Регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост

Печат

№ на АОС

Населено място

Кв

Имот

Вид и описание на имота

Пазарна оценка,

лв.

Данъч-на оценка

лв.

Оценка от ОбС,

лв.

Цена на сделка-та

Начин на разпореждане

Насрещна

страна по

сделката

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2676/2015

Гр.Разград

 

61710.

613.123

Лозе 644кв.м м/т Малкия хълм

966,00

203,44

966,00

1016,00

Решение на ОбС-търг

Милчо Иванов Комитов

Дог.№52/17.02. 2016

2681/2015

Гр.Разград

 

61710.

606.4148

Лозе 495кв.м м/т Стражецки лозя

668,00

156,37

668,00

718,00

Решение на ОбС-търг

Цоньо Трифонов Цонев

Дог.№53/17.02. 2016

2687/2015

Гр.Разград

 

61710.

617.1777

Лозе 497кв.м м/т Дянковски път 3

671,00

139,56

671,00

721,00

Решение на ОбС-търг

Митко Петров Комитов

Дог.№58/19.02. 2016

2702/2015

Гр.Разград

 

61710.

617.1940

Лозе 2581кв.м м/т Дянковски път 3

3484,00

724,74

3484,00

3584,00

Решение на ОбС-търг

Митко Петров Комитов дог.№59/19.02. 2016

2678/2015

Гр.Разград

 

61710.

617.1774

Лозе 520кв.м м/т

Дянковски път 3

702,00

146,02

702,00

752,00

Решение на ОбС-търг

Митко Петров Комитов

Дог.№60/19.02.

2016

2677/2015

Гр.Разград

 

61710.

617.1941

Лозе 1507кв.м м/т Дянковски път 3

2034,00

423,17

2034,00

2134,00

Решение на ОбС-търг

Митко Петров Комитов

Дог.№61/19.02. 2016

2686/2015

Гр.Разград

 

61710.

617.1778

Лозе 516кв.м м/т Дянковски път 3

697,00

144,89

697,00

747,00

Решение на ОбС-търг

Митко Петров Комитов

Дог.№62/19.02.2016

2685/2015

Гр.Разград

 

61710.

617.1781

Лозе 492кв.м м/т Дянковски път 3

664,00

138,15

664,00

714,00

Решение на ОбС-търг

Митко Петров Комитов

Дог.№63/19.02. 2016

2684/2015

Гр.Разград

 

61710.

617.1951

Лозе 1002кв.м м/т Дянковски път 3

1353,00

281,36

1353,00

1453,00

Решение на ОбС-търг

Добромир Тодоров Аврамов дог.№64/19.02.

2016

2683/2015

Гр.Разград

 

61710. 617.1953

Лозе 2525кв.м м/т Дянковски път 3

3409,00

709,02

3409,00

3509,00

Решение на ОбС-търг

Добромир Тодоров Аврамов

Дог.№65/19.02.

2016

268282015

Гр.Разград

 

61710.

617.1960

Лозе 520кв.м м/т Дянковски път 3

702,00

146,02

702,00

752,00

Решение на ОбС-търг

Митко Петров Комитов

Дог.№66/19.02.

2016

2700/2015

Гр.Разград

 

61710.

612.4327

Лозе 331кв.м м/т Обзор

530,00

104,56

530,00

580,00

Решение на ОбС-търг

Себахат Ведат Фейзиева

Дог.№67/19.02. 2016

2693/2015

Гр.Разград

 

61710.617.1754

Лозе 494кв.м м/т Дянковски път 3

667,00

138,00

667,00

717,00

Решение на ОбС-търг

Добромир Тодоров Аврамов

Дог.№68/19.02. 2016

2694/2015

Гр.Разград

 

61710. 613.4081

Лозе 903кв.м м/т Малкия хълм

1355,00

285,26

1355,00

1405,00

Решение на ОбС-търг

Севил Исуфова Мустафова дог.№69/19.02. 2016

2679/2015

Гр.Разград

 

61710.

617.1772

Лозе 505кв.м м/т Дянковски път 3

682,00

141,80

682,00

732,00

Решение на ОбС-търг

Митко Петров Комитов дог.№70/19.02. 2016

268082015

Гр.Разград

 

61710. 617.1771

Лозе 473кв.м м/т Дянковски път 3

639,00

132,82

639,00

689,00

Решение на ОбС-търг

Митко Петров Комитов дог.№71/19.02. 2016

2688/2015

Гр.Разград

 

61710.

617.1765

Лозе 493кв.м м/т Дянковски път 3

666,00

138,00

666,00

716,00

Решение на ОбС-търг

Добромир Тодоров Аврамов дог.№72/19.02.

2016

2689/2015

Гр.Разград

 

61710. 617.1764

Лозе 497кв.м м/т Дянковски път 3

671,00

139,56

671,00

721,00

Решение на ОбС-търг

Добромир Тодоров Аврамов дог.№73/19.02. 2016

2690/2015

Гр.Разград

 

61710. 617.1755

Лозе 506кв.м м/т Дянковски път 3

683,00

142,08

683,00

733,00

Решение на ОбС-търг

Добромир Тодоров Аврамов дог.№74/19.02.

2016

2691/2015

Гр.Разград

 

61710. 617.1743

Лозе 505кв.м м/т Дянковски път 3

682,00

141,80

682,00

732,00

Решение на ОбС-търг

Добромир Тод. Аврамов

Дог.№75/19.02.

2016

2692/2015

Гр.Разград

 

61710.

617.1746

Лозе 516кв.м м/т Дянковски път

697,00

144,89

697,00

7478,00

Решение на ОбС-търг

Добромир Тод. Аврамов дог.№76/19.02.

2016

2701/2015

Гр.Разград

 

61710.

617.1784

Лозе 473кв.м м/т Дянковски път 3

639,00

132,82

639,00

689,00

Решение на ОбС-търг

Митко Петров Комитов

Дог.№77/19.02.

2016

1036/2011

Гр.Разград

 

61710.

343.406

Нива 761кв.м м/т Алчака

1278,00

162,21

5327,00

5727,00

Решение на ОбС-търг

„Аметист”ООД

Дог.№79/29.02.

2016

2698/2015

с.Пороище

39

125

Имот и сграда 1245кв.м/84кв.м, ул.В.Петлешев №5

7657,00

3901,80

7657,00

7660,04

Решение на ОбС-търг

Петър Георгиев Стойчев

Дог.№84/10.03. 2016г.

2720/2016

С.Побит камък

23

837

Имот №907кв.м ул.Трети март №62А

6268,00

2426,40

6268,00

6268,00

Решение на ОбС

Ибрахим Халилов Инов

Дог.№135/30. 05.2016

2717/2015

Гр.Разград

 

61710.

607.6124

Лозе 385кв.м м/т Изгрев

385,00

76,40

385,00

400,00

Решение на ОбС-търг

Петър Иванов Петров

Дог.№117/12.05.2016

2723/2016

Гр.Разград

 

61710.

616.2036

Лозе 898кв.м м/т

Дянковски път 2

1239,00

252,16

1239,00

1239,50

Решение на ОбС-търг

Добрин Петров Атанасов

Дог.№125/26.05.2016

2722/2016

Гр.Разград

 

61710.

616.1667

Лозе 730кв.м м/т Дянковски път 2

1007,00

204,98

1007,00

1010,00

Решение на ОбС-търг

Николай Маринов Колев

Дог.№124/26.05.2016

2713/2015

Гр.Разград

 

61710. 614.2815

Лозе 2806кв.м м/т Исперихски път

1964,00

536,23

1964,00

1974,00

Решение на ОбС-търг

Никола Иванов Досев Дог.№129/26.05.2016

2711/2015

Гр.Разград

 

61710.

614.1206

Лозе 824кв.м м/т Исперихски път

560,00

145,35

560,00

570,00

Решение на ОбС-търг

Никола Иванов Досев дог.№127/26.05.2016

2708/2015

Гр.Разград

 

61710.

614.1190

Лозе 1006кв.м м/т Исперихски път

684,00

177,46

684,00

694,00

Решение на ОбС-търг

Никола Иванов Досев

Дог.№126/26.05.2016

2707/2015

Гр.Разград

 

61710.

614.2818

Лозе 3763кв.м м/т Исперихски път

2559,00

663,79

2559,00

2569,00

Решение на ОбС-търг

Никола Иванов Досев дог.№130/26.05.2016

2706/2015

Гр.Разград

 

61710.

614.1212

Лозе 663кв.м м/т Исперихски път

451,00

116,95

451,00

461,00

Решение на ОбС-търг

Никола Иванов Досев дог.№128/26.05.2016

2705/2015

Гр.Разград

 

61710.

614.2819

Лозе 4877кв.м м/т Исперихски път

3316,00

860,30

3316,00

3326,00

Решение на ОбС-търг

Никола Иванов Досев дог.№131/26.05.2016

1019/2011

Гр.Разград

 

61710.

614.2325

Лозе 582кв.м м/т Исперихски път

803,00

183,85

803,00

815,00

Решение на ОбС-търг

Боню Радев Атанасов дог. № 123/26.05.2016

2340/2013

Гр.Разград

 

61710.

608.6027

Лозе 637кв.м м/т Простор

637,00

126,41

637,00

660,00

Решение на ОбС-търг

Севджан Саидов Велиев

Дог.№122/26.05.2016

2341/2013

Гр.Разград

 

61710.

608.3780

Лозе 583кв.м м/т Простор

583,00

115,70

583,00

600,00

Решение на ОбС-търг

Севджан Саидов Велиев

Дог.№121/26.05.2016

2738/2016

С.Осенец

16

946

Имот 2255кв.м ул.Стара планина №2А

10625,00

9279,60

10625,00

10810,00

Решение на ОбС-търг

Ивайло Андреев Иванов

Дог.№185/08. 08.2016

2496/2014

Гр.Разград

 

61710. 504.3182

Земя и сгради ур.л.Граф Игнатиев №7

34286,80

16977,00

34286,80

34286,80

Решение на ОбС-търг

Мюбеджел Салим Адем

Дог.198/22.08.16

 

С.Ясеновец

84

ІV-423

Придаваема част 15кв.м ул.Баба Тонка №3

77,00

60,70

 

77,00

Придава-ема част

Мухарем Шефкъ Мехмед

Дог. №200/25. 08.2016

2725/2016

Гр.Разград

 

61710.

504.4925

Имот 424кв.м ул.Южен булевард №76

12589,00

5359,40

12589,00

12589,00

Решение на ОбС

Орхан и Рузия Акиф

Дог.0180/20.07.

2016

2731/2016

Гр.Разград

 

61710. 505.1457

Имот 285кв.м ул.Жеравна №29а

10014,00

5130,00

10014,00

10014,00

Решение на ОбС

Мехмед и Емел Алиосман дог.№176/19. 07.2016

2752/20016

С.Дянково

15

1399

Част от поз.имот 159кв.м към имот №1389

774,00

714,00

 

774,00

ЗУТ

„Севги- 94” ЕООД Дог.№269/20.

10.2016

984/ 2011

Гр.Разград

 

61710.

616.1671

Лозе 865кв.м м/т Дянковски път 2

1211,00

242,90

1211,00

1438,00

Решение на ОбС-търг

Добрин Петров Атанасов дог.№224/09.09.2016

569/ 2009

Гр.Разград

 

61710.

609.2932

Неизп.нива 468кв.м м/т Армменски лозя

655,00

72,00

655,00

900,00

Решение на ОбС-търг

Айтен Исмаилова Чапкънова дог.№226/12.09.

2016

2754/2016

Гр.Разград

 

61710.

608.3645

Лозе 589кв.м м/т Простор

825,00

186,10

825,00

850,00

Решение на ОбС-търг

Никола Ганчев Комитов дог.№219/09.09.

2016

2753/2016

Гр.Разград

 

61710. 614.1985

Лозе 552кв.м м/т Исперихски път

773,00

155,00

773,00

775,00

Решение на ОбС-търг

Илко Хр. Илиев дог.№223/09.09.

2016

393/ 2008

Гр.Разград

 

61710.

614.3018

Лозе 589кв.м м/т Исперихски път

813,00

165,40

813,00

814,00

Решение на ОбС-търг

Николай Миленов Йосифов дог.№236/26.09.

2016

2734/

2016

Гр.Разград

 

61710.

614.750

Лозе 573кв.м м/т Исперихски път

791,00

160,90

791,00

792,00

Решение на ОбС-търг

Николай Миленов Йосифов дог.№235/26.09.

2016

387/

2008

Гр.Разград

 

61710.

614.749

Лозе 595кв.м м/т Исперихски път

821,00

167,10

821,00

822,00

Решение на ОбС-търг

Николай Миленов Йосифов дог.№234/26.09.

2016

2709/2015

Гр.Разград

 

61710.

614.2817

Лозе 3674кв.м м/т Исперихски път

2498,00

648,09

2498,00

2505,00

Решение на ОбС-търг

Николай Иванов Досев

Дог. №218/09.09.016

2710/2015

Гр.Разград

 

61710.

614.1194

Лозе 683кв.м м/т Исперихски път

464,00

120,48

464,00

470,00

Решение на ОбС-търг

Николай Иванов Досев

Дог.№217/09.09.2016

2733/

2016

Гр.Разград

 

61710.

617.1942

Лозе 3353кв.м м/т Дянковски път 3

4627,00

941,50

4627,00

4730,00

Решение на ОбС-търг

Митко Петров Комитов

Дог.№222/09.09.2016

2736/2016

Гр.Разград

 

61710.

617.1758

Лозе 491кв.м м/т Дянковски път 3

678,00

137,90

678,00

730,00

Решение на ОбС-търг

Митко Петров Комитов

Дог.№221/09.09.2016

2735/

2016

Гр.Разград

 

61710.

617.1757

Лозе 482кв.м м/т Дянковски път 3

665,00

135,30

665,00

720,00

Решение на ОбС-търг

Митко Петров Комитов дог.№220/09.09.2016

2762/2016

С.Балкански

 

000129

Изост.тр.нас. 38,278дка м/т Тютюнлю кулак

23350,00

3617,30

23350,00

23400,00

Решение на ОбС-търг

Веселин Валентинов Спасов дог.№309/22.11.2016

2750/2016

С.Балкански

 

000276

Ов.градина 56902дка м/т Козлука

34710,00

4609,10

34710,00

44384,00

Решение на ОбС-търг

Ахмед Али Чакър

Дог.№308/22.11.2016

 

2467/2014

Гр.Разград

 

61710.

64.609

Ов.градина

11070кв.м м/т Курнаците

7970,00

2391,30

7970,00

7990,00

Решение на ОбС-търг

Деян Стефанов Василев дог.№320/01.12.

2016

 

1097/2012

Гр.Разград

 

61710. 614.2985

Лозе 647кв.м м/т Исперихски път

958,00

181,70

958,00

958,00

Решение на ОбС

Христо и Люба Христови дог№316/30.11.2016

2776/2016

Гр.Разград

 

61710. 609.3145

Лозе 1074кв.м м/т Арменски лозя

1933,00

364,40

1933,00

1933,00

Решение на ОбС

Ст.Станчева М.Дянкова Д.Митева М.Господинова дог.№317/30. 11.2016

 

Гр.Разград

 

61710. 505.123

Придаваема част 24кв.м ул.Илинденско въстание №19

882,00

337,50

 

882,00

ЗУТ

Деян Йорданов Димитров дог.№113/09.05.2016

2773/

2016

Гр.Разград

 

61710.

607.3832

Лозе 858кв.м м/т Изгрев

944,00

121,80

675,00

680,00

Решение на ОбС-търг

Илия Филипов Филипов дог.№365828.12.2016

2771/2016

Гр.Разград

 

61710.

607.5085

Лозе 614кв.м м/т Изгрев

675,00

121,80

675,00

680,00

Решение на ОбС-търг

Илия Филипов Филипов

Дог.№366/28.12.2016

1090/2011

Гр.Разград

 

61710. 614.1409

Лозе 504кв.м м/т Исперихски път

746,00

141,50

746,00

751,00

Решение на ОбС-търг

Никола Иванов Досев дог.№367/28.12.2016

2483/2014

Гр.Разград

 

61710. 616.2009

Лозе 2341кв.м м/т Дянковски път 2

3465,00

657,40

3465,00

3470,00

Решение на ОбС-търг

Никола Иванов Досев

Дог.№368/28.12.2016

 

333/ 2008

Гр.Разград

 

61710.

614.2795

Лозе 3762кв.м м/т Исперихски път

5568,00

1056,40

5568,00

5573,00

Решение на ОбС-търг

Никола Иванов Досев дог.№370/28.12.2016

2551/2014

Гр.Разград

 

61710.

617.1555

Лозе 501кв.м м/т Дянковски път 3

741,00

140,70

741,00

750,00

Решение на ОбС-търг

Десислава Стоянова Йорданова

Дог.№390/29.12.2016

2769/2016

Гр.Разград

 

61710. 617.1556

Лозе 563кв.м м/т Дянковски път 3

833,00

158,10

833,00

840,00

Решение на ОбС-търг

Десислава Стоянова Йорданова дог.№392/29.12.2016

2770/2016

Гр.Разград

 

61710. 614.2945

Лозе 712кв.м м/т Исперихски път

1054,00

199,90

1054,00

1074,00

Решение на ОбС-търг

Павлин Христов Илиев дог.№387/29.12.2016

2774/2016

Гр.Разград

 

61710.

606.4988

Лозе 588кв.м м/т Стражецки лозя

870,00

185,70

870,00

1000,00

Решение на ОбС-търг

Момчил Росенов Радев дог.№388/29.12.2016

2772/2016

Гр.Разград

 

61710.

607.3871

Лозе 560кв.м м/т Изгрев

616,00

111,10

616,00

620,00

Решение на ОбС-търг

Пламен Тодоров Пройнов

Дог.№389/29.12.2016

394/

2008

Гр.Разград

 

61710.

614.2083

Лозе 618кв.м м/т Исперихски път

915,00

173,50

915,00

1100,00

Решение на ОбС-търг

Деян Андреев Красимиров

Дог.№391/29.12.2016

 

 

С.Дянково

29

ІІІ-660, ІV-660

Придаваема част 114кв.м

561,00

469,00

 

561,00

ЗУТ

Тюркян Ахмедова Алиева

Дог.№393/29.12.2016

2768/2016

С.Ушинци

16

277

Имот 1131кв.м ул.П.Яворов 22

6481,00

3025,70

6481,00

6481,00

Решение на ОбС

Димитър и Росица Василеви

Дог.№19/24.01.

2017

2778/2016

Гр.Разград

 

61710.

502.4013

306/566 ид.ч.от имот ул.Давуз Дава 11

11611,00

3454,00

11611,00

11611,00

Решение на ОбС

Соня Николова

Людмила Колева

Дог.№27/01.02.

2017

1532/2013

Гр.Разград

 

61710.

607.3913

Лозе 969кв.м м/т „Изгрев”

1454,00

306,10

1454,00

1454,00

Решение на ОбС

Христо Бобев

Дог.№18/24.01.

2017

2757/2016

Гр.Разград

 

61710.

504.97

Имот жк”Орел” 415кв.м

14557,00

4144,00

14557,00

14557,00

Решение на ОбС

Стела и Емил Статеви

Дог.№35/10.02.

2017

2775/2016

Гр.Разград

 

61710.

612.4160

Лозе м/ т „Обзор” 694кв.м

1076,00

219,20

1076,00

1075,00

Решение на ОбС

Илко Енчев

Дог.№32/07.02.

2017

 

Гр.Разград

 

61710.

502.7249.1

УПС за колони 0,20кв.м

16,00

22,90

 

22,90

ЗУТ

Ибрахим и Сабрие Ибрахим

Дог.№36/10.02.

2017

 

Гр.Разград

 

61710.

502.6200.1.2

УПС за тераси 17,51кв.м

1412,00

2342,80

 

2342,80

ЗУТ

Мариана Маринова

Дог.№41/15.02.

2017

2781/2016

Гр.Разград

 

61710.

343.403

Нива 4368кв.м

м/т „Алчака”

25160,00

931,00

25160,00

26166,00

Решение на ОбС-търг

„Аметист”ООД Гецово

Дог.№87/28.03.

2017

2764/2016

С.Дянково

130

1416

Имот 2322кв.м

Ул.Лудогорие34В

12410,00

9555,30

12410,00

12550,00

Решение на ОбС-търг

„АМЕР”ООД

Дянково

Дог.№67/16.03.

2017

2699/2015

Гр.Разград

 

61710.

502.3957.2.1

Сграда 52кв.м и изба 19,93кв.м, ул.Хъшове №18

 

23626,00

5705,90

23626,00

23630,00

Решение на ОбС-търг

Христо Локмаджиев

Дог.№92/10.04.

2017

 

 

Гр.Разград

 

61710.502.7274

Прид.част 5кв.м

263,00

143,20

 

263,00

Придав.

част

„Ерба 15”ООД

Разград

Дог.№104/27.04.

2017

2782/2016

С.Ушинци

 

000215

Игл.гора 66,87дка м/т Подбалнъкая”

23299,00

18125,40

23299,00

23501,00

Решение на ОбС-търг

СНЦ „СК по стрелба Дръзки”

Дог.№115/30.05

2017

2497/2014

Гр.Разград

 

61710.

502.223

Поз. Имот и сгради ул.Тутракан №4

12017,00

8894,00

12017,00

12500,00

Решение на ОбС-търг

ЕТ”ВИК-78-Л.Шамов” Разград

Дог.№119/07.06.

2017

279182017

Гр.Разград

 

61710.

504.6393

 

Поз.имот 335 кв.м ул.Дим.Ненов №52А

11617,00

4234,40

11617,00

11617,00

Решение на ОбС

Динчер Сабриев

Дог.№155/06.07.

2017

2553/2014

Гр.Разград

 

61710.

505.512.

412

 

Ап. №12 -29,26 кв.м ул.Кирил и Методиий”

25000,00

12565,80

25000,00

27000,00

Решение на ОбС-търг

Ганка Недева

Дог.№154/06.07.

2017

2780/2016

Гр.Разград

 

61710.

614.1231

 

Лозе 696 кв.м м/т „Исперихски път”

473,00

122,80

473,00

478,00

Решение на ОбС-търг

Никола Досев

Дог.№165/17.07.

2017

 

2787/2017

с.Раковски

 

62089.

502.1333

 

Поз.имот 1826кв.м ул.Абритус №10

10657,00

11358,60

11358,60

11360,00

Решение на ОбС-търг

Айше Бейтулова

Дог.№158/10.07.

2017

2783/2017

Гр.Разград

 

61710.

607.3930

Лозе 834кв.м м/т „Изгрев”

1248,00

263,50

1248,00

1248,00

Решение на ОбС

Маринови

Дог.№162/13.07.

2017

391/

2008

Гр.Разград

 

61710.

614.2078

Лозе 606кв.м м/т „Исперихски път”

905,00

170,20

905,00

1050,00

Решение на ОбС-търг

Деян Красимиров

Дог.№166/17.07.

2017

392/

2008

Гр.Разград

 

61710.

614.2079

Лозе 630кв.м м/т „Исперихски път”

940,00

176,90

940,00

1100,00

Решение на ОбС-търг

Клавдия Георгиева

Дог.№167/17.07.

2017

447/

2009

Гр.Разград

 

61710.

616.1545

Лозе 504 кв.м м/т „Лозята на Ив.Радев”

 

752,00

141,50

752,00

753,00

Решение на ОбС-търг

Добромир Аврамов

Дог.№168/17.07.

2018

446/

2009

Гр.Разград

 

61710.

616.2019

Лозе 1116кв.м м/т „Лозята на Ив.Радев”

1665,00

313,40

1665,00

1666,00

Решение на ОбС-търг

Добромир Аврамов

Дог.№169/17.07.

2017

2793/

2017

Гр.Разград

 

61710.

616.2042

Лозе 1051кв.м м/т „Лозята на Ив.Радев”

 

1568,00

295,10

1568,00

1586,00

Решение на ОбС-търг

Петко Ненков

Дог.№170/17.07.

2017

2794/2017

Гр.Разград

 

61710.

616.2043

Лозе 1052кв.м м/т „Лозята на Ив.Радев”

 

1570,00

295,40

1570,00

1588,00

Решение на ОбС-търг

Петко Ненков

Дог.№171/17.07.

2017

2813/2017

Гр.Разград

 

61710.

614.1169

Лозе 762кв.м м/т „Исперихски път”

420,00

145,60

420,00

420,00

Решение на ОбС

М.Тотева,В.Пенчев, А.Пенчев

Дог.№212/29.09.

2017

2796/2017

Гр.Разград

 

61710.

502.7225

Поз.имот 796кв.м, бул.Странджа №12

35472,00

14328,00

35472,00

35472

Решение на ОбС

„Лазаров”ООД Разград

Дог.№213/29.09.

2017

2800/2017

Гр.Разград

 

61710.

502.689

Поз.имот 115кв.м, ул.В.Левски №26А

14205,00

3224,00

14205,00

14210,00

Решение на ОбС-търг

„Даникон”ООД Разград

Дог.№216/02.10.

2017

2797/2017

Гр.Разград

 

61710.

502.3852

Поз.имот 430кв.м ул.Св.Климент №88

14899,00

6046,70

14899,00

15155,00

Решение на ОбС-търг

Гинка Василева

Дог.№228/12.10.

2017

 

Гр.Разград

 

61710.

505.5253.1.21

УПС за тереси 54кв.м, ул.Хан Кубрат №1

7632,00

7229,30

 

7632,00

УПС

„БООБ”ЕООД Разград

Дог.№220/06.10.

2017

 

Гр.Разград

 

61710.

502.6071.1

УПС 4,30кв.м бул.Княз Борис І №31

470,00

281,40

 

470,00

УПС

„Павлина Цончева- 2000” Разград

Дог.№237/26.10.

2017

2819/2017

Гр.Разград

 

61710.

613.685

Лозе 876кв.м м/т”Малкия хълм”

1310,00

276,70

1310,00

1310,00

Решение на ОбС

Сашко Друмев

Дог.№300/11.12.

2017

969/

2011

Гр.Разград

 

61710.

612.4331

Лозе 1044кв.м м/т „Обзор”

1559,00

354,20

1559,00

1805,00

Решение на ОбС-търг

Венета Локмаджиева

Дог.№274/30.11.

2017

2803/2017

Гр.Разград

 

61710.

607.6101

Друг вид нива 245кв.м м/т”Изгрев”

227,00

26,80

227,00

300,00

Решение на ОбС-търг

Танер Ахмедов

Дог.№273/30.11.

2017

2807/2017

Гр.Разград

 

61710.

614.2613

Лозе 547кв.м м/т”Исперихски път”

812,00

166,40

812,00

1551,00

Решение на ОбС-търг

Николай Радев

Дог.№279/30.11

2017

599/

2009

Гр.Разград

 

61710.

614.2296

Лозе 668кв.м, м/т „Исперихски път”

997,00

211,00

997,00

1010,00

Решение на ОбС-търг

Неше Рахимова

Дог.№277/30.11.

2017

2833/2017

Гр.Разград

 

61710.

609.2548

Др.вид нива 1002кв.м м/т”Арменски лозя”

1499,00

174,50

1499,00

1499,00

Решение на ОбС

Васил и Гергина Митеви

Дог.№11/18.01.

2018

2814/2017

Гр.Разград

 

61710.

612.5197

Лозе 458кв.м м/т”Обзор”

658,00

144,70

658,00

700,01

Решение на ОбС-търг

Еджевит Неджиб

Дог.№275/30.11.

2017

2810/2017

Гр.Разград

 

61710.

606.4789

Др.вид зем.земя 224кв.м м/т”Стражецки лозя”

3394,00

390,40

3394,00

3399,00

Решение на ОбС -търг

Ваня Иванова-Димитрова

Дог.№272/30.11.

2017

2809

Гр.Разград

 

61710.

616.2018

Лозе 564кв.м м/т”Дянковски път 2”

842,00

158,40

842,00

843,00

Решение на ОбС - търг

Добромир Аврамов

Дог.№280/30.11.

2017

2820

Гр.Разград

 

61710.

502.4584

Поз.имот 415кв.м

Ул.”Н.Икономов”

15536,00

10458,00

15536,00

15536,00

Решение на ОбС

Денислав Ненов

Дог.№2/08.01.

2018

2836

С.Дянково

38

541

Поз.имот 1587кв.м

Ул.Й.Йовков”3

8170,00

7131,20

8170,00

8170,00

Решение на ОбС

Неждет Мустафа

Алие Мустафова

Дог.№34/08.03.

2018

1021

Разград

 

61710.

504.3176

Поз.имот 244кв.м

Ул.Д.Ненов” №12

9631,00

6840,50

9631,00

12231,00

Решение на ОбС-търг

Инна Иванова

Дог.№52/22.03.

2018

2835

Разград

 

61710.505.508.1. 51

Апартамент 86,24кв.м

Ул.”Тимок”1, вх.А, ап.10

34258,00

29721,30

34258,00

34260,00

Решение на ОбС-

търг

Иван Иванов

Дог.№44/15.03.

2018

2817

Разград

 

61710.

619.43

Лозе 536кв.м

м/т”Чуката”

628,00

115,80

628,00

660,00

Решение на ОбС- търг

Силвия Петрова

Дог.№31/07.01.

2018

2816

Разград

 

61710.

619.44

Лозе 553 кв.м

м/т „Чуката”

648,00

119,40

648,00

680,00

Решение на ОбС-търг

Силвия Петрова

Дог.№32/07.01.

2018

2829

Разград

 

61710.

609.3082

Неизп.нива 706кв.м

м/т”Арменски лозя”

1056,00

122,90

1056,00

1100,00

Решение на ОбС-търг

Иван Вълчев

Дог.№30/07.03.

2018

2831

Разград

 

61710.

607.3893

Лозе 639 кв.м

м/т”Изгрев”

956,00

201,90

956,00

961,00

Решение на ОбС -търг

Христо Христов

Дог.№29/07.03.

2018

2830

Разград

 

61710.

607.3872

Лозе 461кв.м м/т „Изгрев”

428,00

91,50

428,00

450,00

Решение на ОбС-

търг

Пламен Пройнов

Дог.№28/07.03.

2018

410

Разград

 

61710.

614.2963

Лозе 1061кв.м м/т”Исперихски път”

1602,00

322,80

1602,00

2155,00

Решение на ОбС-търг

Айшен Аптулова

Дог.№33/07.03.

2018

2832

Разград

 

61710.

606.4759

Лозе 588кв.м

м/т”Стражецки лозя”

890,00

185,70

890,00

1301,00

Решение на ОбС-търг

Айшен Аптулова

Дог.№35/13.03.

2018

 

Разград

 

61710.

502.3951

Прид.част 42кв.м ул.”Л.Каравелов”49

1705,00

590,60

 

1705,00

Придаваема част ЗУТ

Виолета Стефанова

Дог.№ОС-02-

08-4135/2018

2826

Разград

 

61710.

504.19

Поз.имот 372кв.м

ж.к.“Орел“

9691,00

5231,10

9691,00

16369,00

Решение на ОбС-търг

„Давор груп“

ООД Шумен

Дог.№ОС-01-15-176/2018

2854

Разград

 

61710.

614.3019

Лозе 566кв.м м/т“Исперихски път“

845,00

158,90

845,00

850,00

Решение на ОбС-търг

Йовка Ангелова

Дог.№ОС-01-15-180/2018

2853

Разград

 

61710.

614.2298

Лозе 598кв.м м/т „Исперихски път“

893,00

167,90

893,00

955,00

Решение на ОбС-търг

Албена Соколова

Дог.№ОС-01-15-181/2018

2849

Разград

 

61710.

617.1567

Лозе 509кв.м м/т“Дянковски път 3“

756,00

142,00

756,00

760,00

Решение на ОбС-търг

Митко Комитов

Дог.№ОС-01-15-182/2018

2848

Разград

 

61710.

614.2287

Лозе 680кв.м м/т“Исперихски път“

809,00

120,00

809,00

830,00

Решение на ОбС-търг

Албена Соколова

Дог.№ОС-01-15-179/2018

2846

Разград

 

61710.

800.1967

Лозе 597кв.м м/т „Дянковски път I

 

898,00

167,60

898,00

910,00

Решение на ОбС-търг

Керанка Ганчева

Дог.№ОС-02-14-178/2018

594

Разград

 

61710.

614.2299

Лозе 632кв.м м/т „Исперихски път“

951,00

177,50

951,00

1010,00

Решение на ОбС-търг

Албена Соколова

Дог.№ОС-01-15-183/2018

2862

Разград

 

61710.

502.1334

Придаваема част 107кв.м към имот 61710.502.350

5226,00

3202,00

 

5226,00

Продажба на прид.земя

Веселина Караилиева

Дог.№ОС-01-15-187/2018

2837

Разград

 

61710.

505.7345

Поз.имот 99кв.м бул.“Южен булевард“29В

2916,00

1392,10

2916,00

2916,00

Решение на ОбС

Цветалина Терзиева

Дог.№ОС-01-15-201/2018

 

с.Дянково

130

II-1366,

1416

Прид.част от улица 285кв.м

1457,00

1055,50

1457,00

1457,00

Решение

на ОбС

продажба

„Амер“ООД Дянково

Дог.№ОС-01-15-201/2018

2739

с.Осенец

16

947

Поз.имот 6950кв.м, ул.“Рила“№1А

32747,00

28599,90

32747,00

33100,00

Решение на ОбС -търг

Радостин Стефанов

Дог.№ОС-01-15-228/2018

2841

Разград

 

61710.

504.6403

Прид.част от 179кв.м към имот 61710.504.6403

5941,00

2517,10

5941,00

5941,00

Решение на ОбС

Деян Джамбазов Дог.№ОС-01-15-234/2018

2464

Разград

 

61710.

614.3078

Лозе 1378кв.м м/т „Исперихски път“

2057,00

386,90

2057,00

2057,00

Решение на ОбС

Назике Сали Дог.№ОС-01-15-220/2018

2828

Разград

 

61710.

502.1303

УПС за тераса 10,105кв.м

1199,00

824,20

-

1199,00

УПС

Гена Александрова

Дог.№СД-02-14-252/2018

1522

Разград

 

61710.

614.2834

Лозе 1237кв.м м/т

„Исперихски път“

1868,00

347,30

1868,00

18,70

Решение на ОбС

търг

Ивайло Георгиев

Дог.№46/16.03.

2018

 

Разград

 

61710.

504.4984.1

УПС за колони 0,25кв.м към сграда 61710.504.4984.1

31,00

14,30

-

31,00

УПС колони

Росен и Светла Панагонови

Дог.№Сд-02-14-275/2018

517

Разград

 

61710.

504.115

УПС 500кв.м , ул.Добровска №51

-

-

-

-

Решение на ОбС-УПС

Министерство на здравеопазв.

 

2860

Разград

 

61710.

502.3853

Поз.имот 790кв.м, ул.“Абритус“№9

26605,00

11109,00

26605,00

32265,00

Решение на ОбС продажба търг

Павел Иванов

Дог.№ОС-01-15-279/2018 

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk