Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Регистри


Регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

№ на АОС

Населено място

Кв

Имот

Вид и описание на имота

Пазарна оценка,

лв.

Данъч-на оценка

лв.

Оценка от ОбС,

лв.

Цена на сделка-та

Начин на разпореждане

Насрещна

страна по

сделката

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2676/2015

Гр.Разград

 

61710.

613.123

Лозе 644кв.м м/т Малкия хълм

966,00

203,44

966,00

1016,00

Решение на ОбС-търг

Милчо Иванов Комитов

Дог.№52/17.02. 2016

2681/2015

Гр.Разград

 

61710.

606.4148

Лозе 495кв.м м/т Стражецки лозя

668,00

156,37

668,00

718,00

Решение на ОбС-търг

Цоньо Трифонов Цонев

Дог.№53/17.02. 2016

2687/2015

Гр.Разград

 

61710.

617.1777

Лозе 497кв.м м/т Дянковски път 3

671,00

139,56

671,00

721,00

Решение на ОбС-търг

Митко Петров Комитов

Дог.№58/19.02. 2016

2702/2015

Гр.Разград

 

61710.

617.1940

Лозе 2581кв.м м/т Дянковски път 3

3484,00

724,74

3484,00

3584,00

Решение на ОбС-търг

Митко Петров Комитов дог.№59/19.02. 2016

2678/2015

Гр.Разград

 

61710.

617.1774

Лозе 520кв.м м/т

Дянковски път 3

702,00

146,02

702,00

752,00

Решение на ОбС-търг

Митко Петров Комитов

Дог.№60/19.02.

2016

2677/2015

Гр.Разград

 

61710.

617.1941

Лозе 1507кв.м м/т Дянковски път 3

2034,00

423,17

2034,00

2134,00

Решение на ОбС-търг

Митко Петров Комитов

Дог.№61/19.02. 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2686/2015

Гр.Разград

 

61710.

617.1778

Лозе 516кв.м м/т Дянковски път 3

697,00

144,89

697,00

747,00

Решение на ОбС-търг

Митко Петров Комитов

Дог.№62/19.02.2016

2685/2015

Гр.Разград

 

61710.

617.1781

Лозе 492кв.м м/т Дянковски път 3

664,00

138,15

664,00

714,00

Решение на ОбС-търг

Митко Петров Комитов

Дог.№63/19.02. 2016

2684/2015

Гр.Разград

 

61710.

617.1951

Лозе 1002кв.м м/т Дянковски път 3

1353,00

281,36

1353,00

1453,00

Решение на ОбС-търг

Добромир Тодоров Аврамов дог.№64/19.02.

2016

2683/2015

Гр.Разград

 

61710. 617.1953

Лозе 2525кв.м м/т Дянковски път 3

3409,00

709,02

3409,00

3509,00

Решение на ОбС-търг

Добромир Тодоров Аврамов

Дог.№65/19.02.

2016

268282015

Гр.Разград

 

61710.

617.1960

Лозе 520кв.м м/т Дянковски път 3

702,00

146,02

702,00

752,00

Решение на ОбС-търг

Митко Петров Комитов

Дог.№66/19.02.

2016

2700/2015

Гр.Разград

 

61710.

612.4327

Лозе 331кв.м м/т Обзор

530,00

104,56

530,00

580,00

Решение на ОбС-търг

Себахат Ведат Фейзиева

Дог.№67/19.02. 2016

2693/2015

Гр.Разград

 

61710.617.1754

Лозе 494кв.м м/т Дянковски път 3

667,00

138,00

667,00

717,00

Решение на ОбС-търг

Добромир Тодоров Аврамов

Дог.№68/19.02. 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2694/2015

Гр.Разград

 

61710. 613.4081

Лозе 903кв.м м/т Малкия хълм

1355,00

285,26

1355,00

1405,00

Решение на ОбС-търг

Севил Исуфова Мустафова дог.№69/19.02. 2016

2679/2015

Гр.Разград

 

61710.

617.1772

Лозе 505кв.м м/т Дянковски път 3

682,00

141,80

682,00

732,00

Решение на ОбС-търг

Митко Петров Комитов дог.№70/19.02. 2016

268082015

Гр.Разград

 

61710. 617.1771

Лозе 473кв.м м/т Дянковски път 3

639,00

132,82

639,00

689,00

Решение на ОбС-търг

Митко Петров Комитов дог.№71/19.02. 2016

2688/2015

Гр.Разград

 

61710.

617.1765

Лозе 493кв.м м/т Дянковски път 3

666,00

138,00

666,00

716,00

Решение на ОбС-търг

Добромир Тодоров Аврамов дог.№72/19.02.

2016

2689/2015

Гр.Разград

 

61710. 617.1764

Лозе 497кв.м м/т Дянковски път 3

671,00

139,56

671,00

721,00

Решение на ОбС-търг

Добромир Тодоров Аврамов дог.№73/19.02. 2016

2690/2015

Гр.Разград

 

61710. 617.1755

Лозе 506кв.м м/т Дянковски път 3

683,00

142,08

683,00

733,00

Решение на ОбС-търг

Добромир Тодоров Аврамов дог.№74/19.02.

2016

2691/2015

Гр.Разград

 

61710. 617.1743

Лозе 505кв.м м/т Дянковски път 3

682,00

141,80

682,00

732,00

Решение на ОбС-търг

Добромир Тод. Аврамов

Дог.№75/19.02.

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2692/2015

Гр.Разград

 

61710.

617.1746

Лозе 516кв.м м/т Дянковски път

697,00

144,89

697,00

7478,00

Решение на ОбС-търг

Добромир Тод. Аврамов дог.№76/19.02.

2016

2701/2015

Гр.Разград

 

61710.

617.1784

Лозе 473кв.м м/т Дянковски път 3

639,00

132,82

639,00

689,00

Решение на ОбС-търг

Митко Петров Комитов

Дог.№77/19.02.

2016

1036/2011

Гр.Разград

 

61710.

343.406

Нива 761кв.м м/т Алчака

1278,00

162,21

5327,00

5727,00

Решение на ОбС-търг

„Аметист”ООД

Дог.№79/29.02.

2016

2698/2015

с.Пороище

39

125

Имот и сграда 1245кв.м/84кв.м, ул.В.Петлешев №5

7657,00

3901,80

7657,00

7660,04

Решение на ОбС-търг

Петър Георгиев Стойчев

Дог.№84/10.03. 2016г.

2720/2016

С.Побит камък

23

837

Имот №907кв.м ул.Трети март №62А

6268,00

2426,40

6268,00

6268,00

Решение на ОбС

Ибрахим Халилов Инов

Дог.№135/30. 05.2016

2717/2015

Гр.Разград

 

61710.

607.6124

Лозе 385кв.м м/т Изгрев

385,00

76,40

385,00

400,00

Решение на ОбС-търг

Петър Иванов Петров

Дог.№117/12.05.2016

2723/2016

Гр.Разград

 

61710.

616.2036

Лозе 898кв.м м/т

Дянковски път 2

1239,00

252,16

1239,00

1239,50

Решение на ОбС-търг

Добрин Петров Атанасов

Дог.№125/26.05.2016

2722/2016

Гр.Разград

 

61710.

616.1667

Лозе 730кв.м м/т Дянковски път 2

1007,00

204,98

1007,00

1010,00

Решение на ОбС-търг

Николай Маринов Колев

Дог.№124/26.05.2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2713/2015

Гр.Разград

 

61710. 614.2815

Лозе 2806кв.м м/т Исперихски път

1964,00

536,23

1964,00

1974,00

Решение на ОбС-търг

Никола Иванов Досев Дог.№129/26.05.2016

2711/2015

Гр.Разград

 

61710.

614.1206

Лозе 824кв.м м/т Исперихски път

560,00

145,35

560,00

570,00

Решение на ОбС-търг

Никола Иванов Досев дог.№127/26.05.2016

2708/2015

Гр.Разград

 

61710.

614.1190

Лозе 1006кв.м м/т Исперихски път

684,00

177,46

684,00

694,00

Решение на ОбС-търг

Никола Иванов Досев

Дог.№126/26.05.2016

2707/2015

Гр.Разград

 

61710.

614.2818

Лозе 3763кв.м м/т Исперихски път

2559,00

663,79

2559,00

2569,00

Решение на ОбС-търг

Никола Иванов Досев дог.№130/26.05.2016

2706/2015

Гр.Разград

 

61710.

614.1212

Лозе 663кв.м м/т Исперихски път

451,00

116,95

451,00

461,00

Решение на ОбС-търг

Никола Иванов Досев дог.№128/26.05.2016

2705/2015

Гр.Разград

 

61710.

614.2819

Лозе 4877кв.м м/т Исперихски път

3316,00

860,30

3316,00

3326,00

Решение на ОбС-търг

Никола Иванов Досев дог.№131/26.05.2016

1019/2011

Гр.Разград

 

61710.

614.2325

Лозе 582кв.м м/т Исперихски път

803,00

183,85

803,00

815,00

Решение на ОбС-търг

Боню Радев Атанасов дог. № 123/26.05.2016

2340/2013

Гр.Разград

 

61710.

608.6027

Лозе 637кв.м м/т Простор

637,00

126,41

637,00

660,00

Решение на ОбС-търг

Севджан Саидов Велиев

Дог.№122/26.05.2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2341/2013

Гр.Разград

 

61710.

608.3780

Лозе 583кв.м м/т Простор

583,00

115,70

583,00

600,00

Решение на ОбС-търг

Севджан Саидов Велиев

Дог.№121/26.05.2016

2738/2016

С.Осенец

16

946

Имот 2255кв.м ул.Стара планина №2А

10625,00

9279,60

10625,00

10810,00

Решение на ОбС-търг

Ивайло Андреев Иванов

Дог.№185/08. 08.2016

2496/2014

Гр.Разград

 

61710. 504.3182

Земя и сгради ур.л.Граф Игнатиев №7

34286,80

16977,00

34286,80

34286,80

Решение на ОбС-търг

Мюбеджел Салим Адем

Дог.198/22.08.16

 

С.Ясеновец

84

ІV-423

Придаваема част 15кв.м ул.Баба Тонка №3

77,00

60,70

 

77,00

Придава-ема част

Мухарем Шефкъ Мехмед

Дог. №200/25. 08.2016

2725/2016

Гр.Разград

 

61710.

504.4925

Имот 424кв.м ул.Южен булевард №76

12589,00

5359,40

12589,00

12589,00

Решение на ОбС

Орхан и Рузия Акиф

Дог.0180/20.07.

2016

2731/2016

Гр.Разград

 

61710. 505.1457

Имот 285кв.м ул.Жеравна №29а

10014,00

5130,00

10014,00

10014,00

Решение на ОбС

Мехмед и Емел Алиосман дог.№176/19. 07.2016

2752/20016

С.Дянково

15

1399

Част от поз.имот 159кв.м към имот №1389

774,00

714,00

 

774,00

ЗУТ

„Севги- 94” ЕООД Дог.№269/20.

10.2016

984/ 2011

Гр.Разград

 

61710.

616.1671

Лозе 865кв.м м/т Дянковски път 2

1211,00

242,90

1211,00

1438,00

Решение на ОбС-търг

Добрин Петров Атанасов дог.№224/09.09.2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

569/ 2009

Гр.Разград

 

61710.

609.2932

Неизп.нива 468кв.м м/т Армменски лозя

655,00

72,00

655,00

900,00

Решение на ОбС-търг

Айтен Исмаилова Чапкънова дог.№226/12.09.

2016

2754/2016

Гр.Разград

 

61710.

608.3645

Лозе 589кв.м м/т Простор

825,00

186,10

825,00

850,00

Решение на ОбС-търг

Никола Ганчев Комитов дог.№219/09.09.

2016

2753/2016

Гр.Разград

 

61710. 614.1985

Лозе 552кв.м м/т Исперихски път

773,00

155,00

773,00

775,00

Решение на ОбС-търг

Илко Хр. Илиев дог.№223/09.09.

2016

393/ 2008

Гр.Разград

 

61710.

614.3018

Лозе 589кв.м м/т Исперихски път

813,00

165,40

813,00

814,00

Решение на ОбС-търг

Николай Миленов Йосифов дог.№236/26.09.

2016

2734/

2016

Гр.Разград

 

61710.

614.750

Лозе 573кв.м м/т Исперихски път

791,00

160,90

791,00

792,00

Решение на ОбС-търг

Николай Миленов Йосифов дог.№235/26.09.

2016

387/

2008

Гр.Разград

 

61710.

614.749

Лозе 595кв.м м/т Исперихски път

821,00

167,10

821,00

822,00

Решение на ОбС-търг

Николай Миленов Йосифов дог.№234/26.09.

2016

2709/2015

Гр.Разград

 

61710.

614.2817

Лозе 3674кв.м м/т Исперихски път

2498,00

648,09

2498,00

2505,00

Решение на ОбС-търг

Николай Иванов Досев

Дог. №218/09.09.016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2710/2015

Гр.Разград

 

61710.

614.1194

Лозе 683кв.м м/т Исперихски път

464,00

120,48

464,00

470,00

Решение на ОбС-търг

Николай Иванов Досев

Дог.№217/09.09.2016

2733/

2016

Гр.Разград

 

61710.

617.1942

Лозе 3353кв.м м/т Дянковски път 3

4627,00

941,50

4627,00

4730,00

Решение на ОбС-търг

Митко Петров Комитов

Дог.№222/09.09.2016

2736/2016

Гр.Разград

 

61710.

617.1758

Лозе 491кв.м м/т Дянковски път 3

678,00

137,90

678,00

730,00

Решение на ОбС-търг

Митко Петров Комитов

Дог.№221/09.09.2016

2735/

2016

Гр.Разград

 

61710.

617.1757

Лозе 482кв.м м/т Дянковски път 3

665,00

135,30

665,00

720,00

Решение на ОбС-търг

Митко Петров Комитов дог.№220/09.09.2016

2762/2016

С.Балкански

 

000129

Изост.тр.нас. 38,278дка м/т Тютюнлю кулак

23350,00

3617,30

23350,00

23400,00

Решение на ОбС-търг

Веселин Валентинов Спасов дог.№309/22.11.2016

2750/2016

С.Балкански

 

000276

Ов.градина 56902дка м/т Козлука

34710,00

4609,10

34710,00

44384,00

Решение на ОбС-търг

Ахмед Али Чакър

Дог.№308/22.11.2016

 

2467/2014

Гр.Разград

 

61710.

64.609

Ов.градина

11070кв.м м/т Курнаците

7970,00

2391,30

7970,00

7990,00

Решение на ОбС-търг

Деян Стефанов Василев дог.№320/01.12.

2016

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1097/2012

Гр.Разград

 

61710. 614.2985

Лозе 647кв.м м/т Исперихски път

958,00

181,70

958,00

958,00

Решение на ОбС

Христо и Люба Христови дог№316/30.11.2016

2776/2016

Гр.Разград

 

61710. 609.3145

Лозе 1074кв.м м/т Арменски лозя

1933,00

364,40

1933,00

1933,00

Решение на ОбС

Ст.Станчева М.Дянкова Д.Митева М.Господинова дог.№317/30. 11.2016

 

Гр.Разград

 

61710. 505.123

Придаваема част 24кв.м ул.Илинденско въстание №19

882,00

337,50

 

882,00

ЗУТ

Деян Йорданов Димитров дог.№113/09.05.2016

2773/

2016

Гр.Разград

 

61710.

607.3832

Лозе 858кв.м м/т Изгрев

944,00

121,80

675,00

680,00

Решение на ОбС-търг

Илия Филипов Филипов дог.№365828.12.2016

2771/2016

Гр.Разград

 

61710.

607.5085

Лозе 614кв.м м/т Изгрев

675,00

121,80

675,00

680,00

Решение на ОбС-търг

Илия Филипов Филипов

Дог.№366/28.12.2016

1090/2011

Гр.Разград

 

61710. 614.1409

Лозе 504кв.м м/т Исперихски път

746,00

141,50

746,00

751,00

Решение на ОбС-търг

Никола Иванов Досев дог.№367/28.12.2016

2483/2014

Гр.Разград

 

61710. 616.2009

Лозе 2341кв.м м/т Дянковски път 2

3465,00

657,40

3465,00

3470,00

Решение на ОбС-търг

Никола Иванов Досев

Дог.№368/28.12.2016

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

333/ 2008

Гр.Разград

 

61710.

614.2795

Лозе 3762кв.м м/т Исперихски път

5568,00

1056,40

5568,00

5573,00

Решение на ОбС-търг

Никола Иванов Досев дог.№370/28.12.2016

2551/2014

Гр.Разград

 

61710.

617.1555

Лозе 501кв.м м/т Дянковски път 3

741,00

140,70

741,00

750,00

Решение на ОбС-търг

Десислава Стоянова Йорданова

Дог.№390/29.12.2016

2769/2016

Гр.Разград

 

61710. 617.1556

Лозе 563кв.м м/т Дянковски път 3

833,00

158,10

833,00

840,00

Решение на ОбС-търг

Десислава Стоянова Йорданова дог.№392/29.12.2016

2770/2016

Гр.Разград

 

61710. 614.2945

Лозе 712кв.м м/т Исперихски път

1054,00

199,90

1054,00

1074,00

Решение на ОбС-търг

Павлин Христов Илиев дог.№387/29.12.2016

2774/2016

Гр.Разград

 

61710.

606.4988

Лозе 588кв.м м/т Стражецки лозя

870,00

185,70

870,00

1000,00

Решение на ОбС-търг

Момчил Росенов Радев дог.№388/29.12.2016

2772/2016

Гр.Разград

 

61710.

607.3871

Лозе 560кв.м м/т Изгрев

616,00

111,10

616,00

620,00

Решение на ОбС-търг

Пламен Тодоров Пройнов

Дог.№389/29.12.2016

394/

2008

Гр.Разград

 

61710.

614.2083

Лозе 618кв.м м/т Исперихски път

915,00

173,50

915,00

1100,00

Решение на ОбС-търг

Деян Андреев Красимиров

Дог.№391/29.12.2016

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

С.Дянково

29

ІІІ-660, ІV-660

Придаваема част 114кв.м

561,00

469,00

 

561,00

ЗУТ

Тюркян Ахмедова Алиева

Дог.№393/29.12.2016

2768/2016

С.Ушинци

16

277

Имот 1131кв.м ул.П.Яворов 22

6481,00

3025,70

6481,00

6481,00

Решение на ОбС

Димитър и Росица Василеви

2778/2016

Гр.Разград

 

61710.

502.4013

306/566 ид.ч.от имот ул.Давуз Дава 11

11611,00

3454,00

11611,00

11611,00

Решение на ОбС

Соня Николова

Людмила Колева

1532/2013

Гр.Разград

 

61710.

607.3913

Лозе 969кв.м м/т „Изгрев”

1454,00

306,10

1454,00

1454,00

Решение на ОбС

Христо Бобев

2757/2016

Гр.Разград

 

61710.

504.97

Имот жк”Орел” 415кв.м

14557,00

4144,00

14557,00

14557,00

Решение на ОбС

Стела и Емил Статеви

2775/2016

Гр.Разград

 

61710.

612.4160

Лозе м/ т „Обзор” 694кв.м

1076,00

219,20

1076,00

1075,00

Решение на ОбС

Илко Енчев

 

Гр.Разград

 

61710.

502.7249.1

УПС за колони 0,20кв.м

16,00

22,90

 

22,90

ЗУТ

Ибрахим и Сабрие Ибрахим

 

Гр.Разград

 

61710.

502.6200.1.2

УПС за тераси 17,51кв.м

1412,00

2342,80

 

2342,80

ЗУТ

Мариана Маринова

2781/2016

Гр.Разград

 

61710.

343.403

Нива 4368кв.м

м/т „Алчака”

25160,00

931,00

25160,00

26166,00

Решение на ОбС-търг

„Аметист”ООД Гецово

2764/2016

С.Дянково

130

1416

Имот 2322кв.м

Ул.Лудогорие34В

12410,00

9555,30

12410,00

12550,00

Решение на ОбС-търг

„АМЕР”ООД

Дянково

2699/2015

Гр.Разград

 

61710.

502.3957.2.1

Сграда 52кв.м и изба 19,93кв.м, ул.Хъшове №18

 

23626,00

5705,90

23626,00

23630,00

Решение на ОбС-търг

Христо Локмаджиев

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Гр.Разград

 

61710.502.7274

Прид.част 5кв.м

263,00

143,20

 

263,00

Придав.

част

„Ерба 15”ООД

Разград

2782/2016

С.Ушинци

 

000215

Игл.гора 66,87дка м/т Подбалнъкая”

23299,00

18125,40

23299,00

23501,00

Решение на ОбС-търг

СНЦ „СК по стрелба Дръзки”

2497/2014

Гр.Разград

 

61710.

502.223

Поз. Имот и сгради ул.Тутракан №4

12017,00

8894,00

12017,00

12500,00

Решение на ОбС-търг

ЕТ”ВИК-78-Л.Шамов” Разград

279182017

Гр.Разград

 

61710.

504.6393

 

Поз.имот 335 кв.м ул.Дим.Ненов №52А

11617,00

4234,40

11617,00

11617,00

Решение на ОбС

Динчер Сабриев

2553/2014

Гр.Разград

 

61710.

505.512.

412

 

Ап. №12 -29,26 кв.м ул.Кирил и Методиий”

25000,00

12565,80

25000,00

27000,00

Решение на ОбС-търг

Ганка Недева

2780/2016

Гр.Разград

 

61710.

614.1231

 

Лозе 696 кв.м м/т „Исперихски път”

473,00

122,80

473,00

478,00

Решение на ОбС-търг

Никола Досев

2787/2017

с.Раковски

 

62089.

502.1333

 

Поз.имот 1826кв.м ул.Абритус №10

10657,00

11358,60

11358,60

11360,00

Решение на ОбС-търг

Айше Бейтулова

2783/2017

Гр.Разград

 

61710.

607.3930

Лозе 834кв.м м/т „Изгрев”

1248,00

263,50

1248,00

1248,00

Решение на ОбС

Маринови

391/

2008

Гр.Разград

 

61710.

614.2078

Лозе 606кв.м м/т „Исперихски път”

905,00

170,20

905,00

1050,00

Решение на ОбС-търг

Деян Красимиров

392/

2008

Гр.Разград

 

61710.

614.2079

Лозе 630кв.м м/т „Исперихски път”

940,00

176,90

940,00

1100,00

Решение на ОбС-търг

Клавдия Георгиева

447/

2009

Гр.Разград

 

61710.

616.1545

Лозе 504 кв.м м/т „Лозята на Ив.Радев”

 

752,00

141,50

752,00

753,00

Решение на ОбС-търг

Добромир Аврамов

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

446/

2009

Гр.Разград

 

61710.

616.2019

Лозе 1116кв.м м/т „Лозята на Ив.Радев”

1665,00

313,40

1665,00

1666,00

Решение на ОбС-търг

Добромир Аврамов

2793/

2017

Гр.Разград

 

61710.

616.2042

Лозе 1051кв.м м/т „Лозята на Ив.Радев”

 

1568,00

295,10

1568,00

1586,00

Решение на ОбС-търг

Петко Ненков

2794/2017

Гр.Разград

 

61710.

616.2043

Лозе 1052кв.м м/т „Лозята на Ив.Радев”

 

1570,00

295,40

1570,00

1588,00

Решение на ОбС-търг

Петко Ненков

2813/2017

Гр.Разград

 

61710.

614.1169

Лозе 762кв.м м/т „Исперихски път”

420,00

145,60

420,00

420,00

Решение на ОбС

М.Тотева,В.Пенчев, А.Пенчев

2796/2017

Гр.Разград

 

61710.

502.7225

Поз.имот 796кв.м, бул.Странджа №12

35472,00

14328,00

35472,00

35472

Решение на ОбС

„Лазаров”ООД Разград

2800/2017

Гр.Разград

 

61710.

502.689

Поз.имот 115кв.м, ул.В.Левски №26А

14205,00

3224,00

14205,00

14210,00

Решение на ОбС-търг

„Даникон”ООД Разград

2797/2017

Гр.Разград

 

61710.

502.3852

Поз.имот 430кв.м ул.Св.Климент №88

14899,00

6046,70

14899,00

15155,00

Решение на ОбС-търг

Гинка Василева

 

Гр.Разград

 

61710.

505.5253.1.21

УПС за тереси 54кв.м, ул.Хан Кубрат №1

7632,00

7229,30

 

7632,00

УПС

„БООБ”ЕООД Разград

 

Гр.Разград

 

61710.

502.6071.1

УПС 4,30кв.м бул.Княз Борис І №31

470,00

281,40

 

470,00

УПС

„Павлина Цончева- 2000” Разград

2819/2017

Гр.Разград

 

61710.

613.685

Лозе 876кв.м м/т”Малкия хълм”

1310,00

276,70

1310,00

1310,00

Решение на ОбС

Сашко Друмев

969/

2011

Гр.Разград

 

61710.

612.4331

Лозе 1044кв.м м/т „Обзор”

1559,00

354,20

1559,00

1805,00

Решение на ОбС-търг

Венета Локмаджиева

2803/2017

Гр.Разград

 

61710.

607.6101

Друг вид нива 245кв.м м/т”Изгрев”

227,00

26,80

227,00

300,00

Решение на ОбС-търг

Танер Ахмедов

2807/2017

Гр.Разград

 

61710.

614.2613

Лозе 547кв.м м/т”Исперихски път”

812,00

166,40

812,00

1551,00

Решение на ОбС-търг

Николай Радев

599/

2009

Гр.Разград

 

61710.

614.2296

Лозе 668кв.м, м/т „Исперихски път”

997,00

211,00

997,00

1010,00

Решение на ОбС-търг

Неше Рахимова

2833/2017

Гр.Разград

 

61710.

609.2548

Др.вид нива 1002кв.м м/т”Арменски лозя”

1499,00

174,50

1499,00

1499,00

Решение на ОбС

Васил и Гергина Митеви

2814/2017

Гр.Разград

 

61710.

612.5197

Лозе 458кв.м м/т”Обзор”

658,00

144,70

658,00

700,01

Решение на ОбС-търг

Еджевит Неджиб

2810/2017

Гр.Разград

 

61710.

606.4789

Др.вид зем.земя 224кв.м м/т”Стражецки лозя”

3394,00

390,40

3394,00

3399,00

Решение на ОбС -търг

Ваня Иванова-Димитрова

2809

Гр.Разград

 

61710.

616.2018

Лозе 564кв.м м/т”Дянковски път 2”

842,00

158,40

842,00

843,00

Решение на ОбС - търг

Добромир Аврамов

2820

Гр.Разград

 

61710.

502.4584

Поз.имот 415кв.м

Ул.”Н.Икономов”

15536,00

10458,00

15536,00

15536,00

Решение на ОбС

Денислав Ненов

2836

С.Дянково

38

541

Поз.имот 1587кв.м

Ул.Й.Йовков”3

8170,00

7131,20

8170,00

8170,00

Решение на ОбС

Неждет Мустафа

Алие Мустафова

1021

Разград

 

61710.

504.3176

Поз.имот 244кв.м

Ул.Д.Ненов” №12

9631,00

6840,50

9631,00

12231,00

Решение на ОбС-търг

Инна Иванова

2835

Разград

 

61710.505.508.1. 51

Апартамент 86,24кв.м

Ул.”Тимок”1, вх.А, ап.10

34258,00

29721,30

34258,00

34260,00

Решение на ОбС-

търг

Иван Иванов

2817

Разград

 

61710.

619.43

Лозе 536кв.м

м/т”Чуката”

628,00

115,80

628,00

660,00

Решение на ОбС- търг

Силвия Петрова

2816

Разград

 

61710.

619.44

Лозе 553 кв.м

м/т „Чуката”

648,00

119,40

648,00

680,00

Решение на ОбС-търг

Силвия Петрова

2829

Разград

 

61710.

609.3082

Неизп.нива 706кв.м

м/т”Арменски лозя”

1056,00

122,90

1056,00

1100,00

Решение на ОбС-търг

Иван Вълчев

2831

Разград

 

61710.

607.3893

Лозе 639 кв.м

м/т”Изгрев”

956,00

201,90

956,00

961,00

Решение на ОбС -търг

Христо Христов

2830

Разград

 

61710.

607.3872

Лозе 461кв.м м/т „Изгрев”

428,00

91,50

428,00

450,00

Решение на ОбС-

търг

Пламен Пройнов

410

Разград

 

61710.

614.2963

Лозе 1061кв.м м/т”Исперихски път”

1602,00

322,80

1602,00

2155,00

Решение на ОбС-търг

Айшен Аптулова

2832

Разград

 

61710.

606.4759

Лозе 588кв.м

м/т”Стражецки лозя”

890,00

185,70

890,00

1301,00

Решение на ОбС-търг

Айшен Аптулова

 

Разград

 

61710.

502.3951

Прид.част 42кв.м ул.”Л.Каравелов”49

1705,00

590,60

 

1705,00

Придаваема част ЗУТ

Виолета Стефанова

2826

Разград

 

61710.

504.19

Поз.имот 372кв.м

ж.к.“Орел“

9691,00

5231,10

9691,00

16369,00

Решение на ОбС-търг

„Давор груп“

ООД Шумен

2854

Разград

 

61710.

614.3019

Лозе 566кв.м м/т“Исперихски път“

845,00

158,90

845,00

850,00

Решение на ОбС-търг

Йовка Ангелова

2853

Разград

 

61710.

614.2298

Лозе 598кв.м м/т „Исперихски път“

893,00

167,90

893,00

955,00

Решение на ОбС-търг

Албена Соколова

2849

Разград

 

61710.

617.1567

Лозе 509кв.м м/т“Дянковски път 3“

756,00

142,00

756,00

760,00

Решение на ОбС-търг

Митко Комитов

2848

Разград

 

61710.

614.2287

Лозе 680кв.м м/т“Исперихски път“

809,00

120,00

809,00

830,00

Решение на ОбС-търг

Албена Соколова

2846

Разград

 

61710.

800.1967

Лозе 597кв.м м/т „Дянковски път I

 

898,00

167,60

898,00

910,00

Решение на ОбС-търг

Керанка Ганчева

594

Разград

 

61710.

614.2299

Лозе 632кв.м м/т „Исперихски път“

951,00

177,50

951,00

1010,00

Решение на ОбС-търг

Албена Соколова

2862

Разград

 

61710.

502.1334

Придаваема част 107кв.м към имот 61710.502.350

5226,00

3202,00

 

5226,00

Продажба на прид.земя

Веселина Караилиева

2837

Разград

 

61710.

505.7345

Поз.имот 99кв.м бул.“Южен булевард“29В

2916,00

1392,10

2916,00

2916,00

Решение на ОбС

Цветалина Терзиева

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk