Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Във връзка с провеждането на избори в Държавната дума на Руската федерация на 18.03.2018 г., Община Разград е създала организация за транспортиране на руски граждани, постоянно пребиваващи на територията на Република България до Генералното консулство на Русия в гр. Русе, както следва:

от гр. Разград, с час на тръгване - 8:30 часа от паркинга пред хотел „Централ“.

Желаещите могат да подават заявки до 16.03.2018 г. включително на следните телефони: 084 618 146 и 0893 389 251.

 
 

Културен календар на читалищата от община Разград Месец март 2018г.Културен календар на читалищата от община Разград Месец март 2018г.

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2016г. Кметът на Разград д-р Валентин Василев откри турнир, посветен на толерантността


Кметът на Разград д-р Валентин Василев откри турнир, посветен на толерантността

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Днес, 16 ноември, кметът на Община Разград д-р Валентин Василев откри детски спортен турнир, организиран съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и ЦПЛР-Ученическа спортна школа „Руси Бухтев“.

 

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ежегодно провежда кампании за толерантността и всяка година те са различни. За първи път отбелязва този ден със спортни турнири.

 

Събитието е под надслов „ОБЩУВАМЕ ТОЛЕРАНТНО, ИГРАЕМ ЧЕСТНО“ и е посветено на 16 ноември, Международния ден на толерантността и 20 ноември – Международен ден на децата.

 

В приветствието си д-р Валентин Василев подчерта, че толерантност това е да бъдеш съпричастен и отзивчив към по-слабия, да помогнеш на падналия, да се научиш да цениш победата и тя да не е на всяка цена.

 

Днес се провежда турнирът по бадминтон, а утре – по баскетбол. Преди да започнат спортните състезания, треньорите и децата написаха и подписаха Харта за спортсменска, толерантна и честна игра.

 

В състезанията участват 230 деца от 2-ри до 11-ти клас от 11 училища. За победителите има купи и медали, награждаването е от 17,00 ч. на 17 ноември, в спортна зала „Лудогорец“.

1511-1  

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg