Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

По решение на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации, всяка трета неделя на месец ноември се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.
Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2016г. От днес близо 40 човека в риск получават топъл обяд в обществена трапезария в ж.к.“Орел“


От днес близо 40 човека в риск получават топъл обяд в обществена трапезария в ж.к.“Орел“

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Община Разград предоставя топъл обяд на 100 лица в риск, като дейностите се финансират по процедура за безвъзмездна финансова помощ Операция тип 3: 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД" по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане" от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и  по  Проект за разкриване на обществена трапезария по реда на чл.27, т.3 от Закона за социално подпомагане  от Фонд “Социална закрила”.

Дейностите финансирани по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане" са  01.06.2016 г. до 30.04.2017 г. за 50 лица.

Разкритата обществена трапезария от Фонд “Социална закрила” е с договорен срок от 03.10.2016 г. до 31.12.2016 г.- за 50 лица.

Основните  дейности и по двата договора са осигуряване на топъл обяд, включващ предоставяне на супа, основно ястие и хляб, всеки работен ден за общо 100 лица.

Целевите групи по проектите са: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/, скитащи и бездомни лица.

Предвид рисковете и проблемите на голяма част от ползвателите, които са възрастни хора и лица с увреждания с ограничена двигателна активност, с оглед улеснения достъп  до услугата за лицата,чието местоживеене е на значително отстояние от обособената за целта трапезария в сграда на ДСП, Община Разград организирана алтернативна форма на предоставяне на храната в обособено за целта помещение на територията на квартал „Орел“. Реално в новооткрития пункт за раздаване на храна, услугата се предоставя на близо 40 ползватели. Днес те получиха за обяд риба като основно ястие, супа и хляб по случай Никулден.

По повод днешния празник- Никулден, за трима именици ползватели на услугата са осигурени персонални подаръци от СНЦ „Одисея” с председател Силвия Вълева. Сдружението, чрез немската фондация”Феломена”, осигурява за поредна година дарения-дрехи, обувки, завивки  за нуждаещите се потребители по проектите, като от днес започва и раздаване на предоставените тази година помощи.

TO 12 16-1  

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg