Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Транспорт


МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ на междуселищна автобусна линия Разград - с. Пороище

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
 
 

М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е на междуселищна автобусна линия Разград  - с. Пороищe

 

Изпълнява се целогодишно от „ЖЕТТУР” ЕООД - Разград

 

 

1. Маршрут на движение:

АГ- Разград - с. Пороищe - АГ - Разград

 

2. Часови график на движение на автобусите в делнични дни:

от АГ - Разград - с. Пороищe  -   07.20, 14.20 и 17.30

от с. Пороищe - АГ – Разград  -   07.30, 14.30 и 17.40

 

3. Часови график на движение на автобусите в почивни и празнични дни:

от АГ - Разград - с. Пороищe  -   08.30, 14.20 и 17.30

от с. Пороищe - АГ – Разград  -   08.50, 14.30 и 17.40

 

 
 
 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg