Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Община Разград продължава предоставянето на двете социални услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“


Община Разград продължава предоставянето на двете социални услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
 
 
 

От месец януари 2018 г. изграденият по  проект № BG05M9OP001-2.002-0210-C001 „Създаване на център към Домашен социален патронаж гр. Разград за почасово предоставяне на услуги за социално включване“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 към Домашен социален патронаж гр.Разград, Център за почасов предоставяне на услуги за социално включване към Домашен социален патронаж гр. Разград, продължава да  функционира. Същият е разкрит през 2016 г.  и съгласно условията на процедурата и клаузите на сключения Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с оглед гарантиране на устойчивост,  Община Разград в качеството си на бенефициент следва  да поддържа създадената услуга. Дейността на Центъра e  насочена към  лица с увреждания в т.ч. и  деца, възрастни хора с ограничения, затруднения и/или невъзможност за самообслужването. Центърът за социални услуги предоставя почасова комплексна услуга за лична помощ и домашна грижа, за социална подкрепа и помощ при комунално-битови дейности. В същото време е наложен иновативен интегриран подход на грижа посредством създадена възможност за здравно наблюдение и грижа, възстановяване на двигателната активност  на потребителите, чрез кинезитерапия по домовете от кинезитерапевт, социална и психологическа помощ и грижа.

          Средствата през 2018 г. за предоставянето на социалните услуги Личен асистент и Домашен помощник на кандидатите, на които е извършена оценка по правилата на операция „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-202, са осигурени от държавния бюджет въз основа на подписано двустранно Споразумение между Агенция за социално подпомагане и Община Разград, а чрез общински бюджет е осигурено финансиране за администриране и осигуряване на интегрираните здравни, социални, психологически и кинезитерапевтични грижи.  Към момента са наети 15 домашни помощници и 40 лични асистенти. Услугите се предоставят на самотни възрастни хора, лица  и деца с увреждания,  и тежко болни. Общо до момента 132 лица са ползвали услугите на Центъра - на 91 лица се предоставят услуги от  домашни помощници, а 41 – личен асистент.

 
 
 
 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk