Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало


ОбС - Покани за заседания

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Сряда, 15 Ноември 2017 00:00

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.50, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам заседание на Общинския съвет на 28. 11. 2017 г. /вторник/ от 13.30 часа в сградата на Община Разград - единадесети етаж.

         Заседанието ще се проведе при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1.  Докладни записки

2.  Питане

3.  Текущи

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 /Надежда Радославова /

Публикувана на 15.11.2017г.

П  О  К  А  Н  А

На основание чл.23, ал.4, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 50, ал.1, т.2 във връзка с чл.51, ал.2,  изречение  второ от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно заседание на Общинския съвет на 23. 11. 2017 г. /четвъртък/ от 10.30  часа в сградата на общината - единадесети етаж.

Заседанието ще се проведе при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.     Докладна записка.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  / Надежда Радославова /

Публикувана на 17.11.2017г.

 
 
 
 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg