Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“

На 22.12.2017 г. на основание Решение по протокол № 17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” е сключен анекс към договор № РД 04-340 от 27.12.2016 г. между Община Разград и Фонд „Социална закрила”, с който считано от 02.01.2018 г. срокът по предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”  финансирана чрез фонда  се удължава до  28 февруари 2018 г./вкл./
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2016г. От днес близо 40 човека в риск получават топъл обяд в обществена трапезария в ж.к.“Орел“


От днес близо 40 човека в риск получават топъл обяд в обществена трапезария в ж.к.“Орел“

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Община Разград предоставя топъл обяд на 100 лица в риск, като дейностите се финансират по процедура за безвъзмездна финансова помощ Операция тип 3: 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД" по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане" от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и  по  Проект за разкриване на обществена трапезария по реда на чл.27, т.3 от Закона за социално подпомагане  от Фонд “Социална закрила”.

Дейностите финансирани по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане" са  01.06.2016 г. до 30.04.2017 г. за 50 лица.

Разкритата обществена трапезария от Фонд “Социална закрила” е с договорен срок от 03.10.2016 г. до 31.12.2016 г.- за 50 лица.

Основните  дейности и по двата договора са осигуряване на топъл обяд, включващ предоставяне на супа, основно ястие и хляб, всеки работен ден за общо 100 лица.

Целевите групи по проектите са: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/, скитащи и бездомни лица.

Предвид рисковете и проблемите на голяма част от ползвателите, които са възрастни хора и лица с увреждания с ограничена двигателна активност, с оглед улеснения достъп  до услугата за лицата,чието местоживеене е на значително отстояние от обособената за целта трапезария в сграда на ДСП, Община Разград организирана алтернативна форма на предоставяне на храната в обособено за целта помещение на територията на квартал „Орел“. Реално в новооткрития пункт за раздаване на храна, услугата се предоставя на близо 40 ползватели. Днес те получиха за обяд риба като основно ястие, супа и хляб по случай Никулден.

По повод днешния празник- Никулден, за трима именици ползватели на услугата са осигурени персонални подаръци от СНЦ „Одисея” с председател Силвия Вълева. Сдружението, чрез немската фондация”Феломена”, осигурява за поредна година дарения-дрехи, обувки, завивки  за нуждаещите се потребители по проектите, като от днес започва и раздаване на предоставените тази година помощи.

TO 12 16-1  

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg