Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

„Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“

 Проект

„Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“

АДБФП №BG16RFOP001-1.023-0002-C01 по ОПРР 2014 – 2020 г.

 

Строително-ремонтни дейности за подобряване на енергийната ефективност на сградите, за изграждане на достъпна архитектурна среда и реконструкция на дворните пространства, ще започнат в детски градини „Приказка“, „Митко Палаузов“ и „Шестте ястребинчета“ в град Разград.

Детските градини са част от общо дванадесетте обекта по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., който има за основна цел модернизирането на образователната инфраструктура и подобряване качеството на образованието в община Разград.

 Символичен старт на строителните дейности във всяка градина ще бъде поставен с церемонии „Първа копка“, които Община Разград ще проведе в следния порядък:

30.08.2019 г. (петък), 11:00 часа, двор на Детска градина „Приказка“, гр. Разград, ул. „Ангел Кънчев“ №18 – начало на строеж „Реконструкция и обновяване на сграда, рехабилитация и оборудване на дворно пространство на ДГ №3 „Приказка“;

02.09.2019 г. (понеделник), 11:00 часа, двор на Детска градина „Митко Палаузов“, гр. Разград, ул. „Дунав“ №30 – начало на строеж „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на ДГ №4 „Митко Палаузов“; 

02.09.2019 г. (понеделник), 14:00 часа, двор на Детска градина „Шестте ястребинчета“, гр. Разград, ул. „Камчия“ №1 – начало на строеж „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на ДГ №6 „Шестте ястребинчета“.

 
 
 
 
 

Културен календар на читалищата от община Разград - м. август 2019

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2019г.

Продължава... 

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия - Разград

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Новини Новини архив до 2011г. ОБЩИНА РАЗГРАД СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ


ОБЩИНА РАЗГРАД СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На 06.07.2011 г. в София кметът на община Разград Денчо Бояджиев ще подпише договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Техническа помощ 2007-2013 г." за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в град Разград". Проектът се съфинансира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на приоритетна ос 3, мярка на подкрепа 3 „Изграждане и функциониране на областни информациони центрове" на Оперативна програма „Техническа помощ 2007-2013 г." чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на проекта е изграждането на областен информационен център в гр. Разград, чиято основна функция е предоставянето на информация относно кохезионната политика на ЕС и нейните цели, както и начините за прилагането ù чрез структурните фондове и оперативните програми на Република България.
Центърът ще:
 предоставя информация (на ниво област) на заинтересованите страни - граждани, бизнес, НПО, браншови организации и др., относно възможностите за финансиране на проекти за постигане на териториална кохезия;
 сътрудничи активно с Управляващите органи на оперативните програми, техните ресорни министерства, регионалните им структури, представителства на мрежата Европа директно и други информационни мрежи с европейска насоченост, както и с местните и регионални медии;
 съдейства на Управляващите органи на оперативни програми при организирането и провеждането на информационни дни по отворени схеми за финансиране, както и сам ще провежда информационни кампании;
 предоставя за ползване на място специализирана литература с европейска тематика и ще осигурява достъп до други информационни ресурси.
В центъра ще бъдат създадени 3 нови и напълно оборудвани работни места, финансирани по проекта. Подборът на служители, които ще работят в информационния център, ще се извърши след провеждането на публично обявен конкурс.
Срокът за изпълнение на проектните дейности е 36 месеца, а одобреният бюджет по проекта е 390 243,86 лв.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk