Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало


Заседания на постояни комисии

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Понеделник, 12 Март 2018 00:00

 ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ  КОМИСИИ

във връзка с предстояща сесия, насрочена за 27.03.2018 година

 

 

16 март   / петък /  2018 година

13.30 ч.    заседание в зала  № 102 на Община Разград

► ПК  по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство

14.30 ч.    заседание в зала  № 102 на Община Разград

►ПК  по международно сътрудничество

15.00 ч.    заседание в зала  № 102 на Община Разград

►ПК  за младежта, спорта и туризма 

15.30 ч.    заседание в зала  № 102 на Община Разград

►ПК  по образование и наука

16.30 ч.    заседание в зала  № 102 на Община Разград

► ПК по култура, културно – историческо наследство и духовни ценности

 

19  март   / понеделник /  2018 година

14.00 ч.    заседание в зала  № 102 на Община Разград

►ПК  по бюджет, финанси и икономическа политика

15.00 ч.    заседание в зала  № 102 на Община Разград

► ПК  по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината

16.00 ч.    съвместно заседание в зала  № 102 на Община Разград

► ПК  по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и

►ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации

 

20 март    /вторник/  2018 година

9. 00 ч.    заседание в зала  № 102 на Община Разград

 

►ПК  по социална политика, трудова заетост и здравеопазване

 

Уважаеми съграждани, 

На основание чл. 35, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  Ви информирам, че заседанията на постоянните комисии  са открити.

Председател: /Стоян Ненчев/

 Дата на публикуване: 12.03.2018г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg