Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Обяви О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-15801.1 от 28.11.2017 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ АПРИЛ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ


О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-15801.1 от 28.11.2017 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ АПРИЛ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 О Б Я В Л Е Н И Е

№ 103-03-15801.1 от 28.11.2017 г.

 

 Съобщаваме Ви  че със заповед № 1348 от 28.11.2017 г. на  Кмета на Община Разград е одобрено изменение на кадастралния план на с. Дянково,  Община  Разград  за  поземлен  имот пл. № 1448 в кв. 84.

 Административната преписка по заповедта се намира в сградата на Община Разград, отдел„ТСУКТ”, бул. „Бели Лом”  №  37а,   ет.ІІ,   стая 212   и е на разположение   заинтересованите лица във времето:

понеделник, сряда и петък от 9,00часа до 11,30часа и вторник и четвъртък от 13,30 часа до 17,00 часа.  

 Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от получаване на съобщението, чрез Кмета на Община Разград пред Административен съд Разград.

 

                                                                                 

ОТ ОБЩИНАТА 

ОТДЕЛ „ТСУКТ”

 

 

 
 
 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg