Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА СЪСТАВИТЕ НА СИК

Във връзка с насрочените с Указ № 163 от 10 юли 2019 г. на Президента на Република България избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и на основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс Кметът на община Разград,

 К А Н И

на 19 септември 2019 г. (четвъртък) от 11:00 часа

в зала 308 на Община Разград,

с адрес: бул. „Бели Лом” 37А, гр. Разград

представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание и представители на коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България, но не е парламентарно представена, за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Разград за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г..

  

Д-Р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД

 

 
 

Културен календар на читалищата от община Разград - м. септември 2019

 

ПРОГРАМА ЕСЕНЕН ПАНАИР 2019

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019г.

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Наредби


НАРЕДБА № 3 ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА ИЛИ ЧРЕЗ ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЧРЕЗ ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Петък, 18 Август 2017 11:23

 

НАРЕДБА  № 3  ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА ИЛИ ЧРЕЗ ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЧРЕЗ ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

/приета с Решение № 327 по Протокол № 19 от 28.03.2005 г.  на Общински съвет – Разград, изм. и доп. с Решение № 311 по Протокол № 19 от 27.01.2009 г. на Общински съвет Разград, изм. с Решение № 560 по Протокол № 31 от 24.11.2009 г. на Об.С, изм. и доп. с Решение № 406 по Протокол № 29 от  10.08.2017 г. на Об.С/

DOC-файл 233KB

PDF-файл 252KB
 

Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Разград

Сряда, 05 Декември 2018 09:31

 

/приета с Решение № 129 по Протокол № 9 от 31.05.2004 г. на Об.С, изм. и доп. с Решение № 507 по Протокол № 20 от 28.11.2005 г. на Об.С, изм. и доп. с Решение № 898 по Протокол № 52 от 28.06.2007 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 161 по Протокол № 9 от 29.04.2008 г. на Об.С; изм. с Решение № 162 по Протокол № 9 от 29.04.2008 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 186 по Протокол № 11 от 30.05.2008 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 618 по Протокол № 47 от 29.08.2014 г. на Об.С; доп. с Решение № 881 по Протокол № 63 от 29.09.2015 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 53 по Протокол № 6 от 29.02.2016 г. на Об.С; изм. с Решение № 645 от Протокол № 48 от 27.11.2018 г. на Об.С/
DOC-файл 185KB
PDF-файл 205KB
 
 
 
 

Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост

Четвъртък, 09 Май 2019 15:08

 

/приета с Решение № 295 по Протокол № 16 от 24.01.2005 г. на Общински съвет Разград, доп. и изм. с Решение № 390 от Протокол № 21 от 20.05.2005 г. на Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 863 по Протокол № 49 от 25.04.2007 г., изм. с Решение № 107 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. на Общински съвет Разград; изм.и доп. с Решения № 283 и № 289 по Протокол № 18 от 29.12.2008 г. на Общински съвет Разград; изм.и доп. с Решение № 309 по Протокол № 19 от 27.01.2009 г. на Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 337 по Протокол № 21 от 24.02.2009 г., изм.и доп. с Решение № 347 по Протокол № 22 от 31.03.2009 г. на Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 440 по Протокол № 27 от 28.07.2009 г. на Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 558 по Протокол № 31 от 24.11.2009 г. на Общински съвет Разград, Решение № 615 по Протокол № 34 от 29.01.2010 г.; изм. с Решение № 885 по Протокол № 48 от 22.02.2011 г. на Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 1008 по Протокол № 54 от 26.07.2011 г. на Общински съвет Разград, изм. с Решение № 83 по Протокол № 8 от 20.02.2012 г. на Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 178 по Протокол № 13 от 03.07.2012 г. на Об.С; изм. с Решение № 289 по Протокол № 22 от 26.02.2013 г. на Об.С Разград; изм. и доп. с Решение № 373 по Протокол № 26 от 28.05.2013 г. на Об.С Разград; изм. и доп. с Решение № 305 по Протокол № 22 от 28.02.2017 г. на Об.С Разград; изм. с Решение № 525 от Протокол № 39 от 27.03.2018 г. на Общински съвет Разград; изм. с Решение № 696 от Протокол № 53 от 26.03.2019 г. на Общински съвет Разград/
DOC-файл 317KB

PDF-файл 415KB
 
 
 
   

Наредба №4 за реда и условията за извършване на търговската дейност на територията на Община Разград

Вторник, 17 Декември 2013 10:26

 

Наредба №4 за реда и условията за извършване на търговската дейност на територията на Община Разград

PDF-файл 116KB
 
 
 
 

Наредба №5 за организацията и управлението на общински пазари в Разградска община

Вторник, 17 Декември 2013 10:26

 

Наредба №5 за организацията и управлението на общински пазари в Разградска община
DOC-файл 119KB

PDF-файл 155KB
 
 
 
   

Наредба №6 за реда за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на безимотни и малоимотни граждани-

Вторник, 17 Декември 2013 10:26

 

/отменена с Решение № 274 по Протокол № 17 от проведено заседание на Общински съвет Разград на 25.11.2008 г./
DOC-файл 119KB

PDF-файл 97KB
 
 
 
 

Наредба №7 за предоставяне на концесии

Вторник, 17 Декември 2013 10:26

 


/отменена с Решение № 681 на Общински съвет Разград по Протокол № 38 от проведено заседание на 28.07.2006 г./

DOC-файл 181KB

PDF-файл 142KB
 
 
 
   

Наредба №8 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Разград

Понеделник, 12 Декември 2016 09:35

 

 
/изм. с Решение № 241 по Протокол № 18 от 29.11.2016 г. на Общински съвет Разград/

PDF-файл 134KB
 
 
 
 

Наредба №9 ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И КОТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД

Вторник, 17 Декември 2013 10:26

 

Наредба №9 ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И КОТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД

 


DOC-файл 73KB

PDF-файл 105KB
 
 
 
   

Наредба №_10 за организация и управление на гробищните паркове и обредните зали на територията на Община Разград

Вторник, 17 Декември 2013 10:26

 

Наредба №10 за организация и управление на гробищните паркове и обредните зали на територията на Община Разград
DOC-файл 59KB

PDF-файл 107KB
 
 
 
 

Наредба №_11 за организацията на дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Разград

Вторник, 06 Август 2019 00:00

 

 
/Приета с Решение № 593 от Протокол № 45 от 30.06.2014 г. на Общински съвет Разград, на основание чл.22 от Закона за управление на отпадъците. Тази наредба отменя Наредба №11 на Общински съвет Разград  за организацията на дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Разград, приета с Решение № 843 от Протокол № 48 от 26.03.2007 г. на Общински съвет Разград./

 


PDF-файл 333KB
 
 
 
   

Наредба №_12 за организацията на движението по общинските пътища и улици на територията на Община Разград

Сряда, 15 Март 2017 16:07

 

 
/приета с Решение № 824 по Протокол № 59 от 26.05. 2015 г. на Об.С, изм. и доп. с Решение № 286 по Протокол № 21 от 31.01.2017 г. на Об.С/

DOC-файл 177KB

PDF-файл 325KB
 
 
 
 

Наредба №_13 за рекламната дейност на територията на Община Разград

Вторник, 17 Декември 2013 10:26

 

Наредба №13 за рекламната дейност на територията на Община Разград
DOC-файл 249KB

PDF-файл 179KB
   

Наредба №_14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград

Сряда, 13 Февруари 2019 23:00

 

/§ 5. Тази наредба отменя досега действащата Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград, приета с Решение № 544.1, по Протокол № 38 от 17.02.2003 г. на Общински съвет Разград.

§ 6. Наредбата е приета от Общински съвет Разград с Решение №242 по Протокол № 18 от 29.11.2016 год.  и влиза в сила от деня на публикуването й.

/изм. и доп. с Решение № 552 от Протокол № 40 от 30.04.2018 г. на Об.С Разград; доп. с Решение № 620 от Протокол № 47 от 24.10.2018 г. на Об.С Разград; изм. и доп. с Решение № 668 от Протокол № 51 от 31.01.2019 г. на Об.С Разград;/

DOC-файл 222КB

PDF-файл 383KB
 
 
 
 

Наредба №_15 условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

Понеделник, 12 Септември 2016 17:10

 

/приета с Решение № 515 по Протокол № 37 от 30.01.2014 г. на Общински съвет Разград, доп. с  Решение № 592 по Протокол № 45 от 30.06.2014 г. на Общински съвет Разград; изм. с Решение № 145 по Протокол № 12 от 28.06.2016 г. на Общински съвет Разград; изм. с Решение № 181 по Протокол № 14 от 30.08.2016 г. на Общински съвет Разград/

DOC-файл 173 KB

PDF-файл 183 KB
 
 
 
   

Наредба №_16 ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОЛЗВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

Сряда, 02 Януари 2019 14:41

 

/приета с Решение № 414 по Протокол № 28 от 30.07.2013 г. на Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 881 по Протокол № 63 от 29.09.2015 г. на Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 388 по Протокол № 28 от 27.07.2017 г. на Общински съвет Разград; изм. с Решение № 651 от Протокол № 49 от 21.12.2018 г. на Общински съвет Разград/; изм. с Решение № 725 от Протокол № 56 от 30.05.2019 г. на Общински съвет Разград/


DOC-файл  99KB

PDF-файл 161KB
 
 
 
 

Наредба №_17 за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Вторник, 02 Април 2019 11:56

 

/приета с Решение № 296 по Протокол № 16 от 24.01.2005 г. на Об.С, изм. и доп. с Решение № 891 по Протокол № 50 от 23.05.2007 г. на Об.С, изм. с Решение № 113 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. на Об.С, изм. с Решение № 337 по Протокол № 21 от 24.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 836 по Протокол № 45 от 30.11.2010 г. на Об.С, изм. с Решение № 885 по Протокол № 48 от 22.02. 2011 г. на Об.С, изм. с Решение № 83 по Протокол № 8 от 20.02.2012 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 146, по Протокол № 12 от 29.05.2012 г.;  изм. и доп. с Решение № 272 по Протокол № 20 от 27.12.2012 г. на Об.С., изм. с Решение № 289 по Протокол № 22 от 26.02.2013 г. на Об.С, изм. и доп. с Решение № 416 по Протокол № 28 от 30.07.2013 г. на Об.С., изм.  и доп. с Решение № 759/24.03.2015 г., по Протокол № 56 на Об.С; изм. и доп. с Решение № 319 по Протокол № 23 от 04.04.2017 г. на Об.С; изм. с Решение № 525 от Протокол № 39 от 27.03.2018 г. на Об.С; изм. с Решение № 697 от Протокол № 53 от 26.03.2019 г. на Об.С/
DOC-файл 216KB

PDF-файл 217KB
 
 
 
   

Наредба №_18 за определяне размера на местните данъци на територията на община Разград

Сряда, 13 Февруари 2019 23:00

 

/ Приета с Решение № 105 по Протокол № 7 от 28.02. 2008 г. на Об.С, изм. с Решение № 285 по Протокол № 18 от 29.12.2008 г. на Об.С, изм. с Решение № 320 по Протокол № 19 от 27.01.2009 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 577 по Протокол № 32 от 28.12.2009 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 848 по Протокол № 46 от 28.12.2010 г. на Об.С; изм. с Решение № 866 по Протокол № 47 от 27.01.2011 г. на Об.С; доп. с Решение № 59 по Протокол № 5 от 24.01.2012 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 496 по Протокол № 35 от 27.12.2013 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 716 по Протокол № 54 от 30.01.2015 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 54 от 29.02.2016 г. по Протокол № 6 на Об.С; изм. и доп. с Решение № 156 по Протокол № 13 от 22.07.2016 г.; изм. и доп. с Решение № 654 от Протокол № 51 от 31.01.2019 г. на Об.С/
DOC-файл 371KB

PDF-файл 290KB
 
 
 
 

Наредба №_19 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Разград

Четвъртък, 07 Юли 2016 17:29

 

/Приета с Решение № 136 от Протокол № 12 от 28.06.2016 година на Общински съвет –Разград./
 

DOC-файл 291KB

PDF-файл 386KB
 
 
 
   

Наредба №_20 за реда за принудителното изпълнение от Община Разград на заповеди по чл. 196, ал. 3 от Закона за устройство на територията

Вторник, 17 Декември 2013 10:26

 

Наредба №20 за реда за принудителното изпълнение от Община Разград на заповеди по чл. 196, ал. 3 от Закона за устройство на територията
DOC-файл 112KB

PDF-файл 105KB
 
 
 
 

Наредба №_21 за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на „Бизнес зона „Перистър” гр. Разград

Вторник, 02 Април 2019 11:56

 

/приета с Решение № 638 по Протокол № 36 от 30.03. 2010 г. на Общински съвет Разград, изм. с Решение № 885 от 22.02.2011г., по Протокол № 48 на Об.С; изм. и доп. с Решение № 916 по Протокол № 50 от 26.04.2011 г., изм. с Решение № 83 по Протокол № 8 от 20.02.2012 г. на Об.С, изм. с Решение № 289 по Протокол № 22 от 26.02.2013 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 558 по Протокол № 41 от 29.04.2014 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 285 по Протокол № 21 от 31.01.2017 г. на Об.С; изм. с Решение № 525 от Протокол № 39 от 27.03.2018 г. на Об.С, изм. с Решение № 698 от Протокол № 53 от 26.03.2019 г. на Об.С/
DOC-файл 83KB

PDF-файл 174KB
 
 
 
   

Наредба №_22 за определяне на условията и реда за управление на горските територии, собственост на Община Разград

Вторник, 10 Май 2016 10:25

 

/ Приета с Решение № 102 по Протокол №9 от 26.04. 2016 г. на Общински съвет Разград /

DOC-файл 134KB

PDF-файл 160KB
 
 
 
 

Наредба №_23 ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ

Петък, 07 Февруари 2014 09:37

 

/ Наредбата се приема с Решение № 516 по Протокол № 37 от 30.01.2014 г. на Общински съвет – Разград /

DOC-файл 106KB

PDF-файл 84KB
 
 
 
   

Наредба №_24 за управление на общинските пътища на територията на община Разград

Понеделник, 09 Февруари 2015 15:58

 

/ Наредбата се приема с Решение № 728 по Протокол № 54 от 30.01. 2015г. на Общински съвет – Разград /

DOC-файл 230KB

PDF-файл 194KB
 
 
 
 

Наредба №_25 за условията и реда за финансиране и подпомагане на спортните организации в Община Разград

Вторник, 15 Март 2016 16:34

 

/ Наредбата се приема с Решение №55 по  Протокол №6/ 29.02.2016 г. на Общински съвет – Разград /


DOC-файл 303KB

PDF-файл 217KB
 
 
 
   

Наредба №_26 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА РАЗГРАД

Понеделник, 12 Септември 2016 10:56

 

Наредбата е приета с Решение № 189 по Протокол №14 от 30.08.2016 г. на Общински съвет – Разград и влиза в сила от датата на приемане на решението. /


DOC-файл 80KB

PDF-файл 85KB
 
 
 
 

Наредба №_27 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД

Понеделник, 05 Юни 2017 15:37

 

приета с Решение № 190 по Протокол № 14 от 30.06.2016 г. на Об.С, изм. с Решение № 357 по Протокол № 26 от 23.05.2017 г. на Об.С /


DOC-файл 86KB

PDF-файл 243KB
 
 
 
   

Наредба №_28 ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА РАЗГРАД

Четвъртък, 03 Ноември 2016 17:05

 

Наредбата е приета с Решение № 216 по Протокол № 16 от 25.10. 2016  г. на Общински съвет – Разград /
 

DOC-файл 86KB

PDF-файл 203KB
 
 
 
 

Наредба №_29 за реда и условията за настаняване под наем в социални жилища

Сряда, 04 Април 2018 14:45

 

/ приета с Решение № 360 от Протокол № 26 от 23.05. 2017 г. на Общински съвет Разград, изм. и доп. с Решение № 531 от Протокол № 39 от 27.03.2018 г. на Об.С /
DOC-файл 69KB

PDF-файл 155KB
 
 
 
   

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk