Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

„Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“

 Проект

„Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“

АДБФП №BG16RFOP001-1.023-0002-C01 по ОПРР 2014 – 2020 г.

 

Строително-ремонтни дейности за подобряване на енергийната ефективност на сградите, за изграждане на достъпна архитектурна среда и реконструкция на дворните пространства, ще започнат в детски градини „Приказка“, „Митко Палаузов“ и „Шестте ястребинчета“ в град Разград.

Детските градини са част от общо дванадесетте обекта по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., който има за основна цел модернизирането на образователната инфраструктура и подобряване качеството на образованието в община Разград.

 Символичен старт на строителните дейности във всяка градина ще бъде поставен с церемонии „Първа копка“, които Община Разград ще проведе в следния порядък:

30.08.2019 г. (петък), 11:00 часа, двор на Детска градина „Приказка“, гр. Разград, ул. „Ангел Кънчев“ №18 – начало на строеж „Реконструкция и обновяване на сграда, рехабилитация и оборудване на дворно пространство на ДГ №3 „Приказка“;

02.09.2019 г. (понеделник), 11:00 часа, двор на Детска градина „Митко Палаузов“, гр. Разград, ул. „Дунав“ №30 – начало на строеж „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на ДГ №4 „Митко Палаузов“; 

02.09.2019 г. (понеделник), 14:00 часа, двор на Детска градина „Шестте ястребинчета“, гр. Разград, ул. „Камчия“ №1 – начало на строеж „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на ДГ №6 „Шестте ястребинчета“.

 
 
 
 
 

Културен календар на читалищата от община Разград - м. август 2019

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2019г.

Продължава... 

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия - Разград

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало


Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Общински съвет Разград

Мандат 2015 – 2019 г.

OS RAZPR 2015
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общински съвет Разград 
 
Nadezhda Radoslava-obshtestvenik 
   
Надежда Радославова Димитрова

Месторабота: Председател на Общински съвет 

Образование: висше – магистър

Специалност: Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство

 
Телефон за контакти: 084 / 618 191

Електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 
 
 
 
 
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД 
Калоян Монев

 

 

Калоян Руменов Монев

Месторабота: адвокат към „Адвокатска колегия“ Варна

Образование: Висше, Доктор по "Гражданско и семейно право"

Специалност: Право

 
 
 
  

Levent Apti

 

 

Левент Али Апти

Месторабота: МБАЛ „Св. Иван Рилски“ гр. Разград

Образование: Висше-медицина

Специалност: „Анестезиология и интензивно лечение“

 

 

 

 

С П И С Ъ К

 на общинските съветници от Общински съвет - Разград,

 МАНДАТ 2015 - 2019 година

  

Ahter Chilev

 

Ахтер Исметов Чилев

Месторабота: Д-р „Чилев Дент АПМП-ИП“ ЕООД

Образование: Висше-магистър

Специалност: „Дентална медицина“ 

 

Bozhinel Hristov

 

Божинел Василев Христов

Месторабота: „Агроспектър 2000“ ООД

Образование: Висше

Специалност: „Публична администрация“

 

Valentina Frenkeva

 

Валентина Маркова Френкева - Белчева

Месторабота: Областна Дирекция „Земеделие“ Разград

Образование: Висше- магистър

Специалност: „Управление на международни бизнес проекти“

 

Veselin Spasov

 

Веселин Валентинов Спасов

Месторабота: „Разград-полиграф“ гр.Разград

Образование: Висше

Специалност:  „Мениджмънт/Управление на предприятията“

 

vladimir dimitrov

 

Владимир Димитров Димитров

Месторабота: „Абритус Ойл“ гр.Разград

Образование: Висше

Специалност: „Публична администрация“

 

Galin Parashkevov

 

Галин Пенчев Парашкевов

Месторабота: СОУ „Христо Ботев“ гр. Разград

Образование: Висше

Специалност: „Начална педагогика“

 

Gulver Hasan

 

Гюлвер Исмаил Хасан

Месторабота: „Руж-Дил“ ЕООД, с.Ясеновец

Образование: Средно

Специалност: Елетротехник

 

Джипо Джипов

 

Джипо Николов Джипов

Месторабота: „МАТ“ ООД

Образование: Висше

Специалност: „Строителен инженер“

 

Diana Rahneva

 

Диана Добромирова Мирчева-Рахнева

Месторабота: "Андрея" ЕООД

Образование: Висше-мaгистър

Специалност: „Електроинженер“

Елка Неделчева

 

Елка Александрова Неделчева

Месторабота: ОУ „Георги Сава Раковски“, с.Раковски

Образование: Висше-мaгистър

Специалност: „Филология“

 

Emine Hasan

 

Емине Бейти Хасан

Месторабота: „ХИЕМ“ ЕООД, с.Дянково

Образование: Средно-специално

Специалност: „Икономика“

 

Иво Димитров

 

Иво Борисов Димитров

Месторабота: ЕТ „Богитех – Иво Димитров" Разград

Образование: Висше

Специалност: „Електроника и автоматика“

 

Iliq Iliev

 

Илия Христов Илиев

Месторабота: ОП „Паркстрой“, гр.Разград

Образование: Висше

Специалност: „География“

 

Vasilev

 

Мануел Василев Чутурков

Месторабота: ППМГ „ Акад. Н. Обрешков“

Образование: висше - магистър

Специалност: история, география, право

 

Marian Ivanov

 

Мариан Пламенов Иванов

Месторабота: „СТМ-Вита“ гр.Разград

Образование: Висше-бакалавър

Специалност: „Индустриален-мениджмънт“

 

Marina Hristova

 

Марина Петрова Христова

Месторабота: „Биовет“ Разград

Образование: Висше-магистър

Специалност: „Аграрна икономика“ 

 

 

Milena Oreshkova

 

Милена Дачева Орешкова

Месторабота: ОУ „Иван С. Тургенев“ гр. Разград

Образование: Висше –магистър

Специалност: История, философия, политология, организация и управление

 

 

Mitko Hanchev

 

Митко Иванов Ханчев

Месторабота: Кооперация „Екип 7“

Образование: Висше-магистър

Специалност: Българска филология 

 

Nasko Anastasov

 

Наско Стоилов Анастасов

Месторабота: „Виталис“ ЕООД, гр. Разград

Образование: Висше

Специалност:  инженер-слаботокова система 

 

Radiana Dimitrova

 

Радиана Ангелова Димитрова

Месторабота: „ЗД Евроинс” АД София

Образование: Висше-магистър

Специалност:  Икономист, инженер-химик 

 

Rejhan Veli

 

Рейхан Ридван Вели

Месторабота: „Елит Сат Нет“ ООД, гр.Русе

Образование: Висше-магистър

Специалност: Компютърни системи и мрежи

 

Svetoslav Bankov

 

Светослав Теофилов Банков

Месторабота:

Образование: висше

Специалност: „Технология на храните“

 

Stefan Stefanov

 

Стефан Димов Стефанов

Месторабота: „Холидей Н.Ю.С“ ООД

Образование: Висше-магистър

Специалност: Технология на силикатите

 

S Nenchev

 

Стоян Димитров Ненчев

Месторабота: 

Образование: Висше-магистър

Специалност:  "Право"

 

Таня Тодорова

 

Таня Петрова Тодорова

Месторабота:

Образование: Висше

Специалност: „История“

 

Fatme Emin

 

Фатме Зелкиф Емин

Месторабота:

Образование: Средно образование

 

 

Фатме Селим

 

Фатме Селим Али

Месторабота: ОП „Паркстрой“ гр.Разград

Образование: Висше

Специалност: Инженер-педагог

 

Hami Hamiev

 

Хами Ибрахимов Хамиев

Месторабота: „Фус Агро“ ООД, гр. Русе

Образование: Висше-магистър

Специалност: Агроном

 

Хасан Хасанов

 

Хасан Халилов Хасанов

Месторабота:

Образование: Висше-бакалавър

Специалност:  Учител математика и физика

 

Янка Георгиева

 

Янка Трифонова Георгиева

Месторабота: „Домашен социален патронаж“

Образование: Висше-магистър

Специалност: „Социален мениджмънт“ 

 

 

Мандат 2007-2011

Мандат 2011-2015

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk