Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Днес беше обсъден проектът на Общ устройствен план на Община Разград и Докладът за екологична оценка на плана


Днес беше обсъден проектът на Общ устройствен план на Община Разград и Докладът за екологична оценка на плана

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев откри днес общественото обсъждане за Общия устройствен план на Община Разград и Доклада за екологична оценка на Общия устройствен план на Община Разград, в присъствието на представители на институции, ведомства, граждани и медии. Той обясни, че в изпълнение на изискванията за всички общини трябва да бъдат изработени  и одобрени Общи устройствени планове. Кметът припомни, че Общинският съвет в Разград на основание чл.124, ал.1 от ЗУТ е приел Решение № 334 от Протокол №25/29.04.2013 г за изработване на Общ устройствен план на Общината, като е одобрил и заданието.

Община Разград има сключен договор  с „Национална агенция за териториално устройство“ ООД гр.София за изработването на проект на Общ устройствен план на Община Разград и изготвяне на Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на Община Разград. На 13 май 2016 година е подписано  и споразумение с МРРБ за финансово подпомагане изработването на Общ устройствен план на Общината (ОУПО).

През месец юни 2017 г. е проведено подробно обсъждане на проекта на плана между Общината и проектантите, както на него са набелязани  точки, по които проектантите са взели отношение.

В Националната концепция за пространствено развитие 2013 – 2025 г. град Разград е определен като един от средните градове – центрове с регионално значение, за които действията трябва да се насочат към стимулиране на ускореното развитие и които ще изиграят ролята на двигатели на регионалното развитие, ще окажат благотворно влияние на околната изостанала селска територия и по този начин ще компенсират отсъствието на други градове върху територията на общината, допълни още градоначалникът.

Главният архитект на Община Разград Петър Сергев обясни, че на територията на общината с общи устройствени планове е от изключително значение за разкриване на възможности, което ще улесни  процеса на инвестиционното планиране. Сергев допълни, че общият устройствен план на Община Разград се разработва в период, съвпадащ с програмния период на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС – 2014-2020 г. В този смисъл стратегическите му цели и приоритети са тясно обвързани с целите и приоритетите на европейската политика за сближаване за следващия програмен период. В него ще намерят място постановките за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и намаляване на различията между високоразвитите региони и изостаналите периферни райони в ЕС. Един от водещите принципи при разработването на ОУПО е принципът на териториално сближаване и укрепване.

В изпълнение на средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на Община Разград, проектът за ОУПО  е насочен, както към преодоляване на вътрешнообщинските различия в областта на социално-икономическото развитие в района, така и на междуобщински различия с останалите общини в областта в контекста на споменатата по-горе общоевропейска политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Интегралният характер на документа се изразява в неговата съподчиненост, както с предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г./НСРР/ и Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020г./РПР на СЦР/, така и с взаимната обвързаност между целите и приоритетите на политиката за регионално развитие на община Разград и целите и приоритетите на секторните стратегии и политики, които спомагат за балансираното развитие на общината. В този смисъл, при разработването на ОУПО  са спазени два подхода в низходяща линия – съответствие с НСРР и РПР на СЦР, и във възходяща линия – отчитане на проблемите и потенциала за развитие на населените места, съставляващи Община Разград. Неговите постановки  са съобразени със стратегическата рамка на Общинския план за развитие за периода 2014-2020г.и Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.

Общият устройствен план на Община Разград осигурява урбанистична основа за постигане на динамична, конкурентноспособна икономика в отговор на Общинския план за развите на Община Разград 2014 - 2020 г. и за следващия планов период, възможно най-добър баланс между частните и обществените интереси, като защитава и гарантира частната собственост, но в същото време следва да дава възможност за реализация на доказани обществени интереси.  Той осигурява и възможности за по-оперативно действие на общинската администрация при управлението на урбанистичните процеси върху градската и извънградската територии в съответствие с изменящите се нови условия и изискванията, както на местно ниво, така и на регионално и национално ниво.

15 02-1  

  

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk