Заповед № 1525 от 02.12.2014г. - „Инструкция за условията и реда за изплащане на годишно рентно плащане на собствениците на земеделски земи на територията на Община Разград на основание чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ"

Печат

 

  ОБЩИНА РАЗГРАД

 З А П О В Е Д
 

№ 1525

 гр. Разград, 02.12.2014 г.
 

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка изх. № РД04-2/30.01.2014г. на МЗХ относно: „Указания за унифициране на правила за изплащане от общините на постъпилите по реда на чл.37в, ал.З, т.2 от „Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/”, изготвени съвместно с Националното сдружение на общините в Република България, Омбудсмана на Република България и с оглед необходимостта от определяне на условията и реда за изплащане на рентни вноски на основание чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ на собствениците на земеделски земи на територията на Община Разград,

 

УТВЪРЖДАВАМ:

 

„Инструкция за условията и реда за изплащане на годишно рентно плащане на собствениците на земеделски земи на територията на Община Разград на основание чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ", съгласно приложението към настоящата заповед.

 

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Зам.-кмет „ТСУ, общинска собственост и контрол по строителството”.

 

 
ЗА КМЕТ                  
ЗАМ. -КМЕТ: /п/      
                                                                                                            /инж. Л. ЦОНЕВ/
 

Инструкция

Заявление

 

 

 
 
 
 
 

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk