Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

„Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“

 Проект

„Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“

АДБФП №BG16RFOP001-1.023-0002-C01 по ОПРР 2014 – 2020 г.

 

Строително-ремонтни дейности за подобряване на енергийната ефективност на сградите, за изграждане на достъпна архитектурна среда и реконструкция на дворните пространства, ще започнат в детски градини „Приказка“, „Митко Палаузов“ и „Шестте ястребинчета“ в град Разград.

Детските градини са част от общо дванадесетте обекта по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., който има за основна цел модернизирането на образователната инфраструктура и подобряване качеството на образованието в община Разград.

 Символичен старт на строителните дейности във всяка градина ще бъде поставен с церемонии „Първа копка“, които Община Разград ще проведе в следния порядък:

30.08.2019 г. (петък), 11:00 часа, двор на Детска градина „Приказка“, гр. Разград, ул. „Ангел Кънчев“ №18 – начало на строеж „Реконструкция и обновяване на сграда, рехабилитация и оборудване на дворно пространство на ДГ №3 „Приказка“;

02.09.2019 г. (понеделник), 11:00 часа, двор на Детска градина „Митко Палаузов“, гр. Разград, ул. „Дунав“ №30 – начало на строеж „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на ДГ №4 „Митко Палаузов“; 

02.09.2019 г. (понеделник), 14:00 часа, двор на Детска градина „Шестте ястребинчета“, гр. Разград, ул. „Камчия“ №1 – начало на строеж „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на ДГ №6 „Шестте ястребинчета“.

 
 
 
 
 

Културен календар на читалищата от община Разград - м. август 2019

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2019г.

Продължава... 

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия - Разград

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало


Обявления

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията
1 О Б Я В Л Е Н И Е № 2115-62-[4] от 21.08.2019 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА НАСЛЕДНИЦИ НА АСАН КАРАОСМАНОВ 
2 Списък на кметствата на територията на община Разград, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г.
3 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Проектиране и изграждане на спортна и фитнес площадка в УПИ III- спорт и озеленяване, идентификатор 61710.505.7348, ул. „Арда“ № 4 гр. Разград.
4 Наторяване с органична тор в землището на с. Мортагоново
5 О Б Я В Л Е Н И Е № 2115-63-[4] от 26.07.2019 ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНТОЕ ЛИЦЕ ГЕОРГИ В. ГЕОРГИЕВ г
6 Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия - Разград за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 
7 Заповед № 958 от 07.08.2019г. за финансова подкрепа на читалищната дейност в Община Разград през 2019г.
8 График за сметосъбиране на населените места на Община Разград за месец Август 2019 г.
9 СЪОБЩЕНИЕ Изх. № 70-00-69 от 08.08.2019г. ДО ТЕФИК БАСРИ – УПРАВИТЕЛ НА „АГИ 92“ЕООД, ГР. РАЗГРАД, ЕИК 204762352
10 У В Е Д О М Л Е Н И Е във връзка с ХХVIII – я Традиционен есенен панаир
11 Съобщение за обхождане на личните стопанства, които отглеждат свине в населените места на Община Разград, във връзка с болестта Африканска чума по свинете.
12 О Б Я В Л Е Н И Е за процедура за набиране лични асистенти които ще предоставят услугата лична помощ.
13 Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от европейски фондове на Община Разград за 2018 година
14 Протокол за извършена проверка на адресни регистрации по чл.405а от Изборния кодекс
15 Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2019 – 2020 година.
16 З А П О В Е Д № 703 от 11.06.2019 г.
17 Уведомление за въвеждане на временна забрана за движение на пътни превозни средства
18 УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ
19 С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
20 Годишен отчет по ЗЕЕ за 2018г.

Страница 1 от 2

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk