Република България ■ Община Разград

Видеогалерия

Анкета

Използвате ли електронните услуги, предоставени в сайта на Община Разград?

Резултати

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Обяви Обявления относно ПУП


Обявления относно ПУП

 
Покажи # 
1 Р Е Ш Е Н И Е № 346 от 23.05. 2017 г. 
2 З А П О В Е Д № 623/ 13.06.2017 г.
3 З А П О В Е Д № 622 / 09.06.2017 г.
4 З А П О В Е Д № 600 / 06.06.2017 г.
5 З А П О В Е Д № 599 / 06.06.2017 г.
6 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-04-257 от 06.06.2017 г.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg