Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Обяви


Обявления

1 УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ 
2 УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ
3 УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ
4 УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ
5 УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ
6 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-3286.1 от 25.04.2018 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ ЕКАТЕРИНА ХРИСТОВА ЕНЧЕВА
7 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-3286.1 от 25.04.2018 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ ЙОРДАНКА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
8 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-3371.1 от 25.04.2018 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ ДЕЯН ПЕТКОВ МИНКОВ
9 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-3423.1 от 25.04.2018 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ ВАРЧО ГЕОРГИЕВ ВАРЧЕВ
10 С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх. № АО-05-03-1491-1 от 17.04.2018 г. ДО СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СТАНЧЕВ
11 С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх. № АО-05-03-1490-1 от 17.04.2018 г. ДО ИСКРЕН ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ
12 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-04-2964 от 02.04.2018 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ НИКОЛАЙ ПАВЛОВ БАНКОВ
13 УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ
14 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-3423.1 от 25.04.2018 г.
15 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-3113.1 от 10.05.2018 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ „ АУБУКО“ ЕООД - РАЗГРАД
16 График за сметосъбиране на населените места на Община Разград за месец МАЙ 2018 г
17 ПОКАНА за участие в Процедура за избор на членове на Съвет на децата
18 ЗАПОВЕД №256 от 27.02.2018 год.,
19 ПОКАНА за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Разград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
20 Годишен план за ползване на дървесина на ОП "Разградлес"
21 Заповед за събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци за 2018г.
22 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-12382.1 от 11.10.2017 г.
23 Решение № РУ -10 - ЕО/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Разград за периода 2017-2020 година
24 УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.5 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
25 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
26 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
27 График за посещения в „Приют за безстопанствени животни“ – гр. Разград
28 Протокол за извършена проверка в Община Разград
29 УВЕДОМЛЕНИЕ
30 Размер и местоположение на мерите, пасищата и ливадите за индивидуално ползване по землища
31 Заповед № 1525 от 02.12.2014г. - „Инструкция за условията и реда за изплащане на годишно рентно плащане на собствениците на земеделски земи на територията на Община Разград на основание чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ"
32 УВЕДОМЛЕНИЕ
33 ЗАПОВЕД № 62 Разград16.01.2013 г. Във връзка с прилагането на предвидените в чл.69, ал.1,т.1. и ал.2 от Наредба №12 на Общински съвет Разград
34 Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk