Печат

З А П О В Е Д

№ 411

гр. Разград, 08.04.2019 г.

 

Във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., насрочени с Указ № 53 от 19 март 2019 г. на Президента на Република България, със Заповед № 395 от 03.04.2019 г. на кмета на Община Разград са образувани избирателните секции на територията на община Разград и са утвърдени тяхната номерация, обхват и адрес.

За обявяване на предварителните избирателни списъци в съответствие с разпоредбата на чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс, кметът на общината определя не-по късно от 45 дни преди изборния ден местата за обявяване на същите и уведомява за това районната избирателна комисия.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 3 във връзка с ал.1 от Изборния кодекс, Указ № 53 от 19 март 2019 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и Заповед № 395 от 03.04.2019 г. на кмета на Община Разград,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Определям местата за обявяване на предварителните избирателни списъци в община Разград за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., съгласно Приложение № 1 „Списък с местата за обявяване на избирателните списъци в община Разград за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.“.

2. В срок не по-късно от 10.04.2019 г. (45 дни преди изборния ден), настоящата заповед с приложението към нея да се изпрати на Районна избирателна комисия - Разград.

3. Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет страница на Община Разград  в рубриката „Избори за ЕП 2019” и да се постави на информационното табло на партерния етаж в административната сграда на Община Разград с адрес гр. Разград бул. „Бели Лом” №37А.

Възлагам контрола по изпълнение на настоящата заповед на секретаря на Община Разград.

 

Д-Р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ

 

Кмет на Община Разград

 

 

 

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk