Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

„Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“

 Проект

„Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“

АДБФП №BG16RFOP001-1.023-0002-C01 по ОПРР 2014 – 2020 г.

 

Строително-ремонтни дейности за подобряване на енергийната ефективност на сградите, за изграждане на достъпна архитектурна среда и реконструкция на дворните пространства, ще започнат в детски градини „Приказка“, „Митко Палаузов“ и „Шестте ястребинчета“ в град Разград.

Детските градини са част от общо дванадесетте обекта по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., който има за основна цел модернизирането на образователната инфраструктура и подобряване качеството на образованието в община Разград.

 Символичен старт на строителните дейности във всяка градина ще бъде поставен с церемонии „Първа копка“, които Община Разград ще проведе в следния порядък:

30.08.2019 г. (петък), 11:00 часа, двор на Детска градина „Приказка“, гр. Разград, ул. „Ангел Кънчев“ №18 – начало на строеж „Реконструкция и обновяване на сграда, рехабилитация и оборудване на дворно пространство на ДГ №3 „Приказка“;

02.09.2019 г. (понеделник), 11:00 часа, двор на Детска градина „Митко Палаузов“, гр. Разград, ул. „Дунав“ №30 – начало на строеж „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на ДГ №4 „Митко Палаузов“; 

02.09.2019 г. (понеделник), 14:00 часа, двор на Детска градина „Шестте ястребинчета“, гр. Разград, ул. „Камчия“ №1 – начало на строеж „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на ДГ №6 „Шестте ястребинчета“.

 
 
 
 
 

Културен календар на читалищата от община Разград - м. август 2019

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2019г.

Продължава... 

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия - Разград

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Новини Новини архив до 2011г. Община Разград спечели проект за културни иновативни събития


Община Разград спечели проект за културни иновативни събития

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Община Разград спечели проект „Разград-градът е сцена" по ОП "Регионално развитие" Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие"Операция 1.1: "Социална инфраструктура" Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития".
Целта на проекта е да постави културата като двигател в процеса на устойчиво развитие на ареала на община Разград, чрез изграждане на културна инфраструктура, отговаряща на изискванията на нейните граждани посредством синтез на различни видове изкуство и нови творчески решения, интерпретиращи града като сцена на духовен живот.
Община Разград е водеща организация по проекта, в партньорство с Народно читалище „РАЗВИТИЕ 1869".
Фестивалът „Разград – градът е сцена" ще има за цел да обедини нетрадиционни комбинации от изкуства, спорт, взаимодействие на творци с аматьори. Той ще се проведе 2 пъти в рамките на проекта, в два последователни дни. Всички събития са безплатни за участници и зрители. В двата дни на фестивала ще бъдат включени следните прояви : улични сценични изкуства; изобразителни изкуства; танцови, музикални и песенни изкуства; Хип-хоп и Брейк шоу; „Скейт" и „Байк" спортно шоу; графити. Това ще се случи чрез организирането на „Уъркшопи", „Открити сцени" и фестивални шествия.
Отделните прояви ще се осъществяват с активно включване на професионалисти и непрофесионалисти, а образователните форми посредством „сцените" ще целят превръщането на масовия зрител в ангажиран участник, като се премахват традиционните граници между творци и публика.
Цялата програма на събитието ще се случва в естествена градска среда – квартали, улици, паркове, площади, галерия и градски зони за отдих. Предпочетени са откритите пространства с възможности за широка посещаемост и включване на пасивните зрители като активни.
Предвидено е включването на групи, които обикновено остават извън културния живот на града - роми, социално слаби. Чрез разнообразието на програми и сцени на изява ще се привличат публики от различни възрасти, етнос и социален статус в рамките на едно събитие.
Общата стойност на проекта е 522 426 лв., от които 5% е съфинансирането от страна на Община Разград, а срокът за реализация е 24 месеца.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk