Република България ■ Община Разград

Видеогалерия

Анкета

Използвате ли електронните услуги, предоставени в сайта на Община Разград?

Резултати

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Общински съвет Обявления на ОбС


Обявления ОбС

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД ЗА 2016 ГОДИНА

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Вторник, 20 Юни 2017 12:56

На основание чл.140, ал.4 от Закон за публичните финанси, във връзка с чл.44, ал.1 от Наредба №15 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и чл.3 от Наредба №23 за реда и начина за провеждане на публични обсъждания на Общински съвет Разград

ОРГАНИЗИРАМ

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Разград за 2016 година.

Каня жителите на Община Разград на 30.06. 2017 г., от 17.30 часа в зала №102 на Община Разград, да вземат участие в обсъждането.

Предварителна информация за отчета може да се получи от интернет страницата на Община Разград  от тук>>.

Становища и предложения по отчета може да се изпращат на електронния адрес на Общински съвет Разград Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Поканата да се качи на интернет страницата на Община Разград – Общински съвет, да се оповести чрез местните средства за масово осведомяване и да се постави на информационните табла в административните сгради на общината и на кметствата.

 

 

Надежда РАДОСЛАВОВА /Председател на ОбС - Разград/

 

Страница 1 от 21

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg