ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАЗГРАД, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МАНДАТ 2015-2019 ГОД.

 / приет с Решение №2 по Протокол №2 от 26.11. 2015 г. на Общински съвет Разград. Изменен и допълнен с Решение № 272 по Протокол №19 от 22.12. 2016 г. на Общински съвет – Разград, частично отменено с Решение №71 от 16.11. 2017 г. по административно дело №125/2017 г. на Административен съд Разград и Решение №16/19.03. 2018 г. по административно дело №8/2018 г. на Административен съд Разград /

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В ОБЩИНА РАЗГРАД

ПРАВИЛНИК ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗВАНИЯ, НАГРАДИТЕ И ПАМЕТНИТЕ ЗНАЦИ НА ОБЩИНА РАЗГРАД

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДВОЙКИ, СЕМЕЙСТВА И ЛИЦА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДВОЙКИ, СЕМЕЙСТВА И ЛИЦА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАЗГРАД, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МАНДАТ 2011-2015 ГОД. в сила от 01.02.2014г.

/приет с Решение №2 по Протокол № 1 от 21.11. 2011 г. на Общински съвет – Разград. Изменен с Решение № 184 по Протокол № 14 от 31.07. 2012 г. на Общински съвет – Разград. Изменен с Решение № 536 по Протокол № 39 от 28.02. 2014 г. на Общински съвет – Разград./

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАЗГРАД, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МАНДАТ 2011-2015 ГОД.

/приет с Решение №2 по Протокол № 1 от 21.11. 2011 г. на Общински съвет – Разград. Изменен с Решение № 184 по Протокол № 14 от 31.07. 2012 г. на Общински съвет – Разград./
 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАЗГРАД, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МАНДАТ 2007-2011 ГОД.

/приет с Решение №5 по Протокол №2 от 27.11.2007 г. на Общински Съвет – Разград; изменен с решение №30 от 24.04.2008 г. на Разградски Административен Съд, влязло в сила на 25.11.2008 г., изменен с Решение № 346 по Протокол № 22 от 31.03. 2009 г. на Общински съвет – Разград. Изменен с Решение № 553 по Протокол № 31 от 24.11. 2009 г. на Общински съвет – Разград. Изменен и допълнен с Решение № 777 по Протокол № 43 от 29.09. 2010 г. на Общински съвет Разград./

ПРАВИЛНИК ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАЗГРАД

bzlogo oic radiorz logo 167x38 easypay e paybaner SO Card 03 integriran plan mlsp

logo bottom

location iconОбщина Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А

phone icon  (084) 660 091
phone icon  obshtina@razgrad.bg

off canvas logo