Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Във връзка с провеждането на избори в Държавната дума на Руската федерация на 18.03.2018 г., Община Разград е създала организация за транспортиране на руски граждани, постоянно пребиваващи на територията на Република България до Генералното консулство на Русия в гр. Русе, както следва:

от гр. Разград, с час на тръгване - 8:30 часа от паркинга пред хотел „Централ“.

Желаещите могат да подават заявки до 16.03.2018 г. включително на следните телефони: 084 618 146 и 0893 389 251.

 
 

Културен календар на читалищата от община Разград Месец март 2018г.Културен календар на читалищата от община Разград Месец март 2018г.

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив до 2011г. Кметът Денчо Бояджиев ще участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на СЦР


Кметът Денчо Бояджиев ще участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на СЦР

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На 14 септември (сряда) в гр. Русе кметът на Община Разград Денчо Бояджиев ще участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район (СЦР) и Регионалния координационен комитет към него. Дневният ред на заседанието включва:

  • Представяне, обсъждане и съгласуване на Проекта на Актуализиран документ за изпълнението на областната стратегия за развитие на Област Силистра 2010-2013 г.;
  • Стратегия на ЕС за Дунавския регион и значимите за СЦР проекти;
  • Информация относно представените годишни доклади за наблюдение на изпълнението на общинските планове за развитие на общините на територията на СЦР;
  • Представяне на информация за операциите по оперативните програми, съ-финансирани от фондовете на ЕС на територията на СЦР.

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg