Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Търгове и конкурси


Търгове

Публичен търг с тайно наддаване - Заповед № 962 от 08.08.2019г.

Петък, 09 Август 2019 14:04

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от поземлен имот - частна общинска собственост, с идентификатор 61710.502.6104, по кадастралната карта на гр.Разград, за поставяне на преместваем обект за търговска дейност, с площ – 10,00 /десет/ кв. м., по схема одобрена от главния архитект на Община Разград.

Публичен търг с тайно наддаване - Заповед № 962 от 08.08.2019г.
   

Публичен търг с тайно наддаване - ЗАПОВЕД № 957 от.07.08.2019 г.

Четвъртък, 08 Август 2019 09:06

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на част от имот – публична общинска собственост, за осъществяване на социална дейност, представляваща помещение с площ 39,00кв.м. , разположено в югоизточната част на партерния етаж от двуетажна  сграда с идентификатор 62089.502.1181.1, находяща се в имот с идентификатор 62089.502.1181 по кадастралната карта на  с.Раковски, с административен адрес : община Разград, с.Раковски, ул.”Г.С.Раковски“ , съгласно  Акт за публична общинска собственост№ 5 от 28.09.1997г., при граници на частта от имота: ляво – търговски обект, дясно – плочник и стълбище, горе – помещение.

   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 31

Сряда, 26 Юни 2019 00:00

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 2
 
 
   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 32

Сряда, 26 Юни 2019 00:00

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 3
 
 
 
   

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В ОБЕКТ № 19002

Вторник, 11 Юни 2019 12:37

Документация

Публикувана на 11.06.2019г.

Протокол от 28.06.2019г.

Публикуван на 28.06.2019г.

Заповед № 180/28.06.2019г.

Публикувана на 28.06.2019г.

Протокол от 28.06.2019г.

Публикуван на 01.07.2019г.

Договор № 004-ОГ-12-04

Публикуван на 01.07.2019г.

   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 33

Сряда, 13 Март 2019 23:00

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 4
 
 
   

Търг за продажба на стояща дървесинана корен за 2018г.

Сряда, 13 Март 2019 23:00

Документация за обект 18001

Документация за обект 18002

Документация за обект 18003

Документация за обект 18004

   

Търг за покупко-продажба на добита технологична дървесина от широколистни дървесни видове на ТИР

Сряда, 13 Март 2019 23:00

   

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В ОБЕКТ № 19001

Вторник, 12 Февруари 2019 09:43

Документация

Публикувана на 12.02.2019г.

Заповед №44 19001

Заповед №45 19001

П Р О Т О К О Л  № ОГ -12-03/27.02.2019 г.

Публикувана на 27.02.2019г.

Договор №ог-12-03/05.03.2019г. за покупко-продажба на добита  дървесина  от широколистни дървесни видове от обект №19001

Публикувана на 06.03.2019г.

   

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В ОБЕКТ № 18008

Петък, 08 Юни 2018 13:18

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА  ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В ОБЕКТ № 18008
 
   

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград в обект № 18007

Вторник, 15 Май 2018 12:25

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 18007

Документация

Протокол № ОГ-11-07 от 09.05.2018 г.

Заповед № 148 от 09.05.2018г.

Заповед № 149 от 09.05.2018г.

Договор № ОГ-12-09 от 15.05.2018г.

 

 

   

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово, в обект № 18006

Понеделник, 19 Март 2018 10:15

   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 30

Четвъртък, 02 Февруари 2017 15:34

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 1
 
 
   

Заповед № 31/29.03.2016г. на ОП "Разградлес" за прекратяване на процедура на явен търг

Вторник, 29 Март 2016 16:36

   

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk