Пенчо Дяков Пенев

Удостоен със званието на 9.10.2000г.

Роден на 7.12.1924г. в с.Глоджево,Разградско, където завършва основното си образование, а средно завършва в Разград и Русе. В София завършва икономически науки във висшия институт „Карл Маркс". Работи в РКС-гр.Кубрат от 1951г., а по-късно 1961г. става директор на градския нар.съвет, а от 1968г. до 1973г. –Председател. От 1973г. до пенсионирането си г-н П.Дяков работи като Зам.Председател на ОКС-Разград.

По време на мандата, като председател се извършват крупни промени в пром. строителство и благоустройството на града и района. Благодарение на това населението нараства, нараства и жилищното строителство, появява се и вилната зона на града.

 


Печат