Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

„Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“

 Проект

„Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“

АДБФП №BG16RFOP001-1.023-0002-C01 по ОПРР 2014 – 2020 г.

 

Строително-ремонтни дейности за подобряване на енергийната ефективност на сградите, за изграждане на достъпна архитектурна среда и реконструкция на дворните пространства, ще започнат в детски градини „Приказка“, „Митко Палаузов“ и „Шестте ястребинчета“ в град Разград.

Детските градини са част от общо дванадесетте обекта по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., който има за основна цел модернизирането на образователната инфраструктура и подобряване качеството на образованието в община Разград.

 Символичен старт на строителните дейности във всяка градина ще бъде поставен с церемонии „Първа копка“, които Община Разград ще проведе в следния порядък:

30.08.2019 г. (петък), 11:00 часа, двор на Детска градина „Приказка“, гр. Разград, ул. „Ангел Кънчев“ №18 – начало на строеж „Реконструкция и обновяване на сграда, рехабилитация и оборудване на дворно пространство на ДГ №3 „Приказка“;

02.09.2019 г. (понеделник), 11:00 часа, двор на Детска градина „Митко Палаузов“, гр. Разград, ул. „Дунав“ №30 – начало на строеж „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на ДГ №4 „Митко Палаузов“; 

02.09.2019 г. (понеделник), 14:00 часа, двор на Детска градина „Шестте ястребинчета“, гр. Разград, ул. „Камчия“ №1 – начало на строеж „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на ДГ №6 „Шестте ястребинчета“.

 
 
 
 
 

Културен календар на читалищата от община Разград - м. август 2019

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2019г.

Продължава... 

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия - Разград

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало


Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

transport1

Автогара Разград

информация тел.: (084) 660811

Национален телефон на
служба "Справки": 0700 10 900

Информация автогари: http://avtogara-rz.com/

 


Железопътен транспорт - гара Разград
информация тел. (084) 660704
работно време от 07:00 ч. до 19:00 ч.

Информация БДЖ транспорт: http://bdz.bg/

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ В ОБЩИНА РАЗГРАД

Разписание на градските автобусни линии: 

Градска линия № 2

Градска линия № 3

Градска линия № 4

Градска линия № 5

Градска линия № 6

Градска линия № 8

Разписание на междуселищните автобусни линии:

Междуселищна   автобусна   линия    София  -   Разград

Междуселищна   автобусна   линия    Варна    -  Разград

Междуселищна   автобусна   линия    Разград  -  Бургас

Междуселищна   автобусна   линия    Разград  -  Варна

Междуселищна   автобусна   линия   Разград  -  Габрово

Междуселищна   автобусна   линия    Разград  -  Русе

Междуселищна   автобусна   линия    Разград  -  Търговище

Междуселищна   автобусна   линия    Разград  -  Исперих

Междуселищна   автобусна   линия    Разград  -  Цар Калоян

Междуселищна   автобусна   линия    Разград  -  Завет

Междуселищна   автобусна   линия    Разград - Дряновец - Балкански

Междуселищна автобусна линия  Разград - Гецово - делнични дни

Междуселищна автобусна линия  Разград - Гецово - почивни и празнични дни

Междуселищна   автобусна   линия    Разград - Дянково - през Диамант

Междуселищна   автобусна   линия    Разград - Дянково в работни дни

Междуселищна   автобусна   линия    Разград - Дянково почивни и празнични дни

Междуселищна   автобусна   линия    Разград - Липник

Междуселищна   автобусна   линия    Разград - Мортогоново

Междуселищна   автобусна   линия    Разград - Осенец - Пороище - работни дни

Междуселищна   автобусна   линия    Разград - Осенец - Пороище - почивни и празнични дни

Междуселищна   автобусна   линия    Разград - Радинград

Междуселищна   автобусна   линия    Разград - Раковски - делнични дни

Междуселищна   автобусна   линия    Разград - Раковски - почивни дни

Междуселищна   автобусна   линия    Разград - Ясеновец

Съгласно Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници:

1. Учениците и студентите редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение, имат право на пътуване с минимално намаление на цената на абонаментна карта по вътрешноградския транспорт - 30 %, а по междуселищния автомобилен транспорт - 20 %, спрямо определената цена по редовна тарифа.

2. Пенсионерите по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 - 3 от същия кодекс, имат право на пътуване с минимално намаление на цената на абонаментна карта по вътрешноградския транспорт и по междуселищния автомобилен транспорт - 20 % спрямо определената цена по редовна тарифа

3. Децата до 7 навършени години пътуват безплатно и с превозен документ - карта за безплатно пътуване по вътрешноградския транспорт и билет с нулева стойност по междуселищния автомобилен транспорт, а децата от 7 до 10 навършени години - с 50 на сто намаление от цените на билетите за пътуване по междуселищния автомобилен транспорт.

За междуселищните линии всеки превозвач издава  карта за обслужваната от него автобусна линия.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка с въвеждане на стандартизиран модел на Европейската общност на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на  Община Разград, съгласно чл. 99а от Закона за движението по пътищата,

Община Разград 

уведомява лицата, които имат издадена карта за паркиране на хора с увреждания от кмета на общината в периода от  17.07.2010г. до 30.08.2012г. /от №1 до №420/, която още е в срок на валидност  за следното:

 

1. За да получите картата за паркиране, която отговаря на изискванията на стандартизиран модел на Европейската общност от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г., следва да подадете искане до кмета на общината във фронт офис №1 на  Община Разград, като приложите към него:

• копие на издадената Ви вече карта, която ползвате и към момента;

• копие  от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК  за оценка вида и степента на увреждане;

• актуална цветна снимка с размери 3х4 см;

2. При получаване на новата карта лицето трябва да върне старата карта и да положи подписа си върху новата карта на мястото, отделено за подпис на лицето.

Лицето, което следва да положи подписа си на картата, може да бъде:

• лицето, което има правото на преференциално паркиране

• родител или настойник на лицето с увреждания

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk