Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Образование Учебни заведения


Учебни заведения

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На територията на община Разград съществуват 16 общински училища. От тях 11 са основни /5 в гр. Разград и 6 в селата на общината/. Средните училища са ПГПЧЕ "Екзарх Йосиф", ППМГ "Акад. Н. Обрешков", Спортно училище, СУ "Христо Ботев" и ПГССХВТ "Ангел Кънчев".

СРЕДНИ УЧИЛИЩА В ГРАД РАЗГРАД

u-1 u-42 u-3

ПГПЧЕ "Екзарх Йосиф"                ППМГ "Акад. Н. Обрешков"                 СУ "Христо Ботев"          

u-4   u-5

Спортно училище                                 ПГССХВТ "Ангел Кънчев"           

 

ОСНОВНИ УЧИЛИЩА В ГРАД РАЗГРАД

u-6   u-7   u-8

ОУ “Васил Левски“                  ОУ “Отец Паисий“         ОУ “Никола Й. Вапцаров“ 

u-9   u-10

ОУ “Никола Икономов“                         ОУ “Иван С. Тургенев“

В община Разград функционира Филиал-Разград към РУ "Ангел Кънчев" - Русе.

u-11   u-12

В община Разград има 6 професионални гимназии. В тези образователни институции учениците се обучават по следните направления: хранително - вкусова промишленост, биотехнологии, икономика, машиностроене, автотранспорт и строителство, облекло.

u-13   u-14   u-15

ПГО ”Станка Николица          ПГИ ”Робер Шуман“          НПТГ ”Шандор Петьофи“
 Спасо-Еленина“                                                                                 

u-16   u-17   u-18

ПГССХВТ "Ангел Кънчев"       ПГТС “Хр. Смирненски”           ПГХТБТ ”Мария Кюри”    

За удовлетворяване на потребностите на децата и учениците в областта на науката, техниката, изкуствата и спорта се организират дейности, свързани с интересите им в три Центъра за подкрепа за личностното развитие - Център за работа с деца, Център за ученическо, техническо и научно творчество и Ученическа спортна школа.

u-19u-20u-21

ЦПЛР - Център за работа с деца, гр. Разград

 

u-22u-23u-24

ЦПЛР - Ученическа спортна школа “Руси Бухтев“, гр. Разград

 

u-25u-26u-27

ЦПЛР - Център за ученическо техническо и научно творчество, гр. Разград

За учениците от други общини, предпочели да се обучават в средните училища на община Разград, се осигуряват добри битови условия за живот и възпитание в ЦПЛР - Ученическо общежитие, гр. Разград - с капацитет 500 места.

u-28u-29

ЦПЛР - Ученическо общежитие, гр. Разград

Ефективно е сътрудничеството с неправителствените организации. Създадени са обществени съвети с цел подпомагане на местната власт за водене на съвременна общинска образователна политика за развитие на гражданското общество, за разработване на местни образователни проекти.

Много златни, сребърни и други отличия носят учениците от Републикански състезания по свободна борба, лека атлетика, стрелба с лък, различните бойни изкуства, баскетбол.

Младите хора бележат високи успехи в областта на художествената самодейност, театралното изкуство и модерните танци.

u-30

ОУ “Васил Левски”, гр. Разград

Директор: Диана Първанова

Адрес: бул. “Княз Борис I” № 62

Телефон: +359 84 662707

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

web:http://www.vlevski.com

www.vlevski.forum5.info (Форум)

ОУ “Никола Йонков Вапцаров”, гр. Разград

Директор: Галин Парашкевов

Адрес: гр. Разград,

           ул. “Никола Йонков Вапцаров” № 10

Тел.: +359 84 661077

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

www.razgrad.bg/ou_vapcarov

 ОУ “Никола Икономов”, гр. Разград

Директор: Виктория Георгиева

Адрес: ул. “Вардар” № 9, п.к. 112

Телефон: +359 84 623514

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

web:www.ou-nikola-ikonomov.com

ОУ “Отец Паисий”, гр. Разград

Директор: Мирослав Минков

Адрес: ул. “Отец Паисий” 6, п.к. 111

Директор: +359 87 8684372

Пом.- директор:+359 87 8684373

Канцелария:+359 87 9235206

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

web:www.oupaisii.com

ОУ “Иван Сергеевич Тургенев”, гр. Разград

Директор: Милена Орешкова

Адрес: ж.к. “Орел” 7205

Телефон: +359 84 662721

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

web:http://ou-turgenev.com

СУ “Христо Ботев”, гр. Разград

Директор: Стойчо Стойчев

Адрес: ул. “Дъбрава” № 2

Технически секретар телефон: +359 84 662701

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

web:http://www.razbotev.com

ОУ “Георги Сава Раковски”, с. Раковски

Директор: Елка Неделчева

Адрес: с. Раковски,

          ул. “Г. С. Раковски” № 69

Телефон: +359 084728-374

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ОУ “Отец Паисий”, с. Дянково

Директор:Гюлсен Хюсеинова

Адрес: с. Дянково,

           ул. “Марица” № 10

Телефон: +359084723-216

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ОУ “Кирил и Методий”, с. Киченица

Директор: Илия Филипов

Адрес: с. Киченица,

           ул. “Кирил и Методий” № 27

Телефон: +359084725-210

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

www.razgrad.bg/ou_kirilimetodii_kichenitsa

ОУ “Д-р Петър Берон”, с. Осенец

Директор: Младен Бобев

Адрес: с. Осенец,

           ул. “Стефан Радков” № 77

Телефон: 0878 684 398

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

web: www.razgrad.bg/ou_beron_osenets

ОУ “Елин Пелин”, с. Стражец

Директор:Лилия Пенчева

Адрес: с. Стражец,

           ул. “Орел” № 9

Телефон: 084/62 15 33

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. Ясеновец

Директор: Младен Матев

Адрес: с. Ясеновец,

           ул. “Кирил и Методий” № 1

Телефон: 084722-219;

               0879235220

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

u-2

ППМГ “Академик Никола Обрешков”, гр. Разград

Директор: Мануел Василев

Адрес: ул. “Дъбрава” № 2

Телефон: Директор: 0878684362

Канцелария: 0876207320

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

web:http://www.pmgrz.net

ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф”, гр. Разград

Директор: Пейчо Георгиев

Адрес: ул. “Н. Й. Вапцаров” № 10

Телефон: Директор: 0878684374

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

web:http://gpcherazgrad.com

Спортно училище - Разград

Директор: Иван Илиев

Адрес: ул. “Дъбрава” № 2

Телефон: Директор: 0878 684375;

ЗАС: +359 84 621015

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

www.razgrad.bg/sportno

Професионална гимназия по икономика Робер Шуман

Директор: инж. Христина Панчева

Адрес: ул. “Камчия” № 1

Телефон: Директор: 0878 684346

Канцелария: тел./факс/ 084 661 245

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

web:http://pgi-rz.com 

Професионална гимназия по облекло “Станка Николица Спасо-Еленина”

Директор: Красимира Петкова

Адрес: ул. “Каймакчалан” № 9

Телефон: Директор: 0879 835927, 084 660705

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

web:http://pgo-razgrad.free.bg 

Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови технологии “Ангел Кънчев”

Директор: инж. Венета Наковска

Адрес: бул. “Априлско въстание” № 103

Телефон: Директор: 0878 684 345,

084 661370

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

web:http://pgsshvt.com

Професионална гимназия по транспорт и строителство “Христо Смирненски”

Директор: инж. Димитричка Ангелова

Адрес: ул. “Гаврил Кръстевич” № 1

Телефон: Директор: 0878 684 349,

084 624693

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

web:https://pgtsrz.wordpress.com

Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии “Мария Кюри”

Директор: Стойчо Стоев

Адрес: ж.к. “Орел” ПК 23 7205

Телефон: Директор: 0878 684 341,

                084661 439

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

web:http://www.mariya-kyuri.net

Национална професионална техническа гимназия “Шандор Петьофи”

Директор: Нешка Христова

Адрес: ул. “Проф. Илия Петров” № 1

Телефон: Директор: 0878 684 347, 084 66 02 37

0879 235203, 084 66 02 35

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

web:https://ptgrz.org

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk