Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Общински съвет Заседания на Постоянните комисии


Заседания на постояни комисии

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Понеделник, 12 Март 2018 00:00

 ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ  КОМИСИИ

във връзка с предстояща сесия, насрочена за 27.03.2018 година

 

 

16 март   / петък /  2018 година

13.30 ч.    заседание в зала  № 102 на Община Разград

► ПК  по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство

14.30 ч.    заседание в зала  № 102 на Община Разград

►ПК  по международно сътрудничество

15.00 ч.    заседание в зала  № 102 на Община Разград

►ПК  за младежта, спорта и туризма 

15.30 ч.    заседание в зала  № 102 на Община Разград

►ПК  по образование и наука

16.30 ч.    заседание в зала  № 102 на Община Разград

► ПК по култура, културно – историческо наследство и духовни ценности

 

19  март   / понеделник /  2018 година

14.00 ч.    заседание в зала  № 102 на Община Разград

►ПК  по бюджет, финанси и икономическа политика

15.00 ч.    заседание в зала  № 102 на Община Разград

► ПК  по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината

16.00 ч.    съвместно заседание в зала  № 102 на Община Разград

► ПК  по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и

►ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации

 

20 март    /вторник/  2018 година

9. 00 ч.    заседание в зала  № 102 на Община Разград

 

►ПК  по социална политика, трудова заетост и здравеопазване

 

Уважаеми съграждани, 

На основание чл. 35, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  Ви информирам, че заседанията на постоянните комисии  са открити.

Председател: /Стоян Ненчев/

 Дата на публикуване: 12.03.2018г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg