Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Удължават предоставянето на топъл обяд за нуждаещи се до края на 2019г.


Удължават предоставянето на топъл обяд за нуждаещи се до края на 2019г.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На 02.05.2017 г. е подписано допълнително споразумение към договор между Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” и Община Разград , с което считано от 01.05.2017 г. срокът по предоставянето на топъл обяд по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица се удължава до 31.12.2019 г.    

Осигурените средства за хранителни продукти за едно лице от целевата група се определя в размер на 2.50 лв. за ден.  Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на  договора считано от 01.05.2017 г. възлизат на 83375,00 лв. за закупуване на хранителни продукти за 50 лица и не повече от 5527,75 лв. за административни разходи и 5527,75 лв. за съпътстващи мерки.

Основната дейност по договора е осигуряване на топъл обяд, включващ предоставяне на супа, основно ястие и хляб  за 50 лица от следните основни целеви групи:

√ Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

 Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;

 Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии  за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

 Скитащи и бездомни деца и лица.

Към настоящия момент дейностите по предоставяне на храна за обяд се извършват и в рамките на договор между Община Разград и Фонд „Социална закрила” за реализиране на социалната услуга ”Обществена трапезария” целогодишно от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. също за 50 лица в риск. С анекс  от 13.03.2017 г.  е изменена  уговорената цена на посочения договор на база промяна в стойността на храноден  за едно лице от 2,30 лв. на 2,90 лв. /включваща 2,50  лв. за храна и 0,40 лв. за режийни разходи/.

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg