Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

„Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“

 Проект

„Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“

АДБФП №BG16RFOP001-1.023-0002-C01 по ОПРР 2014 – 2020 г.

 

Строително-ремонтни дейности за подобряване на енергийната ефективност на сградите, за изграждане на достъпна архитектурна среда и реконструкция на дворните пространства, ще започнат в детски градини „Приказка“, „Митко Палаузов“ и „Шестте ястребинчета“ в град Разград.

Детските градини са част от общо дванадесетте обекта по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., който има за основна цел модернизирането на образователната инфраструктура и подобряване качеството на образованието в община Разград.

 Символичен старт на строителните дейности във всяка градина ще бъде поставен с церемонии „Първа копка“, които Община Разград ще проведе в следния порядък:

30.08.2019 г. (петък), 11:00 часа, двор на Детска градина „Приказка“, гр. Разград, ул. „Ангел Кънчев“ №18 – начало на строеж „Реконструкция и обновяване на сграда, рехабилитация и оборудване на дворно пространство на ДГ №3 „Приказка“;

02.09.2019 г. (понеделник), 11:00 часа, двор на Детска градина „Митко Палаузов“, гр. Разград, ул. „Дунав“ №30 – начало на строеж „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на ДГ №4 „Митко Палаузов“; 

02.09.2019 г. (понеделник), 14:00 часа, двор на Детска градина „Шестте ястребинчета“, гр. Разград, ул. „Камчия“ №1 – начало на строеж „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на ДГ №6 „Шестте ястребинчета“.

 
 
 
 
 

Културен календар на читалищата от община Разград - м. август 2019

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2019г.

Продължава... 

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия - Разград

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Новини Новини архив 2016г. ОИЦ - Разград: 5 години ЗА Eврофондовете


ОИЦ - Разград: 5 години ЗА Eврофондовете

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На пресконференция екипът на Областния информационен център (ОИЦ) - Разград отчете резултатите от дейността си през изтичащата година и извършеното за петгодишния период от функционирането си.

През 2016 г. ОИЦ организира и проведе 35 информационни събития в Лудогорието, в които участваха 1105 представители на местните и регионални власти, бизнеса, неправителствения сектор, социални, културни и образователни институции, земеделски производители, граждани и медии. 841 посетители в офиса на Центъра получиха 918 отговора на поставени въпроси, свързани с еврофондовете, програмите и проектите, които могат да бъдат подкрепени от тях. През годината проявите на ОИЦ са отразени в 232 публикации в печатните и електронни медии. 567 са участниците в станалата традиционна кампания „Дни на Европа в Разград”, посрещната с голям интерес и емоции от страна на местната общност.

За периода 2012- 2016 г. проведените информационни събития на територията на областта са 201 на брой със 7 871 участници в тях. Посещенията в офиса на бул. „България” №34 наброяват 4037, при които са получени отговори на 4 405 зададени въпроса. През петгодишния период проявите на ОИЦ са отразени в 1 717 публикации в печатните и електронни медии. 458 са собствените материали на ОИЦ в Единния портал на еврофондовете в България, на адрес www.eufunds.bg/razgrad, в които е представена проектната дейност в Разградска област. Повече от 3 500 жители на Лудогорието участваха в петте поредни кампании „Дни на Европа”.

Екипът на ОИЦ организира и участва в следните по-значими инициативи във времето от 2012-та до 2016-та година:

• Два дискусионни форума „Добри практики от европроекти в Лудогорието”, (с участието на министъра по управление на евросредствата в България Томислав Дончев и Управлявашите органи (УО) на оперативните програми (ОП), през 2012 г. и 2013 г.);

Актуализацията на инвестиционния профил на Разградска област, (съвместно с представители на Областната администрация, 2013 г.);

Дискусия за създаване на общ бранд на трансграничния регион „Румъния-България”, (в партньорство с Българската ассоциация за алтернативен туризъм (БААТ) – с участници Георги Пампоров, проф. д-р Боян Дуранкев от УНСС, председателят на УС на Института за пазарна икономика (ИПИ) Красен Станчев, 2013 г. и 2014 г.);

• Учредяването на Регионален академичен център (РАЦ) – Разград, (в партньорство с Българската академия на науките (БАН), Филиал Разград на РУ „Ангел Кънчев” и Областната управа, 2014 г.);

Тематична конференция „Новият програмен период 2014-2020 г.”, (съвместно с УО на ОП и Юдит Сюч, експерт от националната Агенция за регионално развитие на Унгария, 2014 г .);

Заседания на Регионалния съвет за развитие на Северен Централен Район (2013 г., 2014 г . и 2015 г.);

Анализ на прилагането на еврофондовете в България, (осъществен от КУПФЕС „201 организации говорят за европейските фондове”, 2015 г.);

Изследване на процесите на Регионалното развитие в България, (проведено от социалния антрополог Харалан Александров, Нов български университет, 2016 г.);

Кампанията „Да! На българските региони – Разград”, (част от националната кампания „Да! На българската икономика”, с организатори вестник „Стандарт” и КРИБ, през 2016 г.).

В 5-годишния период на функционирането си екипът на ОИЦ подготви и издаде следните информационни и рекламни материали:

• Два справочника и филм за услугите и дейността на ОИЦ-Разград;

• Три печатни брошури за европрограмите - за програмните периоди 2007- 2013 г. и 2014-2020 г.);

• Две брошури за успешно реализирани европроекти в област Разград за първия програмен период;

• Два видеофилма (вкл. в тираж на DVD) за успешни европроекти в Лудогорието за периода 2007- 2015 г.;

• Филми за Дните на Европа в Разград – за кампаниите през 2014 г., 2015 г. и 2016 г.

ОИЦ-Разград се включи във всички 15 общи инициативи на мрежата от 28 информационни центъра в страната, популяризиращи Политиката на сближаване на Европейския съюз.

На срещата бе представен и напредъка до момента в прилагането на еврофондовете в Разградска област през настоящия програмен период 2014- 2020 г. Стана ясно, че към края на 2016 г. изпълняваните проекти в Лудогорието са 90, с общ бюджет - близо 46 млн. лева. От тях, по оперативните програми проектите са 41 на брой, на обща стойност 27,857 млн. лева., а финансирани от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) са 49 проекта, на обща стойност 17,803 млн. лева.

Eufunds2912-1  Eufunds2912-2

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Република България.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk