Република България ■ Община Разград

Видеогалерия

Анкета

Използвате ли електронните услуги, предоставени в сайта на Община Разград?

Резултати

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер


Обявления - МДТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК до „ГОЛД КЕТАРИНГ ГРУП”

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Изх.№ 68/15.06.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32  от ДОПК

          До „ГОЛД КЕТАРИНГ ГРУП”

         Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставянето на настоящото съобщение в Община Разград, Отдел  „Местни данъци и такси” при  Росен Стоянов  на длъжност– гл. инспектор във стая 111 от 8,30 до 17,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение №Р-6410-1/03.11.2016г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, издаденият акт  ще бъде приложен  към преписката и същият ще се смята за редовно връчен.  

                                        ОРГАН ПО  ПРИХОДИТЕ:/Росен Стоянов/

Дата на поставяне/дата на публикуване: 19.06.2017 г.

Дата на сваляне: 03.07.2017 г.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК до „ГОЛД КЕТАРИНГ ГРУП”

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Изх.№ 67/15.06.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32  от ДОПК

          До „ГОЛД КЕТАРИНГ ГРУП”

         Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставянето на настоящото съобщение в Община Разград, Отдел  „Местни данъци и такси” при  Росен Стоянов  на длъжност– гл. инспектор във стая 111 от 8,30 до 17,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение №Р-6402-1/02.11.2016г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, издаденият акт  ще бъде приложен  към преписката и същият ще се смята за редовно връчен.    

                                        ОРГАН ПО  ПРИХОДИТЕ:/Росен Стоянов/

Дата на поставяне/дата на публикуване: 19.06.2017 г.

Дата на сваляне: 03.07.2017 г.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК до „ГОЛД КЕТАРИНГ ГРУП”

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Изх.№ 66/15.06.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32  от ДОПК

          До „ГОЛД КЕТАРИНГ ГРУП”

         Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставянето на настоящото съобщение в Община Разград, Отдел  „Местни данъци и такси” при  Росен Стоянов  на длъжност– гл. инспектор във стая 111 от 8,30 до 17,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение №Р-6401-1/02.11.2016г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, издаденият акт  ще бъде приложен  към преписката и същият ще се смята за редовно връчен.    

                                        ОРГАН ПО  ПРИХОДИТЕ:/Росен Стоянов/

Дата на поставяне/дата на публикуване: 19.06.2017 г.

Дата на сваляне: 03.07.2017 г.

 

   

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК до „ГОЛД КЕТАРИНГ ГРУП”

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Изх.№ 65/15.06.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32  от ДОПК

          До „ГОЛД КЕТАРИНГ ГРУП”

         Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставянето на настоящото съобщение в Община Разград, Отдел  „Местни данъци и такси” при  Росен Стоянов  на длъжност– гл. инспектор във стая 111 от 8,30 до 17,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение №Р-6399-1/02.11.2016г.

          В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, издаденият акт  ще бъде приложен  към преписката и същият ще се смята за редовно връчен.   

                                        ОРГАН ПО  ПРИХОДИТЕ:/Росен Стоянов/

Дата на поставяне/дата на публикуване: 19.06.2017 г.

Дата на сваляне: 03.07.2017 г.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК до „ГОЛД КЕТАРИНГ ГРУП”

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Изх.№ 64/15.06.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32  от ДОПК

          До „ГОЛД КЕТАРИНГ ГРУП”

         Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставянето на настоящото съобщение в Община Разград, Отдел  „Местни данъци и такси” при  Росен Стоянов  на длъжност– гл. инспектор във стая 111 от 8,30 до 17,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение №Р-6398-1/02.11.2016г.

          В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, издаденият акт  ще бъде приложен  към преписката и същият ще се смята за редовно връчен.   

                                        ОРГАН ПО  ПРИХОДИТЕ:/Росен Стоянов/

Дата на поставяне/дата на публикуване: 19.06.2017 г.

Дата на сваляне: 03.07.2017 г.

 

   

Страница 1 от 6

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg