ПРОТОКОЛ № 60

ПРОТОКОЛ № 60 /от проведено заседание на 24.09.2019г./

Приложение към решение 770
Приложение към решение 772
Приложение към решение 774
Приложение към решение 775
Приложение към решение 779
Приложение към решение 789
Приложение към решение 792
Приложение към решение 793