Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Финанси и бюджет П Р О Т О К О Л от обществено обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Разград и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2017 година


П Р О Т О К О Л от обществено обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Разград и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2017 година

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Днес, 29.06.2018 г., от 10,00 ч. в зала 102 в административната сграда на Община Разград  се проведе обществено обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Разград и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2017 година.

Присъстваха 49 човека – общински съветници, служители на  Общинска администрация, второстепенни разпоредители с бюджет, кметове на населени места и журналисти.

Обсъждането протече по следния ред:

1. Представяне на Отчета за изпълнението на бюджета на Община Разград и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2017 година.

2. Обсъждане на Отчета – въпроси, становища и предложения, като г-жа Надежда Радославова, председател на Общински съвет Разград, уточни, че не са получени въпроси и предложения в деловодството на Общината и на посочената в поканата електронна поща.

Г-жа Надежда Радославова, откри общественото обсъждане и даде думата на д-р Валентин Василев, Кмет на Община Разград, за презентиране на отчета за изпълнението на бюджета на Община Разград и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2017 година.

Д-р Валентин Василев запозна присъстващите с изпълнението на бюджета на Община Разград и сметките за средства от Европейския съюз за 2017 година. Чрез диаграми бяха онагледени приходната и разходната част, в т.ч. за делегираните от държавата дейности, за дофинансиране на делегираните от държавата дейности и за местни дейности, както и изпълнението на инвестиционната програма на общината. Присъстващите бяха запознати с отчета за общинския дълг и отчета за изпълнението на проекти на Община Разград по оперативни програми на Европейския съюз през 2017 г.

Г-жа Надежда Радославова предостави думата на присъстващите за въпроси, изказване на мнения, становища и предложения.

Поради липса на желаещи за изказвания и въпроси и с изчерпване на дневния ред общественото обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Разград за 2017 г. беше закрито.

29.06.2018 г.                                                                      

Протоколчик:   /И.Войкова/Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk