Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Културен календар на читалищата от община Разград - м. август 2019

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2019г.

Продължава... 

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия - Разград

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Новини Новини Архив 2017г. Отчетоха постигнатото до момента по проект „Създаване на център към Домашен социален патронаж гр. Разград за почасово предоставяне на услуги за социално включване“


Отчетоха постигнатото до момента по проект „Създаване на център към Домашен социален патронаж гр. Разград за почасово предоставяне на услуги за социално включване“

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На 30.11.2017 г. в сградата на Община Разград се проведе пресконференция по Проект № BG05M9OP001-2.002-0210-C001 „Създаване на център към Домашен социален патронаж гр. Разград за почасово предоставяне на услуги за социално включване“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът стартира на 01.02.2016 г. и след подписване на допълнително споразумение № 01 от 15.11.2017 г. е със срок на изпълнение 23 месеца – до 01.01.2018 г. Стойността му е 498 556,00 лева.

На присъстващите представители на организации и институции от системата на здравеопазването, социалните дейности, образованието, заетостта, неправителствения сектор и др. бяха презентирани основната цел, специфичните цели, заложените дейности и очакваните резултати.

Ръководителят на проекта  Нели Добрева информира, че с изпълнението на договора се надгражда дейността на Домашен социален патронаж гр. Разград, като се разширява обхватът на предоставяните услуги в домашна среда.

Акцентира се на постигнатото, а именно:

За функционирането на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване са подбрани и назначени експерти с различен профил на компетентност: управител; сътрудник, социални дейности; технически организатор; психолог; кинезитерапевт и медицинска сестра.

Подбрани са лицата, които са пряко ангажирани с предоставянето на услугите в домашна среда.

За предоставяне на качествена грижа, одобрените кандидати за работа са преминали въвеждащо обучение и две поддържащи.

Със заповед на кмета на Община Разград д-р Валентин Василев от 01.06.2016 г. е открит Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване към Домашен социален патронаж гр. Разград по Проект № BG05M9OP001-2.002-0210-C001 „Създаване на център към Домашен социален патронаж гр. Разград за почасово предоставяне на услуги за социално включване“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Центърът за почасово предоставяне на услуги за социално включване е обособен в сградата на Домашен социален патронаж гр. Разград, с административен адрес: гр. Разград, ул. „11-ти август“ № 18.

В Центъра се предоставят социалните услуги „Домашен помощник“ и „Личен асистент“. За подпомагане и разширяваме възможностите на потребителите за социално включване и за водене на самостоятелен живот, се предоставят и здравни грижи, кинезитерапевтична помощ, психологична помощ, консултиране и подкрепа. По този начин се оформи един комплекс от интегрирани услуги.

Услугите за всеки потребител са съобразно предпочитанията, интересите и възможностите му, и са насочени към удовлетворяване на ежедневните потребности, организиране на свободното време, поддържане на лични контакти и развиване на социални умения.

Услугата „Домашен помощник“ се предоставя от 01.06.2016 г. на 80-85 потребители от 15 лица, назначени на срочни трудови договори на 8 часов работен ден. Към момента потребителите са 86, а преминалите са 123 лица.

Услугата „Личен асистент“ се предоставя от 01.08.2016 г. на 40 потребители от 40 лица, назначени на срочни трудови договори на 4-ри часов работен ден.  Услугата е предоставяна на 54 лица, в т.ч. и деца.

Услугите предоставяни в семейна среда на възрастни хора, хора с увреждания, включително и деца, които се нуждаят от постоянна грижа в ежедневието си е от голямо значение за подобряване на качеството на живота им, поради което през 2018 г. предоставянето на социалните услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ ще продължи с държавно финансиране, чрез бюджета на Министерство на труда и социалната политика.

3011-P-1  

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk