Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Спорт Финансово подпомагане


Кандидатстване за разпределение на финансовите средства от Община Разград, за подпомагане на спортните организации, развиващи своята учебно – тренировъчна и състезателна дейност на територията на Община Разград за 2018 година.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ИЗХ. АО 05 – 03 - 9418

Дата: 21.11.2017 г.

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ

НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА РАЗГРАД

ОТНОСНО:Кандидатстване за разпределение на финансовите средства от Община Разград, за подпомагане на спортните организации, развиващи своята учебно – тренировъчна и състезателна дейност на територията на Община Разград за 2018 година.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Спортните организации на територията на Община Разград могат да кандидатстват за финансова субсидия за 2018 година съобразно Наредба №25 на Общински съвет Разград за условията и реда за финансиране и подпомагане на спортните организации в Община Разград.

Заявките за финансово подпомагане се подават в деловодството на Община Разград до главен експерт „Спорт“, не по – късно от 20 декември 2017 година. Същите следва да бъдат придружени от документи, описани в Наредба №25, Раздел VI Начин на заявяване за финансово подпомагане.

Спортните организации, изпуснали срока за кандидатстване, както и новорегистрирани през 2018 г. спортни организации не могат да ползват финансова субсидия от бюджета на Община Разград.

Спортните организации неотчели получените средства, преведени в траншове до 12 декември 2017 година, се лишават от подпомагане с финансови средства от Община Разград за 2018 година.

Наредба №25 на Общински съвет Разград за условията и реда за финансиране и подпомагане на спортните организации в Община Разград и съответните формуляри за кандидатстване са публикувани в официалната интернет страница на Община Разград.

Може да ги изтеглите от тук >>

ФОРМУЛЯР №10 ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СУБСИДИЯ ПО НАРЕДБА №25 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА РАЗГРАД 

За информация :

Община Разград, гл. експерт „Спорт” – стая 512, тел. 084618 214

 

КМЕТ:/ д–р В. Василев/

 

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg