Република България ■ Община Разград

Видеогалерия

Анкета

Използвате ли електронните услуги, предоставени в сайта на Община Разград?

Резултати

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Общински съвет Заседания на Постоянните комисии


Заседания на постояни комисии

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Вторник, 13 Юни 2017 14:01

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ  КОМИСИИ

във връзка с предстояща сесия, насрочена за 27.06.2017 година 

19  юни   / понеделник /  2017 година

13.00 ч.    заседание в зала  № 102 на Община Разград

►ПК  по образование и наука

13.30 ч.    заседание в зала  № 102 на Община Разград

► ПК  по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство

14.00 ч.    заседание в зала  № 102 на Община Разград

► ПК  по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината

15.00 ч.    заседание в зала  № 102 на Община Разград

► ПК  по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол

16.00 ч.    заседание в зала  № 102 на Община Разград

►ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации

20  юни   / вторник /  2017 година

13.30 ч.  - Изнесено заседание в Дом за стари хора,  с посещение на Дневен център „Подай ръка“ и ДВД

►ПК  по социална политика, трудова заетост и здравеопазване

 

Уважаеми съграждани,

На основание чл. 35, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  Ви информираме, че заседанията на постоянните комисии  са открити.

 

Председател: /Надежда Радославова/   

Дата на публикуване: 13.06.2017г.

ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ

 

23  юни   / петък/  2017 година

13.30 ч.    извънредно заседание в зала  № 102 на Община Разград

► ПК  по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината

 

Уважаеми съграждани,

         На основание чл. 35, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  Ви информирам, че заседанията на постоянните комисии  са открити.

 Председател:  /Надежда Радославова/

Дата на публикуване: 19.06.2017г.

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg