РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЩИНА РАЗГРАД

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

/на основание чл. 346, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба №26 за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в  община Разград/
 
Вх. № на заявлението за вписване Наименование, адрес на управление и адреси на ползваните сгради Код по БУЛСТАТ Юридически статус Основание за откриване Данни за преобразуване/промяна/закриване Форма на собственост Източник на финансиране Ръководство /позиция, имена/ Видове дейности, за които е регистриран/а Адрес, телефон, електронен адрес и адрес в интернет Основание за заличаване на регистрацията Дата на вписване
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 АО-05-03-8656-1 от 12.10.2016 г. ДГ "Гълъбче", с. Топчии, Община Разград,ул. Кирил и Методий № 3 000501029 юридическо лице - детска градина  Административен акт  2 от 15.09.1937 г. - общинска бюджет директор-Нели Иванова Йорданова предучилищно образование Община Разград, с. Топчии,  ул. Кирил и Методий № 3, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , 0884 822 692 - 20.10.2016 г.
2 АО-05-03-8694 от 12.10.2016 г. ЦПЛР-ЦРД, ул. "Марица" 7, ул. Грънчарска №5, град Разград 000501876 юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетния кредит ПМС № 43 от 9.05.1990 г. Заповед №1232 от 07.10.16 г. на кмета на Община Разград общинска държавна, общинска Директор-Даниела Димитрова Куртева дейности в областта на изкуствата гр. Разград, ул. "Марица" №7, тел. 0878 542 819, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. - 20.10.2016 г.
3 АО-05-03-8715 от 12.10.2016 г. ЦПЛР-УСШ "Руси Бухтев" гр. Разград, бул."Априлско въстание" 64 В 177055964 юридическо лице Заповед № 1232/ 07.10.16г.на Кмета на Община Разград общинска о б щ и н а Директор -Цветан Тодоров Танев с п о р т н а гр. Разград, бул. "Априлско въстание" 64 В;  084 / 662 718; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. - 20.10.2016 г.
4 АО-05-03-8727 от 13.10.2016 г. ДГ "Пролет" с. Стражец, ул. "Средец" №13, община Разград 826020854 юридическо лице - детска градина  - общинска о б щ и н а Директор - Петя Минкова Стефанова предучилищно образование с. Стражец, община Разград, ул."Средец"13, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , тел.0884 822 681 - 20.10.2016 г.
5 АО-05-03-8749 от 13.10.2016 г. ДГ №7 "Васи Левски", гр. Разград, община Разград, ул. "Гаврил Кръстевич" №28 000500767 юридическо лице - детска градина  Админист. акт№2/05.04.73 г. - общинска държавно и общинско Директор-Антония Георгиева Колева Предучилищно образование Град Разград, община Разград, ул."Гаврил Кръстевич" №28, тел.084 62 25 22, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. - 20.10.2016 г.
6 АО-05-03-8757 от 13.10.2016 г. ДГ„Радост" село Мортагоново, община Разград, ул.„Рожен„ №18 000501748 юридическо лице - детска градина  - Общинска 100% Местен бюджет 100% Директор - Фериде Ахмед Али Предучилищно образование с.Мортагоново, ул.„Рожен„№18 тел:0884822697,еmail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. - 20.10.2016 г.
7 АО-05-03-8762 от 13.10.2016 г. ДГ "Здравец" общ.Разград, с.Гецово, ул."Здравец"№ 20 Б:000497869 юридическо лице - детска градина  - общинска Местен бюджет 100% Директор - Милена Кънчева Христова Предучилищно образование с.Гецово, общ.Разград, ул."Здравец" № 3, Тел. 0884 822 698, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. - 20.10.2016 г.
8 АО-05-03-8764 от 13.10.2016 г. ДГ "Митко Палаузов", с. Киченица, общ. Разград, ул."Кирил и Методий" № 32 000501050 юридическо лице - детска градина  Административен акт 2 от 15.09.1973 г. общинска собственост община Директор-Елена Христова Вълкова-Трифонова  възпитателно-образователна дейност общ. Разград, с. Киченица, ул. "Кирил и Методий" 32 0884/822705, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , cdg-mitko-palauzov.weebly.com - 20.10.2016 г.
9 АО-05-03-8770 от 13.10.2016 г. ДГ № 12 "Зорница", гр. Разград, община Разград, ул. "Марица"№33 000501666 юридическо лице - детска градина  Акт №295 за публична общ.собственост общинска собственост община Директор - Снежана Иванова Хъневска Предучилищно образование гр. Разград, ул.Марица" №33, 084/622 547, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. - 20.10.2016 г.
10 АО-05-03-8835 от 14.10.2016 г. ДГ№2 "Пролет", с. Раковски, ул. "Първи май"№13 000501011 юридическо лице - детска градина  Административен акт2/01.09.1973 - общинска  община Директор-Милена Върбанова Минкова Предучилищно образование с. Раковски, ул. "Първи май" №13, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , тел. 0884 822 682 - 20.10.2016 г.
11 АО-05-03-8850 от 14.10.2016 г. ДГ "Осми март", с. Дянково, общ. Разград, ул. "Отец Паисий" 4 000497824 юридическо лице - детска градина  - общинска  Община Директор - Недялка Димитрова Цанева Предучилищно образование с. Дянково, общ. Разград, ул."Отец Паисий"4;     0884 822 712; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. - 20.10.2016 г.
12 АО-05-03-8864 от 14.10.2016 г. ДГ №5 "Незабравка" гр.Разград, ул."Гео Милев"№1 000497552 юридическо лице - детска градина  Юр.акт за създаване на ДГ №2041 от 26.5.1974 год. - общинска  Община Директор - Иванка Стоянова Стефанова образование и възпитание на деца от 2-7 год. гр.Разград, ул. "Гео Милев"№1, 084_625278; 0884822695, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. - 20.10.2016 г.
13 АО-05-03-8867 от 14.10.2016 г. ДГ №11 "Детелина" Разград, ул."Абритус" 21 000501495 юридическо лице - детска градина  Адм.акт №2/01.06.77г. - общинска  Община Директор- Бонка Петкова Коцева Предучилищно образование гр.Разград, ул."Абритус"21, 0884 822 696, 084624170, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. - 20.10.2016 г.
14 АО-05-03-8868 от 14.10.2016 г. ДГ № 3 "Приказка" град Разград ул. "Ангел Кънчев" № 18 000497538 юридическо лице - детска градина  Административен акт №2 от 10.05.1964 г. - общинска  Община директор-Румяна Радева Ненова Предучилищно образование град Разград ул. "Ангел Кънчев" № 18, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ,      Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. - 20.10.2016 г.
15 АО-05-03-8872 от 14.10.2016 г. ДГ №4 "Митко Палаузов", ул. "Дунав" №30, гр. Разград   000497545 юридическо лице - детска градина  Административен акт №2 от 02.10.1961г. - общинска  Община Директор - Ценка Иванова Русева Предучилищно образование ул. "Дунав" №30, гр. Разград, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , тел.0884 822 706 - 20.10.2016 г.
16 АО-05-03-8874 от 14.10.2016 г. ДГ№14 "Славейче" гр.Разград, ж.к "Орел" 000501698 юридическо лице - детска градина  Акт 415 от 13.10.1997 г. - общинска  Община Директор-Младенка Василева Ботева  Предучилищно образование гр.Разград, жк "Орел ", 0884822710, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. - 20.10.2016 г.
17 АО-05-03-8877 от 17.10.2016 г. ДГ "Георги Димитров" с.Благоево, общ. Разград, ул."ФилипТотю" №3 000501189 юридическо лице - детска градина  Административен акт №2/01.09.1975 г. - общинска  Община Директор с група-Лидия Вадимова Мизурска Предучилищно образование с.Благоево,ул. "Филип Тотю" №3,тел.0884822684, email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. - 24.10.2016 г.
18 АО-05-03-8899 от 17.10.2016 г. Детска градина 6 "Шестте ястребинчета" гр. Разград ул. "Камчия"1 000500557 юридическо лице - детска градина  Административен акт 2 от 01.02.1976г. - общинска  Община Директор -Петя Неделчева Станева Предучилищно образование гр. Разград ул. "Камчия" 1, 0884 822 690, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. - 24.10.2016 г.
19 АО-05-03-8901 от 17.10.2016 г. ЦПЛР-ЦУТНТ-РазградАдрес на управление и учебна сграда:ул."Трапезица"№1гр.Разград, общ.РазградПолзвана база:Дом на природозащитникаул."Софроний" №12гр.Разград, общ.Разград 177056190 юридическо лице-Център за подкрепа за личностно развитиепо чл.26 от ЗПУО Решение на ОбНС-Разград от 2.5.1990 г. - общинска  Община Директор-Цветанка Василева Русева Развитие на интересите,способностите,компетентностите и изява на учениците в областта на науките и технологиите гр.Разград,общ.Разград, ул.Трапезица №1, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , http://cutntrz.simplesite.com/ - 24.10.2016 г.
20 АО-05-03-8907 от 17.10.2016 г. Детска градина №2"Лудогорче", ул. "Плиска" 14, гр. Разград, община Разград 000501659 юридическо лице - детска градина  Протокол обр.16 от 31.03.1981г. на приемателна комисия назначена със заповед № 197/30.03.1981 на председателя на ОНС - общинска  Община Директор -Светла Георгиева Чавеева  отглеждане, възпитание, обучение, социализиране и развитие на децата гр.Разград -7200, ул."Плиска"-14, тел.0884 822 699, e-mail Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. - 24.10.2016 г.
21 АО-05-03-8954 от 18.10.2016 г. гр. Разград-7205, ДГ №8 "Райна Княгиня", ул. "Южен булевард" № 48Б  000501125 юридическо лице,  детска градина Акт за държавна собственост №№ 2048/20.01.1975 г.; 2051/20.01.1975 г.;2052/21.01.1975 г. Акт за  общинска собственост №789 04.05.2001 г - общинска  Община директор Ивалина Русинова Стойчева образование, възпитание, социализация и отглеждане на деца от 3 до 7 години гр. Разград, ул. "Южен булевард" №48Б, тел. 0884822687,  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. - 24.10.2016 г.
22 АО-05-03-8964 от 18.10.2016 г.  ДГ "Шестте ястребинчета" с.Липник,община Разград, ул."Бузлуджа" №7 000500653 юридическо лице - детска градина  Заповед № 78/15.01.2018 г. на кмета на Община Разград общинска  Община Директор - Милена Росенова Добрева Предучилищно образование с.Липник, ул."Бузлуджа"№7, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. Заповед № 78/15.01.2018 г. на кмета на Община Разград 24.10.2016 г.                        25.03.2019 г.
23 АО-05-03-9262 от 26.10.2016 г. ЦПЛР-МУЦ по ТПО, ул. "Перистър" 4 гр. Разград 000501634 юридическо лице-ЦПЛР Решение №211/29.9.2016 г. и Заповед №1263/14.10.2016 г. Заповед № 76/15.01.2018 г. на кмета на Община Разград общинска  Държавен бюджет и чрез бюджет на Община Разград Директор - Ангел Александров Петков развитие на интересите, способностите, компетентностите и изява в областта на технологиите гр. Разград, ул. "Перистър" 4, 084/661586, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. Заповед № 76/15.01.2018 г. на кмета на Община Разград 26.10.2016 г.                                25.03.2019 г.
24 АО-05-03-9339 от 28.10.2016 г. ДГ "Иглика" ул.Петко Пенчев №1,с.Осенец, общ.Разград 826020847 юридическо лице - детска градина  Администр.акт 2 от 07.12.68г.  Решение №799/22.01.2007г. на Общинки съвет Разград                       Заповед № 77/15.01.2018 г. на кмета на Община Разград     общинска  Община Директор-Анелия Данаилова Райчева Предучилищно образование с.Осенец, ул.П. Пенчев 1, тел. 0884 822 680, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. Заповед № 77/15.01.2018 г. на кмета на Община Разград 28.10.2016 г.                 25.03.2019 г.
25 АО-05-03-9352 от 28.10.2016 г. ДГ №2 "Дора Габе" с. Ясеновец, ул. "Недьо Лицов" №6;  филиал - ул. "Дунав" №35 000501730 юридическо лице - детска градина  Административен акт №2/01.09.1976 г. - общинска  Община Директор- Дияна Василева Христова Предучилищно образование с. Ясеновец, ул. "Недьо Лицов" №6;  филиал - ул. "Дунав" №35 - 28.10.2016 г.
26 АО-05-03-9298 от 27.10.2016 г. ДГ №1 "Щастливо детство" с. Раковски, общ. Разград, ул. "Г.С.Раковски" №69 000497851 юридическо лице - детска градина  Административен акт №2/01.01.1965 г. - общинска  Община Директор - Анелия Ангелова Стоянова Предучилищно образование с. Раковски, общ. Разград, ул. "Г.С.Раковски" №69, тел.0884822713, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. - 28.10.2016 г.
27 АО-05-03-10056 от 21.11.2016 г. ДГ №2 "Дора Габе" с. Ясеновец, ул. "Недьо Лицов" №6;  филиал - ул. "Дунав" №35 000501730 юридическо лице - детска градина  Административен акт №2/01.09.1976 г. - общинска  Община Директор - Айсел Мустафова Махмуд Предучилищно образование с. Ясеновец, ул. "Недьо Лицов" №6;  филиал - ул. "Дунав" №35, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. - 23.11.2016 г.
28 АО-05-03-715 от 27.01.2017 г. ЦПЛР-Ученическо общежитие, гр.Разград, ул. "Н. Вапцаров" № 10 000501981 юридическо лице Решение на ОБНС- Разград от 01.09.1978г. промяна -ЗПУО 01.08.2016г. общинска  община Директор-Ирин Ангелов Ангелов Спомагателни дейности в областта на образованието гр.Разград, ул. "Н.Вапцаров" №10, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , 0878 684 380 - 27.01.2017 г.

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk