Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

На 18.01.(четвъртък) в 11:00 часа в зала 308 на Община Разград

Пресконференция, във връзка с културната програма за Деня на Разград. 
 

Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“

На 22.12.2017 г. на основание Решение по протокол № 17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” е сключен анекс към договор № РД 04-340 от 27.12.2016 г. между Община Разград и Фонд „Социална закрила”, с който считано от 02.01.2018 г. срокът по предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”  финансирана чрез фонда  се удължава до  28 февруари 2018 г./вкл./
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2016г. Извършва се основно почистване на поречието на река Бели Лом, след което ще бъде засадена нова растителност


Извършва се основно почистване на поречието на река Бели Лом, след което ще бъде засадена нова растителност

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Кметът на Община Разград днес /10 ноември/ пред медии поясни какви действия се извършват в момента от ОП „Паркстрой“ по поречието на река Бели Лом. В социалните мрежи хората се притесняват, че премахваме всички храсти и дървета, коментира д-р Валентин Василев. Той каза, че там никога не е чистено, под растителността излизат купища боклуци, всичко това ще се премахне и ще се оформи новата зеленина, която ще избие напролет и ще се поддържа в красив вид.

За почистването на речните легла, кметът е назначил междуведомствена комисия, която да извърши оглед на участъците и определи видовете работи, с които ще се осъществи почистването. В комисията влизат представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен, РД“Пожарна безопасност и защита на населението“ – Разград и Община Разград. След изготвен констативен протокол е решено, да се премахне самораслата дървесна растителност и да се почисти коритото от наслоените почвени наноси. След което ще се засади нова дълготрайна растителност по горния ръб на откоса с цел почвозадържане и предотвратяване на неговото обрушване.

Дейността е започната от моста на ул.“Любен Каравелов“ - срещу спортна зала „Абритус“ и продължава към моста на ул. „Паркова“.

1011

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg