Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Обяви График за сметосъбиране на населените места на Община Разград за месец Януари 2018г.


График за сметосъбиране на населените места на Община Разград за месец Януари 2018г.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Населено място първо обслужване второ обслужване трето обслужване
1.  Балкански 8.1.2018 26.1.2018
2. Благоево 8.1.2018 26.1.2018
3. Гецово 4.1.2018 15.1.2018 24.1.2018
4. Дряновец 8.1.2018 26.1.2018
5. Дянково 2.1.2018 11.1.2018 22.1.2018
6. Киченица 5.1.2018 16.1.2018 25.1.2018
7. Липник 5.1.2018 16.1.2018 25.1.2018
8. Мортагоново 3.1.2018 12.1.2018 23.1.2018
9. Недоклан 2.1.2018 22.1.2018
10. Осенец 8.1.2018 16.1.2018 26.1.2018
11. Островче 3.1.2018 12.1.2018 23.1.2018
12. Побит камък 5.1.2018 16.1.2018 25.1.2018
13. Просторно 5.1.2018 25.1.2018
14. Пороище 9.1.2018 17.1.2018 29.1.2018
15. Радинград 3.1.2018 12.1.2018 23.1.2018
16. Раковски 10.1.2018 18.1.2018 30.1.2018
17. Стражец 10.1.2018 18.1.2018 30.1.2018
18. Топчии 5.1.2018 25.1.2018
19. Ушинци 3.1.2018 12.1.2018 23.1.2018
20. Черковна 2.1.2018 22.1.2018
21. Ясеновец 9.1.2018 17.1.2018 29.1.2018
 
Поради технически или други основателни причини,графикът може да претърпи промяна
 
Р-л филиал:
   /Хр.Георгиев/
 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg