Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Община Разград е домакин на двудневен семинар за превенция на употребата на наркотици в училищата


Община Разград е домакин на двудневен семинар за превенция на употребата на наркотици в училищата

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Днес и утре Община Разград ще бъде домакин на семинар „Механизми и добри практики за развитие и реализиране на местни политики и дейности в областта на превенцията. Училищни превантивни клубове.“. Събитието беше открито от зам.-кмета на Община Разград Ердинч Хасанов, който подчерта, че „ Това е форум, който обхваща важни теми от нашия живот и борбата с проблемите. Сред основните задачи, които Община Разград, Общински съвет по наркотични вещества и Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са си поставили, е превантивната работа с младите хора, информирането им за рисковете, които могат да доведат при употреба на забранени вещества и извършване на противоправни и агресивни прояви, последствията и негативите на тези пороци – бич на 21 век.

Всички ние като родители осъзнаваме, че нашата работа с децата ни, ползотворните разговори с тях и добри съвети, са в основата на недопускане на проблемите. Тъй като този въпрос е от изключителна важност и касае и обществото като цяло, тук идва и ролята на адекватната работа, правилно структуриране на местните политики и активните действия с децата.

Този факт ни кара да бъдем изключително внимателни, концентрирани и безкомпромисни в развиване на темата, и да търсим обмен на добри практики, които ще доведат  до по-добри резултати.“, допълни Хасанов.

По време на двудневното събитие ще бъдат обсъдени теми, свързани с употребата на наркотици сред младите хора, ролята на училището и семейството в превенция на употребата на наркотици, механизмите и добрите практики за развитие и реализиране на местни политики и дейности в областта на превенцията на наркоманите, форуми и методи на превантивната работа, превантивни програми в областта на превенция сред деца и младежи, програма за индикативна превенция на употребата на наркотични вещества сред деца в риск.

Във форума, който е организиран от Община Разград, Общински съвет по наркотични вещества и Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, се включиха и лектори от Община Варна – Светла Коева - директор на дирекция „Превенции“, Добромир Досев – секретар на общински съвет по наркотични вещества, д-р Борислав Станчев – ръководител на Програма за индикативна превенция на употребата на НВ, Бисерка Алексиева – координатор на Програма за превенция на употребата на НВ и представители от Община Разград – Любомир Георгиев – административен ръководител на районна прокуратура, Живка Димитрова – началник отдел в РУ на Образованието, Емилия Петрова – РЗИ, д-р Диана Киселова- лекар, Мирослав Тодоров – РУ „Полиция“ и Даринка Димитрова – отдел „Образование“ от Община Разград.

2604-1  

  

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg