Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Програми и проекти


Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Проект № BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, бюджетна линия BG05M9OP001­2.003 „Приеми ме 2015”.
Материал Публикуван
Информация 1
17.02.2016г.

Информация 2

Въпросник

17.02.2016г.
Информация 3
17.02.2016г.
Информация 4
17.02.2016г.
Информация 5
19.02.2016г.
Прессъобщение
07.03.2016г.
Информация 6
09.08.2016г.
Информация 7
09.08.2016г.
Информация 8
03.10.2016г.
Във връзка с въвеждането на нов областен модел на управление и предоставяне на услугата „Приемна грижа“ по Проект "Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Разград обявява подбор на социални работници и началник екип за сформиране на Областен екип по приемна грижа с обхват: Общини: Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил и Цар Калоян.
 
03.10.2016г.
Списъци на допуснати и недопуснати кандидати след проведен I-ви етап от подбор на пет социални работници за сформиране на Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ) и един началник екип за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа” по Проект "Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01.
 
21.10.2016г.
Класирани кандидати за длъжностите „началник екип“ и „социален работник“ в Областен екип по приемна грижа за област Разград по Проект "Приеми ме 2015“-BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
31.10.2016г.

Във връзка с необходимостта от запълване състава на Областния екип по приемна грижа  по Проект "Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Разград обявява подбор на двама социални работници.

Обява и приложения

03.11.2016г.
Списък на недопуснати кандидати след проведен I-ви етап от подбор на двама социални работници към Областния екип по приемна грижа (ОЕПГ), за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа”, със следните работни места и обхват на дейността: социален работник  - на пълен работен ден, с работно място: Разград; обхват: общините Лозница, Разград, Самиул и Цар Калоян; социален работник  - на пълен работен ден, с работно място: Исперих; обхват: общини Исперих и Кубрат  по Проект "Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01

 Списък на недопуснати кандидати

24.11.2016г.
Община Разград набира кандидати за социални работници за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа”, по Проект "Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, със следните работни места и обхват на дейността:
1. социален работник  - на пълен работен ден, с работно място:Разград; обхват: общините Лозница, Разград, Самиул и Цар Калоян;
2. социален работник  - на пълен работен ден, с работно място: Исперих; обхват: общини Исперих и Кубрат.
 
24.11.2016г.
Обявление
04.01.2017г.
Списъци на допуснати и недопуснати кандидати след проведен I-ви етап от подбор на социални работници за запълване състава на Областния екип по приемна грижа-Разград  по Проект "Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
25.01.2017г.

Класирани кандидати за длъжност  „социален работник“ в Областен екип по приемна грижа за област Разград по Проект "Приеми ме 2015“-BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Протокол

06.02.2017г.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg