ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ, НАГРАДИ И СИМВОЛИ НА ОБЩИНА РАЗГРАД

Символи на Община Разград

PravilnikSimvoli pril1Внимание, ще се отвори в нов прозорец.Герб
/Приложение №1 от Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община Разград/

 

PravilnikSimvoli pril2

Знаме
/Приложение №2 от Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община Разград/

 

PravilnikSimvoli pril3

Церемониална огърлица на кмета на общината
/Приложение №3 от Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община Разград/

 

Почетни звания и награди
за граждани със заслуги към града и селищата от общината, за принос и показани високи постижения в областта на образованието, науката, културата, спорта и за развитие на гражданското общество

 

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД РАЗГРАД
PravilnikSimvoli pril4PravilnikSimvoli pril41
Отличието се състои от цветно релефно изображение на герба на Разград и лента с цветовете на знамето на града /Приложение №4 от Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община Разград/, значка - умалено копие на релефното изображение на герба, удостоверение и парична сума. /

 

ПОЧЕТЕН ЗНАК ЗА ПРИНОС КЪМ МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
PravilnikSimvoli pril5
PravilnikSimvoli pril51
Почетният знак включва герба на Разград, изработен във вид на плакет /Приложение №5 от Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община Разград/, диплом и парична сума

 

ПОЧЕТЕН ЗНАК ЗА ПРИНОС КЪМ ИКОНОМИКАТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД
iconomy 2
iconomy
Почетният знак включва герба на Община Разград, изработен във вид на плакет /Приложение №6 от Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община Разград/, диплом, а за индивидуалните удостоявания - и парична сума.

 

НАГРАДА НА ИМЕТО НА НИКОЛА ИКОНОМОВ
PravilnikSimvoli pril6
PravilnikSimvoli pril61
Наградата се състои от диплом , плакет /Приложение №7 от Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община Разград/ и парична сума

 

НАГРАДА НА ИМЕТО НА АКАД. АНАНИЕ ЯВАШОВ
PravilnikSimvoli pril7
PravilnikSimvoli pril71
Наградата се състои от грамота , плакет /Приложение №8 от Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община Разград/ и парична сума

 

НАГРАДА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО 
НА МЛАДЕЖКИТЕ ОБЩНОСТИ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД
PravilnikSimvoli pril8
PravilnikSimvoli pril81
Наградата се състои от диплом, малка пластика /Приложение №9 от Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община Разград/ и парична сума

Печат