Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“

На 22.12.2017 г. на основание Решение по протокол № 17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” е сключен анекс към договор № РД 04-340 от 27.12.2016 г. между Община Разград и Фонд „Социална закрила”, с който считано от 02.01.2018 г. срокът по предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”  финансирана чрез фонда  се удължава до  28 февруари 2018 г./вкл./
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2016г. Общински съвет за намаляване на риска от бедствия проведе първо заседание и прие правилник за устройство и дейност


Общински съвет за намаляване на риска от бедствия проведе първо заседание и прие правилник за устройство и дейност

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Днес (7 декември) се проведе първо заседание на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Разград. Председател е д-р Валентин Василев, кмет на Община Разград, той ще свиква и ръководи бъдещите заседания. Негов заместник е зам.-кметът Галина Георгиева, секретар на съвета е Данчо Димитров – ст. специалист „Отбрана и сигурност“ в общинска администрация. В Общинския съвет влизат и членове: представители на общинска администрация – Ердинч Хасанов – зам.-кмет, Нели Добрева - секретар, общински съветници – Валентина Френкева, Мариан Иванов, директори на дирекции в общинска администрация – арх.Петър Сергев „ТСУ“ и Недим Тахиров – „ПОС“, представители на институции в Разград: Славчо Иванов – началник „РСПБЗН“, Деян Георгиев – началник РУ на МВР, д-р Анатолий Стойнов – зам.-директор на РЗИ, д-р Милена Кехайова – БЧК и Венцислав Илиев – началник отдел в Регионален център на „Енерго Про Мрежи“ АД, и Стоян Иванов – управител на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД. На заседанията на съвета могат да присъстват и други лица, които имат отношение.

На първото си заседание Общинският съвет прие Правилник за организация на дейността си. Този съвет ще разработва и координира дейности по изпълнение на общинска програма за намаляване на риска от бедствия, ще изготвя доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на община Разград.  

Комисар Емилиян Станев – директор на РД противопожарна безопасност и защита на населението запозна членовете на съвета за промените в Закона за защита при бедствия и дейностите, и отговорностите на институциите, имащи отношение към него.

Кметът на Разград д-р Валентин Василев посочи, че една от дейностите за намаляване на риска от бедствия, е почистването на коритото на река Бели Лом, което се прави от миналия месец. След като приключи с тази река, екипът на ОП „Паркстрой“ с техниката си ще почиства и деретата в населените места.

За почистване на дерета и отводнителни канали в общината през следващата година са планирани 20 000 лв. в бюджета. Още 20 000 лв. ще се планират за непредвидени спешни разходи при извършване на аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия.

0712-1  

  

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg