Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Обяви График за сметосъбиране на населените места на Община Разград за месец Ноември 2017 г


График за сметосъбиране на населените места на Община Разград за месец Ноември 2017 г

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Населено място първо обслужване второ обслужване трето обслужване
1.  Балкански 07.11.2017 27.11.2017
2. Благоево 07.11.2017 27.11.2017
3. Гецово 03.11.2017 14.11.2017 23.11.2017
4. Дряновец 07.11.2017 27.11.2017
5. Дянково 01.11.2017 10.11.2017 21.11.2017
6. Киченица 06.11.2017 15.11.2017 24.11.2017
7. Липник 06.11.2017 15.11.2017 24.11.2017
8. Мортагоново 02.11.2017 13.11.2017 22.11.2017
9. Недоклан 01.11.2017 21.11.2017
10. Осенец 07.11.2017 15.11.2017 27.11.2017
11. Островче 02.11.2017 13.11.2017 22.11.2017
12. Побит камък 06.11.2017 15.11.2017 24.11.2017
13. Просторно 06.11.2017 24.11.2017
14. Пороище 08.11.2017 16.11.2017 28.11.2017
15. Радинград 02.11.2017 13.11.2017 22.11.2017
16. Раковски 09.11.2017 17.11.2017 29.11.2017
17. Стражец 09.11.2017 17.11.2017 29.11.2017
18. Топчии 06.11.2017 24.11.2017
19. Ушинци 02.11.2017 13.11.2017 22.11.2017
20. Черковна 01.11.2017 21.11.2017
21. Ясеновец 08.11.2017 16.11.2017 28.11.2017

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg