Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Във връзка с провеждането на избори в Държавната дума на Руската федерация на 18.03.2018 г., Община Разград е създала организация за транспортиране на руски граждани, постоянно пребиваващи на територията на Република България до Генералното консулство на Русия в гр. Русе, както следва:

от гр. Разград, с час на тръгване - 8:30 часа от паркинга пред хотел „Централ“.

Желаещите могат да подават заявки до 16.03.2018 г. включително на следните телефони: 084 618 146 и 0893 389 251.

 
 

Културен календар на читалищата от община Разград Месец март 2018г.Културен календар на читалищата от община Разград Месец март 2018г.

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив до 2011г. Община Разград подписва договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие”, схема „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”


Община Разград подписва договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие”, схема „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На 9 август в София зам.-кметът на Община Разград Кина Дякова ще подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално Развитие", схема „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития" за проект „Разград – градът е сцена".
Целта на проекта е да постави културата като двигател в процеса на устойчиво развитие на ареала на община Разград, чрез изграждане на културна инфраструктура, отговаряща на изискванията на нейните граждани посредством синтез на различни видове изкуство и нови творчески решения, интерпретиращи града като сцена на духовен живот.
Община Разград е водеща организация по проекта, в партньорство с Народно читалище „Развитие 1869".
Фестивалът „Разград – градът е сцена" има за цел да обедини нетрадиционни комбинации от изкуства, спорт, взаимодействие на творци с аматьори. Той ще се проведе 2 пъти в рамките на проекта, в два последователни дни. Всички събития са безплатни за участници и зрители. В двата дни на фестивала ще има улични сценични изкуства; изобразителни изкуства; танцови, музикални и песенни изкуства; хип-хоп и брейк шоу; скейт и байк спортно шоу; графити. Това ще се случи чрез организирането на уъркшопи, открити сцени и фестивални шествия.
Отделните прояви ще се осъществяват с активно включване на професионалисти и непрофесионалисти, а образователните форми посредством „сцените" ще целят превръщането на масовия зрител в ангажиран участник, като се премахват традиционните граници между творци и публика.
Цялата програма на събитието ще е в естествена градска среда – квартали, улици, паркове, площади, галерия и градски зони за отдих. Предпочетени са откритите пространства с възможности за широка посещаемост и включване на пасивните зрители като активни.
Предвидено е включването на групи, които обикновено остават извън културния живот на града - роми, социално слаби. Чрез разнообразието на програми и сцени на изява ще се привличат публики от различни възрасти, етнос и социален статус в рамките на едно събитие.
Общата стойност на проекта е 522 426 лв., от които 5% е съфинансирането от страна на Община Разград, а срокът за реализация е 24 месеца.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg