Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“

На 22.12.2017 г. на основание Решение по протокол № 17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” е сключен анекс към договор № РД 04-340 от 27.12.2016 г. между Община Разград и Фонд „Социална закрила”, с който считано от 02.01.2018 г. срокът по предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”  финансирана чрез фонда  се удължава до  28 февруари 2018 г./вкл./
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив до 2011г. ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА


ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

12 ОКТОМВРИ 2011 Г.

ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

8,30 ч.        Честит празник! - поздравление от зам. -кмета на Община Разград

партерно

фоайе на

Община Разград

9,30 – 11,00 ч.    Ден на отворените врати

14,00 – 16,30 ч.

сградата на

Община Разград

17,30 ч.               Премиера на рекламния филм „Автентичен ритуал

фоайе                  по заквасване на кисело мляко на етнографската

на Общински     група „капанци”, създаден по проект на Община

културен            Разград с финансовата подкрепа на Министерството

център                на културата. Специално участие на Капански ансамбъл

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg