ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Внимание, ще се отвори в нов прозорец.По данни към 15.12.2018г., жителите на община Разград по постоянен адрес са 66 210 души.

demografiq

Население на община Разград

Населено място брой %
ГР.РАЗГРАД 42209 63.75
С.БАЛКАНСКИ 148 0.22
С.БЛАГОЕВО 525 0.79
С.ГЕЦОВО 1786 2.7
С.ДРЯНОВЕЦ 755 1.14
С.ДЯНКОВО 4103 6.2
С.КИЧЕНИЦА 1092 1.65
С.ЛИПНИК 689 1.04
С.МОРТАГОНОВО 1751 2.64
С.НЕДОКЛАН 334 0.5
С.ОСЕНЕЦ 786 1.19
С.ОСТРОВЧЕ 49 0.07
С.ПОБИТ КАМЪК 206 0.31
С.ПОРОИЩЕ 296 0.45
С.ПРОСТОРНО 125 0.19
С.РАДИНГРАД 539 0.81
С.РАКОВСКИ 3784 5.71
С.СТРАЖЕЦ 2798 4.22
С.ТОПЧИИ 525 0.79
С.УШИНЦИ 200 0.3
С.ЧЕРКОВНА 41 0.06
С.ЯСЕНОВЕЦ 3469 5.24

 Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес по данни на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ 

Тенденции

години 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
брой 69402 68911 68419 68063 67840 67469 66902 66687 66420 66210

 

tendencii


Печат