Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Обяви ПОКАНА за участие в Процедура за избор на членове на Съвет на децата


ПОКАНА за участие в Процедура за избор на членове на Съвет на децата

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Съгласно утвърдената процедура, Кметът на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията на общината и ги предлага на Областния управител. От своя страна Областният управител извършва подбор на кандидатурите, подадени от всички общини и представя трите номинирани за областта кандидатури във всяко направление, съществуващо на територията на областта до Председателя на ДАЗД.

Комисията, определена от Председателя на ДАЗД, извършва класиране на постъпилите кандидатури от областите съгласно критериите, описани в чл.5 в процедурата. Първият класиран е титуляр за съответната област, а вторият класиран е заместник на титуляра в Съвета. Заместниците участват в заседанията на Съвета, когато титулярят е възпрепятстван и подпомагат дейността му на местно ниво.

ОБЩИНА РАЗГРАД СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА. Процедурата цели подобряване на механизма за детското участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 7 до 18 години.

По този начин се дава увереност на младите хора и децата от общината, че тяхното мнение е важно и то ще бъде взето предвид от всички ангажирани страни, гарантиращи правата на децата.

Община Разград отправя покана за представяне на кандидатури в направленията, съгласно чл.3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, както следва:

а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

г) индивидуални кандидатури.

Кандидатите за членовете на Съвета трябва да отговарят на критериите по чл.5 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, а именно:

√ Активност

 Креативност

 Толерантност

 Ангажираност към обща кауза

 Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии

 Ориентираност към резултати

 Организаторски умения

 Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта

 Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта

 Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Всяко дете кандидатства по местоживеене и посочва настоящ адрес на територията на община Разград. Съгласно процедурата всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления.

Документите на кандидатите - формуляр и мотивационно писмо по образец, се подават в Община Разград в срок от 02 април до 24 май 2018 г., всеки работен ден от 08.30 часа до 17.30 часа, в сградата на Общинска администрация - Разград, бул. „Бели Лом“ №37А, стая 06-Деловодство или на официалната електронна поща на Община Разград - Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Цялата информация за кандидатстване по утвърдената Процедура, както и формулярите за кандидатстване за избор на членове на Съвета на децата са публикувани на официалната интернет-страница на Община Разград в рубрика Новини, под рубрика Конкурси - http://razgrad.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9380%3A2018-03-28-13-17-48&catid=42%3A2010-12-20-08-51-54&Itemid=307&lang=bg

 

За контакти:

Росица Бончева – началник отдел „СД“

тел. 084/618-218

Кольо Колев – ст. експерт в отдел „СД“

тел. 084/618-218

 

 

Д-Р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

МОТИВАЦИОННО ПИСМО

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk