Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер


Обявления - МДТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК до МУСТАФА ЮДЖЕЛОВ МУСТАФОВ

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Изх.№ 174/15.08.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32  от ДОПК

          До  МУСТАФА ЮДЖЕЛОВ МУСТАФОВ

         Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставянето на настоящото съобщение в Община Разград, Отдел  „Местни данъци и такси” при  Росен Стоянов  на длъжност– гл. инспектор във стая 111 от 8,30 до 17,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение № 7043-1/12.06.2017 г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, издаденият акт  ще бъде приложен  към преписката и същият ще се смята за редовно връчен.  

                                        ОРГАН ПО  ПРИХОДИТЕ:/Росен Стоянов/

Дата на поставяне/дата на публикуване: 17.08.2017 г.

Дата на сваляне: 31.08.2017 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК до СЕВИНЧ БЕКИР АХМЕД

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Изх.№ 173/15.08.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32  от ДОПК

          До  СЕВИНЧ БЕКИР АХМЕД

         Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставянето на настоящото съобщение в Община Разград, Отдел  „Местни данъци и такси” при  Росен Стоянов  на длъжност– гл. инспектор във стая 111 от 8,30 до 17,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение № 7140-1/03.07.2017 г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, издаденият акт  ще бъде приложен  към преписката и същият ще се смята за редовно връчен.  

                                        ОРГАН ПО  ПРИХОДИТЕ:/Росен Стоянов/

Дата на поставяне/дата на публикуване: 17.08.2017 г.

Дата на сваляне: 31.08.2017 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК до СЕВИНЧ БЕКИР АХМЕД

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Изх.№ 172/15.08.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32  от ДОПК

          До  СЕВИНЧ БЕКИР АХМЕД

         Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставянето на настоящото съобщение в Община Разград, Отдел  „Местни данъци и такси” при  Росен Стоянов  на длъжност– гл. инспектор във стая 111 от 8,30 до 17,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение № 7139-1/03.07.2017 г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, издаденият акт  ще бъде приложен  към преписката и същият ще се смята за редовно връчен.  

                                        ОРГАН ПО  ПРИХОДИТЕ:/Росен Стоянов/

Дата на поставяне/дата на публикуване: 17.08.2017 г.

Дата на сваляне: 31.08.2017 г.

 

   

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК до СЕВИНЧ БЕКИР АХМЕД

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Изх.№ 171/15.08.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32  от ДОПК

          До  СЕВИНЧ БЕКИР АХМЕД

         Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставянето на настоящото съобщение в Община Разград, Отдел  „Местни данъци и такси” при  Росен Стоянов  на длъжност– гл. инспектор във стая 111 от 8,30 до 17,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение № 7137-1/03.07.2017 г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, издаденият акт  ще бъде приложен  към преписката и същият ще се смята за редовно връчен.  

                                        ОРГАН ПО  ПРИХОДИТЕ:/Росен Стоянов/

Дата на поставяне/дата на публикуване: 17.08.2017 г.

Дата на сваляне: 31.08.2017 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК до УМУТ-99 ЕООД

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Изх.№ 170/15.08.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32  от ДОПК

          До  УМУТ-99 ЕООД

         Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставянето на настоящото съобщение в Община Разград, Отдел  „Местни данъци и такси” при  Росен Стоянов  на длъжност– гл. инспектор във стая 111 от 8,30 до 17,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение № 6855-1/10.05.2017 г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, издаденият акт  ще бъде приложен  към преписката и същият ще се смята за редовно връчен.  

                                        ОРГАН ПО  ПРИХОДИТЕ:/Росен Стоянов/

Дата на поставяне/дата на публикуване: 17.08.2017 г.

Дата на сваляне: 31.08.2017 г.

   

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg