Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер


Обявления - МДТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК до СУЗАН ХЮСЕИН РЮСТЕМ

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Изх.№ 330/01.12.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32  от ДОПК

          До  СУЗАН ХЮСЕИН РЮСТЕМ

         Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставянето на настоящото съобщение в Община Разград, Отдел  „Местни данъци и такси” при  Росен Стоянов  на длъжност– гл. инспектор във стая 111 от 8,30 до 17,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение № 7593-1/14.09.2017 г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, издаденият акт  ще бъде приложен  към преписката и същият ще се смята за редовно връчен.  

                                        ОРГАН ПО  ПРИХОДИТЕ:

                                                                       /Росен Стоянов/

Дата на поставяне/дата на публикуване: 07.12.2017 г.

Дата на сваляне: 22.12.2017 г.        

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК до СУЗАН ХЮСЕИН РЮСТЕМ

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Изх.№ 329/01.12.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32  от ДОПК

          До  СУЗАН ХЮСЕИН РЮСТЕМ

         Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставянето на настоящото съобщение в Община Разград, Отдел  „Местни данъци и такси” при  Росен Стоянов  на длъжност– гл. инспектор във стая 111 от 8,30 до 17,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение № 7592-1/14.09.2017 г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, издаденият акт  ще бъде приложен  към преписката и същият ще се смята за редовно връчен.  

                                        ОРГАН ПО  ПРИХОДИТЕ:

                                                                       /Росен Стоянов/

Дата на поставяне/дата на публикуване: 07.12.2017 г.

Дата на сваляне: 22.12.2017 г.        

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК до ФЕВЗИ ХАСАН ХЮСЕИН

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Изх.№ 328/01.12.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32  от ДОПК

          До  ФЕВЗИ ХАСАН ХЮСЕИН

         Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставянето на настоящото съобщение в Община Разград, Отдел  „Местни данъци и такси” при  Росен Стоянов  на длъжност– гл. инспектор във стая 111 от 8,30 до 17,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение № 7611-1/15.09.2017 г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, издаденият акт  ще бъде приложен  към преписката и същият ще се смята за редовно връчен.  

                                        ОРГАН ПО  ПРИХОДИТЕ:

                                                                       /Росен Стоянов/

Дата на поставяне/дата на публикуване: 07.12.2017 г.

Дата на сваляне: 22.12.2017 г.        

   

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК до ФЕВЗИ ХАСАН ХЮСЕИН

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Изх.№ 327/01.12.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32  от ДОПК

          До  ФЕВЗИ ХАСАН ХЮСЕИН

         Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставянето на настоящото съобщение в Община Разград, Отдел  „Местни данъци и такси” при  Росен Стоянов  на длъжност– гл. инспектор във стая 111 от 8,30 до 17,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение № 7610-1/15.09.2017 г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, издаденият акт  ще бъде приложен  към преписката и същият ще се смята за редовно връчен.  

                                        ОРГАН ПО  ПРИХОДИТЕ:

                                                                       /Росен Стоянов/

Дата на поставяне/дата на публикуване: 07.12.2017 г.

Дата на сваляне: 22.12.2017 г.        

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК до ТЮРКЯН САЛИ ХАСАН

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Изх.№ 326/01.12.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32  от ДОПК

          До  ТЮРКЯН САЛИ ХАСАН

         Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставянето на настоящото съобщение в Община Разград, Отдел  „Местни данъци и такси” при  Росен Стоянов  на длъжност– гл. инспектор във стая 111 от 8,30 до 17,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение № 7468-1/25.08.2017 г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, издаденият акт  ще бъде приложен  към преписката и същият ще се смята за редовно връчен.  

                                        ОРГАН ПО  ПРИХОДИТЕ:

                                                                       /Росен Стоянов/

Дата на поставяне/дата на публикуване: 07.12.2017 г.

Дата на сваляне: 22.12.2017 г.        

   

Страница 1 от 10

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg