Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Културен календар на читалищата от община Разград - м. август 2019

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2019г.

Продължава... 

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия - Разград

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Уведомления


Обявления

Уведомление за обявява достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение

Община Разград обявява достъп до информация  за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение: Изграждане на Инсталация за производство на имуногенни фармацевтични продукти, монтиране на водогреен котел с мощност 450 кW за захранване с топла вода на климатичните инсталации в Инсталацията.” Възложител – „БИОВЕТ” АД. Документацията  е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 07.08.2019 г. до 20.08.2019 г. в сградата на Община Разград, тел.084 618 220, гр.Разград, бул. „Бели Лом” 37А, ет.1, стая 110;

Лице за контакти: инж.Николета Топалова – тел.  084/660 888; 084/661 515 

Съобщение за обхождане на личните стопанства, които отглеждат свине в населените места на Община Разград, във връзка с болестта Африканска чума по свинете.

Във връзка с констатирано огнище на Африканска чума по свинете в Разградска област, в изпълнение на решенията на Общинската епизоотична комисия от 05.08.2019 г., с оглед ограничаване разпространението на болестта, Ви уведомяваме, че ветеринарен лекар от ОДБХ - Разград, със съдействието на кметовете и кметските наместници започва обхождане на личните стопанства тип „заден двор“ в населените места на Община Разград, където се отглеждат свине. Проверките са по график, както следва:

ДАТА

НАСЕЛЕНО МЯСТО В ОБЩИНА РАЗГРАД

1.

08.08.2019 Г.

С. УШИНЦИ

С. ГЕЦОВО

2.

09.08.2019 Г.

С. ОСЕНЕЦ

С. БЛАГОЕВО

С. БАЛКАНСКИ

3.

12.08.2019

С. ЧЕРКОВНА

С. ПОРОИЩЕ

4.

13.08.2019 Г.

С. ПРОСТОРНО

 

Заповед № ПО-09-186/02.08.2019 г. и График на заседанията по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019 – 2020 г.

Gr-Z-po-09-186 - 0002
Gr-Z-po-09-186 - 0003
Gr-Z-po-09-186 - 0004
Gr-Z-po-09-186 - 0005
Gr-Z-po-09-186 - 0001
 
   

О Б Я В Л Е Н И Е за процедура за набиране лични асистенти които ще предоставят услугата лична помощ.

Във връзка с изпълнението на Наредба №РД-07-7 от 28.07.2019 г. Община Разград стартира процедура за набиране лични асистенти които ще предоставят услугата лична помощ.

  1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

√ Заявление за кандидатстване (по образец);

√ Документ за самоличност (за справка);

 Автобиография

 Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

 Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

 Копие от сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие на такива);

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в:

 сградата на Община Разград, с адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, ет. 5, стая 506 и стая 510,

 документите са достъпни и на официалната интернет страницата на Община Разград: www.razgrad.bg, рубрика „Обяви“.

  1. Начин на провеждане на подбора:

 Първи етап: Допустимост по документи.

 Втори етап: Провеждане на интервю.

  1. Място и срок за подаване на документите:

Документи ще се приемат всеки работен ден от 8.30 до 11.30 часа и от 13.30 до 17.00 часа от 22.07.2019 г. до 20.08.2019 г. в стая 506 или 508 в административната сграда на Община Разград.

За допълнителна информация: тел. 084618 218, Кольо Колев – ст. Експерт към отдел „Социални дейности“ и Кадер Мустафова – мл. Експерт към Отдел „Социални дейности“ към Община Разград.

 

 

 

 

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от европейски фондове на Община Разград за 2018 година

 П О К А Н А

 

 

На основание Чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Чл. 44, ал. 1 от Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и Наредба № 23 за реда и начина за провеждане на публични обсъждания, каня всички жители на Община Разград на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ НА ОБЩИНА РАЗГРАД ЗА 2018 ГОДИНА, което ще се проведе на 26.06.2019 година, от 17.30 часа, в бистро „Зайо Байо“ към ОП „УСХПД“, при следния:

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1. Годишен отчет за изпълнение на Бюджета и на сметките за средства от европейски фондове на Община Разград за 2018 година.

2. Становища и въпроси.

Отчетът е публикуван на интернет страницата на Община Разград www.razgrad.bg , в секция „Финанси и бюджет“. Становища и въпроси може да изпращате на адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  / Надежда Радославова /

 

 
 Публикувано на : 18.06.2019г.
 
 
 
   

Страница 3 от 9

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk