Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Социални заведения


"Център за работа с деца на улицата"

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Адрес:  гр. Разград, ж.к. „Орел” № 30

Email:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Директор : Катя Иванова Радева

GSM 088 544 0608

 

Център за работа с деца на улицата  /ЦРДУ/ гр. Разград, общ. Разград е форма на социална услуга в общността - делегирана от държавата дейност. Доставчик на услугата е Община Разград.

ЦРДУ предоставя комплекс от социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.

Капацитет: 15 места

Местоположение и материална база:  Център за работа с деца на улицата се помещава в част от първи етаж от сградата на закрития Дом за медико-социални грижи за деца в ж.к. „Орел“ в гр. Разград.

DSC08615

DSC08607 DSC08608

Целева група:  деца, техните семейства и близко обкръжение от маргинализирани или други общности, които са идентифицирани като деца в риск, застрашаващи живота, здравето и правилното им физическо и психическо развитие, необхванати от образователната система, социално неглижирани деца.

Цели: Да се осигури закрила и защита на децата на улицата чрез извеждането им от уличната среда, осигуряване на подкрепа за отглеждане на детето в сигурна и стабилна семейна среда, предоставяне на дневна грижа и осигуряване на равен достъп на всяко дете до цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на социални умения.

Основни направления и дейности: 

·  Осигуряване на безопасна и защитена среда за стимулиране на личностното, физическото и душевно развитие на всяко дете;

·  Предоставяне на мобилна работа (социална работа на терен) за идентифициране, локализиране децата на улицата;

·  Социална работа за възстановяване и укрепване на взаимоотношенията и връзката между децата и техните семейства;

·  Задоволяване на основните потребности на детето и създаване на условия за неговото нормално развитие, съобразно възрастта и интересите му;

·  Осигуряване на базови потребности на детето на улицата – хранене, облекло, санитарно-хигиенни материали;

·  Предотвратяване на социалната изолация на децата от улицата;

·  Психологическа подкрепа на децата и семействата им;

·  Превенция на противообществените и криминални прояви на децата на улицата;

·  Защита на децата на улицата от всякакви форми на експлоатация на труд и насилие, включително и трафик;

·  Информиране на децата и техните семейства за правата им, за предстоящите процедури, техния смисъл, последици, за възможностите за подкрепа;

·  Подготовка и осъществяване на интегриране на детето в семейна и/или близка до семейната среда.

Екип:

o   Административен персонал;

o   Специалисти/социален работник, психолог, възпитател, медицинска сестра;

o   Обслужващ персонал.

Условия и ред за ползване на социалната услуга:

Директорът на Дирекция „Социална подпомагане“ по местонахождение на детето издава Направление/Заповед за ползване на социалната услуга

При настаняването на децата в ЦРДУ се сключва договор за социални услуги между директора на ЦРДУ и родителите на детето/законни представители и с детето в случаите на издадено направление от О„ЗД“.

Мултидисциплинарен екип изготвя специализирана оценка за нуждите и потребностите на всяко дете и разработва индивидуален план за услуги за работа по всеки случай.

Всички услуги, които се предлагат са напълно безплатни до навършване на 18 годишна възраст на децата.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk