Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Обяви У В Е Д О М Л Е Н И Е относно финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми


У В Е Д О М Л Е Н И Е относно финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

От 13 февруари 2017 г. до 24 ноември 2017 г., Община Разград ще приема заявления за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми.

Документите ще се приемат в /стая 06/ деловодството на Община Разград, с адрес: бул. „Бели Лом” № 37А.

Първото заседание на комисията ще се проведе на 30 март 2017 г. от 13.30 часа в стая 511 на Община Разград.

При наличие на подадени документи за финансиране, заседанията ще се провеждат в края на всеки календарен месец.

Критерии за финансово подпомагане:

Ø  да са български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на Община Разград през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата, на това условие следва да отговаря поне единият от кандидатите;

Ø  кандидатите да нямат задължения към Община Разград;

Ø  да са здравно осигурени /без прекъснати здравноосигурителни права/;

Ø  да не са осъждани за престъпления от общ характер и поставени под запрещение;

Ø  да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим единствено с   методите   на   АРТ (IVF, ICSI, IUI);

Ø  жените, кандидатстващи за финансиране по програмата, да не са навършили 43 годишна възраст.

За повече информация: тел. 0897 092 884; 084 618 311

Забележка:  Образец на документи за финансово подпомагане на двойки и семейства с репродуктивни проблеми могат  да се  получават от /стая 06/ деловодството на Община Разград, както и да се изтеглят от сайта на Община Разград http://www.razgrad.bg/, секция здравеопазване

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg