Печат

Публичен регистър за процеса на приватизация и следприватизационен контрол

Създаването и воденето на публичния регистър е на основание:

Публичния регистър съдържа информация за процесите на приватизация и следприватизационен контрол осъществени от Община Разград след влизане в сила на ЗПСК, вписана в четири партиди: